Затверджено порядки відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»

З 1 січня 2023 року запрацюють порядки встановлення відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки».

Мінфін наказом від 18.01.2022 р. No 19 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 16.06.2022 р. за No662/37998) затвердив:

• Порядок встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу
“витягнутої руки” (загальний);

• Порядок встановлення відповідності умов контрольованої операції з експорту зернових, олійних культур та продуктів їх переробки принципу “витягнутої руки”;

• Порядок встановлення відповідності умов контрольованої операції з експорту залізорудної сировини принципу “витягнутої руки”;

• Порядок встановлення відповідності умов контрольованої операції з імпорту енергетичного та коксівного вугілля принципу “витягнутої руки”;

• Порядок встановлення відповідності умов контрольованої операції з імпорту нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів принципу “витягнутої руки”;

• Порядок встановлення відповідності умов контрольованої операції з експорту чавуну, брухту чорних металів та металопродукції з чорних металів принципу “витягнутої руки”;

• Порядок встановлення відповідності умов контрольованої операції з експорту та імпорту феросплавів принципу “витягнутої руки”.

Порядками визначено:

– пріоритетність методу порівняльної неконтрольованої ціни;

– особливості здійснення коригувань співставності операцій із сировинними товарами;

– особливості застосування інших методів трансфертного ціноутворення (підходи до функціонального аналізу, визначення бізнес-моделей, вибору сторони, що досліджується, використання зовнішніх джерел інформації);

– особливості застосування котирувальних цін та коригувань у розрізі груп сировинних товарів (зернові, олійні культури, нафтопродукти, феросплави, металопродукція тощо).

Цей наказ набере чинності з 1 січня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.