Декілька годин тому Верховна рада України прийняла Проект Закону #3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)».

Окрім спрощення процедур при роботі з медичними препаратами та надання соціальних пільг для населення, закон встановлює значні зміни для роботи бізнесу. Ми зібрали для вас основні.

У Податковому кодексі України:

На період до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється перебіг строків у частині процедури адміністративного оскарження (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених Податковим кодексом України.

Підвищено ліміти для платників єдиного податку: 1 група – 2 млн.грн, 2 група – 5 млн.грн, 3 група – 7 млн.грн.

У Господарському кодексі України:

Під час карантину, строки, визначені статтями 232 (Порядок застосування штрафних санкцій), 269 (Гарантії якості товарів. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів), 322 (Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво), 324 (Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт) продовжуються на строк дії такого карантину.

У Цивільному кодексі України:

Під час карантину строки загальної і спеціальної позовної давності продовжуються на строк дії такого карантину.

В період здійснення в Україні заходів щодо запобігання коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

З моменту установлення карантину і до його завершення наймач звільняється від плати за користування майном.

У Кодексі законів про працю України:

Встановлено та урегульовано поняття гнучкого режиму робочого часу та порядок оплати часу простою.

Строки звернення до за вирішенням трудових спорів продовжуються на строк дії карантину.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення:

Збільшено штрафи за порушення порядку формування та застосування цін і тарифів (тепер 100 неоподатковуваних мінімумів на громадян і 150 на посадових осіб, раніше – від 5 до 10 на посадових осіб, на громадян не передбачався)

У Кодексі адміністративного судочинства, Господарському процесуальному кодексі та Цивільному процесуальному кодексі:

Під час карантину, учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Більшість процесуальних строків продовжуються на строк дії карантину.

У Законі України «Про банки і банківську діяльність»:

В період короновірусу забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»:

До 30 квітня 2020 року, положення цього Закону не застосовуються для виробників дезінфекційних засобів та до 31 травня 2020 року для виробників лікарських засобів, що здійснюють виробництво дезінфекційних засобів з використанням етилового спирту, акцизний податок з якого справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

У Законі України «Про ціни і ціноутворення»:

Збільшено у 10 різ відповідальність за надання уповноваженим органам недостовірних відомостей (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та за невиконання приписів уповноважених органів або створення перешкод для виконання покладених на них функцій (2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

Тимчасово не застосовуються положення щодо строків розкриття річної інформації про емітента за 2019 рік.

У Законі України «Про акціонерні товариства»:

Тимчасово не застосовуються норми щодо строків проведення річних загальні зборів акціонерів

У разі завершення строку повноважень членів наглядових рад акціонерних товариств у 2020 році, повноваження таких членів наглядових рад продовжуються в повному обсязі до дати проведення загальних зборів акціонерів.

У Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»:

Тимчасово не застосовуються положення про строки проведення річних загальні зборів учасників товариств, які є емітентами цінних паперів.