ДПСУ оприлюднила проект змін до форми Декларації з податку на прибуток підприємств.

10 вересня, ДПСУ оприлюднила проект наказу Мінфіну, яким пропонується затвердити зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом МФУ від 20.10.2015 р. №897.

Проект наказу розроблено з метою реалізації вимог Закону №466 та Закону №786.

Таким чином, форму декларації з податку на прибуток буде приведено у відповідність із положеннями Податкового кодексу України.

Що зміниться?

Декларацію буде доповнено новим рядком 9 «Повне найменування інституту спільного інвестування». Щодо цього у виносці уточнено, що декларація з податку на прибуток подається платником податку – юридичною особою за результатами діяльності інституту спільного інвестування (заповнюється поле 9). У разі якщо платник податку здійснює управління активами кількох інститутів спільного інвестування,  декларація складається та подається окремо по кожному інституту спільного інвестування без статусу юридичної особи, активами яких він управляє відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», із заповненням рядка 9 та проставлянням позначки «інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи» у рядку 10 «Особливі відмітки».

У рядку 10 позицію «платника єдиного податку» буде викладено у такій редакції «суб’єкта господарювання – юридичної особи, яка обрала спрощену систему оподаткування». А також його буде доповнено такими позиціями:

 • фізичної особи – підприємця, у тому числі такої, яка обрала спрощену систему оподаткування, або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність;
 • іноземної компанії;
 • інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи.

У показниках:

 • після рядка за кодом 06 доповнено рядком такого змісту «Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії 06.1 КІК»;
 • рядок за кодом 17 викладено у новій редакції «Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – рядок 16 ЗП)»;
 • у новій редакції також викладено позицію «Наявність додатків» та у виносці уточнено, що у відповідних клітинках проставляється позначка «+», крім клітинок під літерами «ПН» та «КІК», у яких проставляється кількість поданих додатків до декларації з податку на прибуток.

Нові додатки до декларації та оновлення старих

У новій редакції буде викладено такі додатки  до декларації:

 • додаток ПН до рядка 23 ПН Декларації;
 • додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації;
 • додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації.

Як зазначено у пояснювальній записці, додаток РІ до декларації приводиться у відповідність із положеннями ПКУ, якими, зокрема, передбачено:

збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду:

 • на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, реалізованих на користь нерезидентів з низькоподаткових юрисдикцій;
 • на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети;
 • зменшення фінансового результату податкового (звітного) періоду:
 • на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягає виплаті на його користь від контрольованої іноземної компанії в межах, що не перевищує суму, на яку збільшувався об’єкт оподаткування;
 • на суму нарахованих доходів від участі в капіталі нерезидентів (у тому числі контрольованих іноземних компаній) та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від такого нерезидента, за умови, що частка участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 відсотків протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій);
 • платником податку правонаступником на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується.

Крім того, відповідно до Законів №466 та №786 вносяться такі зміни:

 • у додатку ЗП виключається рядок 16.5 щодо зменшення податку на прибуток підприємств на суму сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль);
 • у додатку ПН доповнено перелік доходів нерезидентів такими доходами (прибутками):
 • прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів або інших корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб – резидентів, акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, утворених відповідно до законодавства інших держав;
 • доходи від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин та інших природних ресурсів, розташованих на території України, що належать нерезиденту.

З урахуванням пп. 141.4.2 ПКУ у цьому додатку передбачається можливість відображення суми доходу, яка виплачується нерезиденту у будь-якій формі, відмінній від грошової.

У додатку АМ:

 • виокремлено позиції для відображення даних по групах основних засобів, щодо яких передбачено застосування на період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року прискореної амортизації: третьої групи (передавальні пристрої), четвертої групи (машини та обладнання), п’ятої та дев’ятої груп.
 • доповнено таблицею «Інформація про результати інвентаризації об’єктів основних засобів станом на 1 число податкового (звітного) періоду 2020 року, в якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу амортизації».

Крім того, декларацію буде доповнено новими додатками:

 • додаток КІК до рядка 06.1 КІК Декларації (завантажити);
 • додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Декларації (завантажити);
 • додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Декларації (завантажити);
 • додаток КІК-ЦП до рядків1.2 КІК-ЦП,1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Декларації (завантажити).

Коли наберуть чинності зміни?

За проектом, цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Коли потрібно буде звітувати за новою формою?

Відповідно до п. 46.6 ПКУ оновлені форми податкової звітності повинні застосовуватися для звітування за період, наступний за періодом їхнього офіційного опублікування.

Якщо наказ буде затверджено та опубліковано в IV кварталі 2020 року, то вперше за оновленою формою декларації з податку на прибуток слід буде звітувати:

 • платникам з квартальним звітним періодом – за І квартал 2021 року;
 • платникам з річним звітним періодом – за 2021 рік.

Проте податківці можуть рекомендувати звітувати вже за підсумками 2020 року та IV кварталу. Але це буде відомо вже після затвердження наказу.