18 грудня 2021 року опубліковано закон № 1946-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”, яким передбачено для ІТ-компаній та їхніх працівників ввести спецрежими оподаткування з меншими ставками податків.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.

 

Завдяки Дія City ІТ-компанії зможуть будувати прозору корпоративну структуру, мати кращий доступ до інвестицій та працювати в рамках сприятливої податкової системи. Проект Дія Ctiy – для лібералізації трудових відносин, захисту українських та міжнародних стартапів.

 

Закон спрямований на надання податкових стимулів ІТ індустрії та встановлює комплексну систему заходів, необхідну для розвитку цифрової економіки в Україні.

 

Законом запроваджується:

 • спеціальний режим оподаткування резидентів Дія Сіті-ІТ компаній, що відповідатимуть передбаченим Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» вимогам та будуть включені до спеціального реєстру, ведення якого здійснюватиме уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки;
 • спеціальний режим оподаткування окремих доходів працівників резидентів Дія Сіті та залучених ними гіг-спеціалістів (фахівців, які виконують роботи (надають послуги) в рамках здійснення резидентами Дія Сіті їх господарської діяльності на підставі гіг-контрактів, укладених відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»).

 

Законом передбачено особливий режим оподаткування для резидентів Дія City – юридичних осіб, а саме:

 

Юридичні особи можуть перейти на спецрежим, якщо вони:

 • Здійснюють ІТ-діяльність (види діяльності передбачені Законом);
 • Отримують 90% доходу від ІТ-діяльності;
 • Виплачують середньомісячну заробітну плату не менше 1200 євро;
 • Найняли щонайменше 9 працівників та/або залучити фахівців за ГІГ-контрактами.

 

Прикінцевими положеннями Закону передбачено, що протягом строку, визначеного частиною другою статті 3 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», держава гарантує стабільність визначених цим Законом умов оподаткування резидентів Дія Сіті, а також залучених ними працівників та гіг-спеціалістів.

 

Гарантії стабільності умов оподаткування не поширюються на зміни законодавства України, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.

 

Закон передбачає, що Кабінет Міністрів має протягом трьох місяців розробити механізм компенсації коштів, виплачених платникам податку у зв’язку з реалізацією права на податкову знижку, у разі якщо платник податку на доходи фізичних осіб сплачує податок до іншого бюджету.

 

Ключові податкові зміни:

 • Можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал (ПнВК) у розмірі 9% або податок на прибуток – 18%.
 • Спеціальні ставки для працівників IT-компаній та гіг-спеціалістів: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 5%, єдиний соціальний внесок – 22% від мінімальної зарплати, військовий збір – 1,5%. Якщо фахівець отримує понад 240 тис. євро на рік, то весь дохід вище від цього ліміту оподатковуватиметься 18% ПДФО.
 • Перехідний період із ФОП-моделі на гіг-контракти та трудові контракти. З 2024 року витрати компаній-резидентів на платників єдиного податку (включно з ФОП 3 групи) не повинні перевищувати 50%, а з 2025 року – 20%. До цього часу – жодних обмежень. Оподаткування ФОП, що співпрацюватимуть із резидентами Дія City, залишатиметься на рівні чинних на сьогодні ставок.
 • Суми понад ліміт для платників ПнВК будуть оподатковуватися в розмірі 9%. Платники податку на прибуток витрати на ФОП, які перевищуватимуть дозволені 20%, повинні будуть включати до фінансового результату.
 • Компанії-резиденти, що сплачуватимуть податок на прибуток і чий річний дохід не перевищує 40 млн грн, зможуть працювати з ФОП без жодних обмежень і після 2025 року.
 • 0% на дохід фізосіб як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше від 1 разу на 2 роки;
 • Податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

 

Суть оподаткування резидентів Дія Сіті, які обрали ПнВК, полягає в тому, що:

 • сплачувати ПнВК слід буде за ставкою 9 %;

Хоча інколи доведеться сплатити і податок на прибуток за ставкою 18 %. А саме, у випадку, коли резидент Дія Сіті:

— є контрольованою особою. Платити податок на прибуток слід із скоригованого прибутку КІК (п.п. 141.91.4 ПКУ);

— здійснює контрольовані операції, які не відповідають принципу «витягнутої руки» (п.п. 141.91.3 ПКУ);

 • сплачувати податок слід буде тільки за річний податковий період (п.п. 137.10.3 ПКУ). Звітувати також доведеться тільки у річні строки;
 • cплачений податок на репатріацію з доходів, виплачених нерезидентам з конкретних операцій, буде враховуватися у сплату ПнВК за такими операціями. Але робити це слід у сумі не більше за суму нарахованого ПнВК (п.п. 137.10.1 ПКУ).

Тобто якщо з певного доходу нерезидента слід сплатити податок на репатріацію за ставкою 15 %, а за ІТ-спецрежимом ставка складає 9 % від суми цієї операції, то сума сплаченого податку на репатріацію у розмірі 9 % буде зарахована у рахунок сплати ПнВК. Решта 6 % (15 % – 9 %) просто будуть сплачені у бюджет і не зменшать нарахований ПнВК, розрахований для інших видів операцій;

 • вони звільнені від сплати авансового внеску із суми дивідендів, сплачених юрособі-засновнику (п.п. 57.11.8 ПКУ). Воно й не дивно, оскільки з таких операцій сплачується ПнВК;
 • під оподаткування потрапить не фінрезультат, а певні операції в періоді їх здійснення.

 

Наведемо перелік таких операцій у таблиці.

 

Вид операції Що оподатковується
Виплата дивідендів (п. 141.91.2.1 ПКУ) Виплата всім власникам корпоративних прав, крім (п.п. 135.2.1.1 ПКУ);

— виплат резидентам Дія Сіті, що сплачують ПнВК;

— випадку, коли відбувається рефінансування за умови, що це не призводить до зміни пропорцій володіння;

— операцій, прирівняних до дивідендів (абз. 4 — 6 п.п. 14.1.49 ПКУ)

Виплати у зв’язку з виходом акціонера (п.п. 141.91.2.2 ПКУ) Виплата у зв’язку з виходом учасника/акціонера, ліквідації юрособи, зворотним викупом акцій (часток, паїв) у сумі, що перевищує (п.п. 135.2.1.2 ПКУ):

— вартість внеску;

— вартість придбання акцій (часток, паїв).

Випадають з-під оподаткування виплати фізособі, якщо вони оподатковуються ПДФО

Виплати, у зв’язку з погашенням або зворотним викупом власних ЦП (п.п. 141.91.2.21 ПКУ) Виплата у зв’язку з погашенням або зворотним викупом ЦП власної емісії в сумі, що перевищує вартість придбання таких ЦП, у т. ч. при їх первинному розміщенні (п.п. 135.2.1.2ПКУ).

Не потрапляє під оподаткування виплата:

— резидентам Дія Сіті, що платять ПнВК;

— фізособі, якщо виплата оподатковується ПДФО

Виплати за договором про спільну діяльність (п.п. 141.91.2.3 ПКУ) Кошти та/або майно, які сплачуються (повертається) в межах спільної діяльності в сумі, що перевищує суму коштів та/або вартість майна, наданих у спільну діяльність (п.п. 135.2.1.3 ПКУ).

Не потрапляє під оподаткування виплата резидентам Дія Сіті, що платять ПнВК

Виплати процентів (п.п. 141.91.2.4 ПКУ) Виплата процентів (у т. ч. тих, що були включені до суми боргу (тіла кредиту)), комісій, інших винагород, відшкодувань, штрафів, пені на користь:

— інших резидентів, крім резидентів Дія Сіті — платників ПнВК, банків-резидентів та нерезидентів (за винятком згаданих далі) (п.п. 135.2.1.4 ПКУ);

— пов’язаних нерезидентів або нерезидентів, якщо сукупна сума боргу перед всіма нерезидентами перевищує суму власного капіталу більш як у 3,5 раза (п.п. 135.2.1.5 ПКУ);

—нерезидентів, зареєстрованих у державах, що є низькоподатковими юрисдикціями (п.п. 135.2.1.5 ПКУ)

Безоплатна передача (п.п. 141.91.2.5 ПКУ) Передача майна (надання робіт, послуг) без компенсації вартості, у тому числі безоплатно, крім передачі (п.п. 135.2.1.6 ПКУ):

а) неприбутковим організаціям (для них свої правила див. нижче);

б) у рекламних цілях, якщо вартість подарунка не перевищує розміру 2 прожиткових мінімумів на 1 січня (у 2022 році — 4962 грн);

в) майна (робіт, послуг) фізособі;

г) додаткових благ своїм працівникам, які не оподатковують ПДФО, бо не персоніфіковані;

д) резидентам Дія Сіті, що платять ПнВК

Виплата фіндопомоги (п.п. 141.91.2.6 ПКУ) Надання фіндопомоги:

1) безповоротної усім особам, крім тих, що є резидентами Дія Сіті і платять ПнВК;

2) як поворотної, так і безповоротної, наданої пов’язаній особі (фізичній або юридичній), крім платника ПнВК;

3) поворотної непов’язаній особі (фізичній або юридичній), крім платників ПнВК, якщо вона не буде повернена протягом 12 місяців або у 12-місячний строк буде прощена.

Це не стосується надання фіндопомоги:

— неприбутківцям, які є національними ВНЗ, у сумі 1 % чистого доходу попереднього року, а всім іншим неприбутківцям 0,5 % (пп. 135.2.1.8 та 135.2.1.81 ПКУ);

— поворотної своїм працівникам на час, поки вони працюють у резидента Дія Сіті;

— фізособам, що оподатковуються ПДФО, та безповоротної фіндопомоги, згаданої у абз. 4 — 6 п.п. 14.1.257 ПКУ;

— у вигляді членських внесків до іноземних (міжнародних) організацій у сумі, що не перевищує 300 розмірів прожиткового мінімуму (у 2022 році — 744300 грн)

Виплати нерезидентам (крім їх постійних представництв) (п.п. 141.91.2.7 ПКУ) Виплати нерезидентам у зв’язку з (п.п. 135.2.1.9 ПКУ):

— погашенням кредитів на рахунки не в українських банках;

— погашенням боргів, крім боргів за майно, що знаходиться на території України або імпортоване в Україну;

— погашенням визначених цивільним законодавством та договором штрафів, пені, неустойки, відшкодування збитків тощо;

— вкладенням в об’єкти інвестицій (у тому числі придбанням майна), розташовані за межами території України;

— придбанням робіт (послуг) у сумі, визначеній п.п. 135.2.1.9.4 ПКУ

Продаж майна (робіт послуг) (п.п. 141.91.2.8 ПКУ) Вартість майна (робіт, послуг) за договором, який передбачає виплату компенсації, крім (п.п. 135.2.1.10 ПКУ):

— постачання після отримання оплати (передоплати);

— або коли зарахування коштів від продажу на рахунки, відкриті в українських банках, здійснюється протягом 365 календарних днів.

Не потрапляють під оподаткування постачання з передоплатою резидентам Дія Сіті, що платять ПнВК

Посередницькі договори з нерезидентами (п.п. 141.91.2.9 ПКУ) Виплати коштів та/або передачі майна резидентом за договором комісії, доручення, агентського договору чи аналогічних договорів, якщо резидент Дія Сіті є постійним представництвом нерезидента (тобто надає посередницькі послуги тільки одному нерезиденту) тощо (п.п. 135.2.1.11 ПКУ)
Роялті (п.п. 141.91.2.10 ПКУ) Сплачені роялті:

— резиденту (за винятком резидентів Дія Сіті), але лише у сумі, що перевищує річну суму доходів від роялті, збільшену на 4 % чистого доходу від реалізації продукції (п.п. 135.2.1.12 ПКУ);

— нерезидентам, переліченим у п.п. 135.2.1.1 ПКУ, а це і нерезидентам, зареєстрованим у державах з низькоподатковими юрисдикціями, за об’єкти, права інтелектуальної власності стосовно яких уперше виникли у резидента України тощо

Внесок до статутного капіталу (п.п. 141.91.2.11 ПКУ) Внески засновника та/або учасника до статутного капіталу, у спільну діяльність, у довірче управління, якщо особа, в яку здійснено внесок, не є резидентом Дія Сіті, платником ПнВК (п.п. 135.2.1.14 ПКУ)
Переказ коштів

(п.п. 141.91.2.13 ПКУ)

Кошти, переказані з рахунків резидента Дія Сіті в українських банках на його рахунки, відкриті за кордоном (п.п. 135.2.1.16 ПКУ)
Погашення боргів резидентам (п.п. 141.91.2.14 ПКУ) Погашення штрафів, пені тощо перед резидентами, пов’язаними особами та/або нульовиками — платниками податку на прибуток, крім осіб, які є резидентами Дія Сіті та платниками ПнВК (п.п. 135.2.1.17 ПКУ)
Виплати спрощенцям після 2024 року

(п.п. 141.91.2.12 ПКУ)

Виплати спрощенцям за придбання майна, робіт, послуг (крім роялті) (п.п. 137.2.1.15 ПКУ).

При цьому сплачувати ПнВК з таких сум слід буде тільки починаючи з 2024 року, а під оподаткування потрапить не вся сума, лише частина.

— протягом 2024 року — тільки сума, що перевищує 50 % суми витрат за попередній рік;

— надалі — сума, більша за 20 %

 

Операції для податку на виведений капітал

 

Під оподаткування ПнВК потрапляють як операції у грошовому вираженні, так і операції у формі, відмінній від грошової. При здійсненні операції у негрошовій формі суму, з якої слід сплатити ПнВК, треба визначити на рівні не нижче звичайної ціни.

 

При цьому звичайна ціна для цих операцій (крім визначення контрольованих операцій) встановлюється на рівні ціни договору, але не може бути нижчою (п.п. 14.1.711 ПКУ);

 • для покупних товарів (робіт, послуг) — ціни придбання майна (робіт, послуг);
 • для необоротних активів — балансової (залишкової) вартості станом на початок календарного місяця, протягом якого здійснюються операції продажу (відчуження), ліквідації таких необоротних активів;
 • для власновиробленої продукції (крім необоротних активів), робіт, послуг — виробничої собівартості.

 

Для обрання спецрежиму Дія Сіті – слід подати в ДПС за своєю податковою адресою заяву в електронній формі. Перейти на цей спецрежим можна з початку будь-якого кварталу, але тільки раз на рік.

 

Спецрежим почне діяти з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому подано заяву. Оскільки спецрежим почне працювати з 01.01.2022, то обрати його теоретично можна тільки з початку ІІ кварталу 2022 року.

 

Самостійно відмовитися від спецрежиму Дія Сіті можна тільки з початку певного року (для цього подають заяву не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового року).