Також, Законом № 466 запроваджено важливі зміни, зокрема:

 • запроваджено оподаткування контрольованих іноземних компаній( ст. 39-2 з 2021 року);
 • визначення терміну розумної економічної причини (ділової мети) (пп. 14.1.231 ПКУ);
 • запровадження принципу винної відповідальності платника податків за вчинення податкових правопорушень, встановлення податковими органами вини особи (пп. 109.1,109.30 ПКУ ;
 • впровадження 3-х рівневої звітності з трансфертного ціноутворення (ст. 39 ПКУ);
 • значне збільшення штрафів для платників податків за окремі порушення у сфері адміністрування податків, впровадження нових штрафів (за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, в тому числі на поставки без ПДВ та звільнені від оподаткування (ст.1201) ПКУ, нарахування штрафів пені у разі несплати частини чистого прибутку (п.п. 19-1.1.51, 19-1.1.52, п.п.46.2, 49.19 ПКУ), збільшення у 2 рази штрафів за порушення податкового законодавства (ст. 117, 118, 119, 119-1, п.120.1, 121.1 ПКУ)
 • змінення з 20% на 25% частки володіння корпоративними правами при визначення пов’язаної особи (пп.14.1.159 ПКУ);
 • введення котирувальних цін для операцій з сировинними товарами (пп.14.1.94 ПКУ);
 • впровадження оцінки для визначенні ціни в контрольованих операціях з придбання НМА та ін.(пп.39.3.10 ПКУ);
 • розширення переліку та вимог до змісту документації з трансфертного ціноутворення (пп.39.4.6 ст.39 ПКУ) вперше застосовується за 2021 рік;
 • запровадження процедури взаємного узгодження відповідно до міжнародних договорів України про уникнення подвійного законодавства (ст. 108-1 ПКУ);
 • розширення терміну дивіденди (пп.14.1.49 ПКУ);
 • визначення що джерелом походження коштів із України та відповідно таким, що підлягає оподаткуванню є продаж нерезидентом акцій/корпоративних прав іноземної юридичної особи у якої наявні нерухоме майно в України протягом 365 днів до дня продажу(пп.14.1.54 ПКУ);
 • запровадження процедури автоматичного взяття на облік нерезидента за результатами складання акту перевірки та надання можливості адміністративного арешту його активів ( п. 64.5 ПКУ, пп. 94.2.9 ПКУ);
 • зміна терміну «постійне представництво» (п. 14.1.139 ПКУ);
 • впровадження можливості проведення перевірки нерезидента ( п.78.1.22 ПКУ);
 • нові платники податку на прибуток- іноземні компанії що мають місце ефективного управління на території України (п.133.1.5 ПКУ);
 • збільшення ставки з 5% до 18% податку на доходи фізичних осіб від продажу третього або більше автомобіля протягом року (п.173.2 ПКУ).

Аутсорсинг бухгалтерського та податкового обліку