На що необхідно звернути увагу, щоб визначити чи якісно складена документація з ТЦУ?

  1. Обсяг Документації.Документація, яка містить всю необхідну інформацію, як правило, має не менше 40 сторінок А4 (в середньому 70-150 сторінок).
  2. Документація за змістом не відповідає всім вимогам 39 статті ПКУВимоги до змісту документації містяться в пп. 39.4.6 ПКУ.
  3. Мета аналізу ринку та економічних обставинполягає у встановленні обставин, які впливали на Контрольовану операцію в аналізованому періоді, а не для того, щоб збільшити обсяг документації
  4. Аналіз суттєвих умов Контрольованої операції та функціональний аналізповинні бути проведені відповідно до фактичних обставин проведення операції, а не до умов договору.
  5. Необґрунтований функціональний аналізДо кожної функції повинно бути аргументоване пояснення чому саме та чи інша сторона операції її виконує і чому саме в такому обсязі. Та саме стосується аналізу активів і ризиків.
  6. Необґрунтований вибір методу ТЦУКожен метод повинен бути проаналізований в порядку їх пріорітетності, з аргументованим обґрунтуванням вибору або відмови від вибору методу.
  7. Некоректний відбір співставних компаній (бенчмаркінг)Компанії для співставлення повинні здійснювати виключно співставну діяльність з діяльністю Вашої компанії саме в аналізованій Контрольованій операції. Відхилення кожної потенційно співставної компанії повинно бути обґрунтованим на кожному етапі відбору.
  8. Невірний розрахунок рентабельності Контрольованої операційУ разі використання показника рентабельності з урахуванням непрямих витрат з їх пропорційним розподіленням до контрольованої та неконтрольованих операцій, таке розподілення повинно бути обґрунтованим.