З 1 жовтня 2022 року мінімальна заробітна плата складає 6700 грн

З 1 жовтня 2022 року збільшився розмір мінімальної заробітної плати. Це має наслідки для оплати праці, лікарняних, декретних, відпускних.

Нові розміри

З 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної зарплати становить:

  • у місячному розмірі — 6700 гривень;
  • у погодинному розмірі — 40,46 гривень.

При цьому розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб поки що не змінився і становить 2600 грн. З 1 грудня 2022 року він теж зросте і становитиме 2684 гривні.

Зростання мінімальної зарплати у жовтні має певні наслідки для роботодавця.

Оплата праці у жовтні

Загальні правила застосування показника “мінімальна заробітна плата” при оплаті праці випливають з норм ст. 3-1 Закону про оплату праці.

Правило перше. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Але при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються:

  • • доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та понаднормовий час, роз’їзний характер робіт,
  • • премії до святкових і ювілейних дат.

Правило друге. Виплати, які не враховуються – наведено у першому правилі. Відповідно всі решта складових зарплати працівника – враховуються! Зокрема й індексація.

Правило третє. Працівнику мають нарахувати всі складові його заробітної плати. Якщо отримана в результаті нарахована заробітна плата (за мінусом винятків з першого правила) менша за розмір мінімальної заробітної плати, має бути проведена доплата до її рівня.

Правило четверте. Якщо працівник не виконує місячну норму праці, мінімальний розмір оплати його праці виконується пропорційно до виконаної норми праці.

Правило п’яте. Будь-які суми середнього заробітку не враховуються до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня.

Проте на оплату праці впливає і розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Адже згідно зі ст. 6 Закону про оплату праці: мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Отже, розмір окладу протягом року можна і не переглядати. Але якщо оклад менший за мінімальну зарплату, працівнику доведеться робити доплату – пропорційно виконанню ним норми робочого часу.

Втім, при погодинній оплаті праці працює інше правило: погодинну ставку для посади працівника слід встановлювати не нижче за розмір мінімальної зарплати у погодинному розміру. Тобто тут мінімум, який слід виконувати, вже не 6700 гривень за місяць, а 40,46 гривень – за годину.

Чи потрібно переглядати у жовтні штатний розпис?

Якщо на початку року встановлено розміри місячних окладів (тарифних ставок) не нижче за розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня – у жовтні їх переглядати не обов’язково. Вимоги закону виконуються, тому збільшувати оклади можливо лише за наявності фінансової можливості.

Але простіше, щоб оклад дорівнював не прожитковому мінімуму, а мінімальній зарплаті 6700 грн – так не доведеться робити доплату до її рівня. Тому у жовтні можливо змінити штатні розписи.

Якщо оплата праці працівникам здійснюється у погодинному розмірі, то у зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати за годину необхідно переглянути штатний розпис. Якщо в якогось з працівників годинна ставка менша за 40,46 грн, її треба підняти до цього рівня (можна і більше, але це вже не обов’язково).

Вносити зміни до штатного розпису треба до кінця вересня, щоб з 1 жовтня оплата праці працівників відповідала вимогам закону.

Чи зміниться щось у індексації зарплати?

Ні. Адже за п. 4 Порядку No 1078 оплата праці, у тому числі працюючим пенсіонерам, грошове забезпечення, розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, допомога по безробіттю, що надається залежно від страхового стажу у відсотках середньої заробітної плати, стипендії індексуються у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Тобто у жовтні так само, як і у вересні, індексувати слід зарплату в межах 2600 грн. Або у фактичному розмірі, якщо зарплата нарахована у розмірі меншому за 2600 грн.

Як нараховувати у жовтні відпускні?

На відпускні зростання мінімумів не вплине жодним чином. За сучасними правилами Порядку обчислення середньої заплати (Порядку No100) навіть зростання окладу у місяці, коли надається відпустка, не призведе до обов’язку коригувати розмір відпускних, згідно діючого законодавства – не передбачено коригування середнього заробітку на коефіцієнт підвищення посадових окладів.

Але здійснювати таке коригування можливо – якщо це передбачено у колективному договорі, порядок такого коригування встановлено внутрішнім нормативним документом підприємства.

Як оплачувати лікарняні та декретні у жовтні?

І у лікарняних, і у декретних є максимальний місячний розмір. Сума допомоги з тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), а також допомоги у зв’язку із вагітністю та пологами в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ (ч. 3 ст. 24, ч. 2 ст. 26 Закону No1105).

У 2022 році протягом січня-вересня цей показник становив 97 500,00 грн. З 1 жовтня він становить 100 500,00 грн. (6700 х 15).
Отже, максимальний розмір лікарняних і декретних за жовтень для працівника (за всіма місцями роботи сукупно) становить 100 500 грн.

Це треба враховувати першому роботодавцю, який рахуватиме суму лікарняних або декретних – за основним місцем роботи.

Що ж до сумісників, то з метою виконання цього правила, для них встановлено вимогу – за сумісництвом працівник повинен надати довідку з основного місця роботи про розрахунок середньої зарплати, яка була використана для нарахування лікарняних та декретних (ч. 1 ст. 3 Закону No 1105).

Згідно з п. 30 Порядку No1266 сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом, не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ (15 мінімальних зарплат).

Декретні мають мінімальний розмір:

Згідно з ч. 2 ст. 26 Закону No1105 сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений з мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Якщо страхового стажу за останній рік замало, лікарняні та декретні нараховуються з прив’язкою до мінімальної зарплати.

Згідно з ч. 4 ст. 19 Закону No1105 працівники, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку (тобто місяцем відкриття листка непрацездатності) мають страховий стаж менше ніж 6 місяців, мають право на матеріальне забезпечення в таких розмірах:

  1. допомога з тимчасової непрацездатності – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений з мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. Це ж правило діє і щодо оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності (п. 5 Порядку No 440);
  2. допомога по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений з двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

ЄСВ

Мінімальний і максимальний розміри страхових внесків з ЄСВ – прив’язано до розміру мінімальної зарплати.

Мінімальний розмір ЄСВ з січня по вересень 2022 року становить 1430 грн. (6500 х 22%), а з жовтня становить 1474 грн. (6700 х 22%). Ці показники – для повної ставки за основним місцем роботи, якщо ставка менша, то платити ЄСВ необхідно пропорційно відпрацьованому часу. Якщо працівник – сумісник, то 22% ЄСВ застосовується до його фактичної зарплати.

Максимальна база для нарахування ЄСВ з січня по вересень 2022 року становить 97 500 грн, з жовтня 2022 року – становить 100 500 грн (6700 х15).

У разі нарахування ЄСВ на зарплату працівників-осіб з інвалідністю всім роботодавцям слід застосовувати ставку 8,41% до фактичної суми нарахованої зарплати.

ПДФО та ВЗ

Податок з доходів фізичних осіб і військовий збір – не зміниться нічого. Адже всі основні показники,
пов’язані з оподаткуванням як зарплати (лікарняних), так й інших доходів фізосіб (добових, подарунків, нецільової благодійної допомоги, вартості навчання тощо) прив’язані до розміру мінімальної зарплати або прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня. Тож зростання цих мінімумів протягом року – на них не впливає.

Те саме стосується і податкової соціальної пільги – правила її застосування у жовтні 2022 не зміняться.