З 15 липня 2022 року діє порядок щодо подання пфу е-відомостей про трудову діяльність

Пенсійний фонд України постановою No8-3 запровадив черговість подання даних щодо трудової діяльності працівників, порядок повторного подання цих даних, а також подання окремих сторінок трудових книжок. Ці зміни почали діяти з 15 липня.

З 23 липня 2021 року діє Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі.

Згідно з ним, відомості про трудову діяльність працівника подаються страхувальником за працівників або самим працівником до ПФУ в е-формі.

Постановою ПФУ No8-3 від 02.06.2022 р. внесено зміни до цього порядку.

Постанова No8-3 набирає чинності з 15 липня 2022 року (опубліковано 5 липня в “Офіційному віснику”, набирає чинності через десять днів з дня її офіційного опублікування).

Постановою No8-3 запроваджено:

  • черговість подання даних про трудову діяльність працівників в е-формі. Так, з дати набрання чинності змін відомості про трудову діяльність працівника в електронній формі можна подавати в будь-який період упродовж 5 років з дня набрання чинності Законом No1217, але першочергово слід подати відомості про трудову діяльність осіб, яким до настання пенсійного віку залишилося 2 і менше років, та про трудову діяльність осіб за період до 1 липня 2000 року;
  • зміни до правил передачі е-трудових до порталу послуг. Відомості про трудову діяльність працівника подаються через веб-портал електронних послуг ПФУ в електронній формі у вигляді xml- файлу (Його структуру наведено в затвердженому Постановою No8-3 додатку) , одним із таких способів: – у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування;
  • в оцифрованому вигляді – шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.
  • необхідність подання тільки заповнених сторінок трудової книжки;
  • порядок повторного подання трудових книжок. Зокрема, повторно подаються відомості про трудову діяльність у випадку виправлення записів у разі виявлення неправильного чи неточного запису про періоди роботи за періоди страхового стажу після 01 липня 2000 року або створення неправильного чи неточного електронного запису в е-кабінеті страхувальника або застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Увага! При повторному поданні відомостей про трудову діяльність подаються титульна сторінка та сторінки зі змінами.
  • можливість подання відомостей про трудову діяльність особисто працівниками до ПФУ. Зокрема, відомості про трудову діяльність зможуть подаватися до територіального органу ПФУ працівником особисто або через веб-портал електронних послуг ПФУ працівником чи страхувальником.
  • порядок подання даних у разі відсутності інформації в реєстрі застрахованих осіб. Зокрема, у разі відсутності відомостей про прийняття на роботу, переміщення з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, призупинення/відновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складання присяги, стажування, навчання подаються страхувальником шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника.