Розробка операційних та фінансових політик

Для функціонування бізнесу, дуже важливо, щоб усі співробітники дотримувалися чітко регламентованих правил та процедур.

Отримати безкоштовну консультацію

Оцінка ефективності систем управління і звітності

Розробка системи управлінської та фінансової звітності

Розробка облікової політики

Для функціонування бізнесу, особливо в умовах швидких темпів розвитку, дуже важливо, щоб усі співробітники дотримувалися чітко регламентованих правил та процедур. Тому ми пропонуємо послугу з розробки операційних політик та процедур. Ця послуга корисна тим, що перед безпосереднім створенням політик, проводиться діагностика існуючих бізнес-процесів, вивчаються інформаційні системи, що використовуються Компанією. Подальшим етапом є розробка рекомендацій та плану дій щодо удосконалення існуючих процесів, а також побудови організаційної структури, системи мотивації, адаптації та оцінки персоналу, залежно від потреб клієнта. Після всіх дій надається звіт та узгоджуються політики та процедури, які необхідно створити.

Консультанти EBS можуть надати послуги з розробки наступних політик та процедур:

 • Розробка фінансової політики, системи аналітики та звітності
 • Розробка облікової політики, а також системи управлінського та фінансового обліку, які необхідні для отримання достовірної фінансової інформації та ефективної роботи Компанії. Постановка Технічного завдання для інформаційної системи та впровадження управлінського та фінансового обліку
 • Розробка бюджетної політики та системи управління бюджетуванням
 • Деталізація системи бюджетування рівня кожного підрозділу і типу бюджету, структуризація ролей учасників бюджетного процесу Компанії.

Консультанти EBS створюють не лише процедури, а й форми оцінки, форми тестування та інші інструменти, які будуть необхідні Компанії для успішного впровадження нових чи вдосконалення існуючих процесів, оцінки ефективності фінансового менеджменту компанії.

Усі політики та процедури розробляються Консультантами EBS спільно зі співробітниками Компанії, від яких потрібна інформація про потреби компанії.

Компанія EBS надає навчання ключовим співробітникам Компанії, які будуть залучені до нових процесів.

Отримати безкоштовну консультацію

Які переваги надає розробка операційних та фінансових політик компанією EBS?

 • Чіткий план дій для фінансових відділів компанії, який дозволяє всім співробітникам дотримуватися глобальної мети компанії
 • Досягнення фінансової відкритості корпорації для власників (акціонерів, засновників), інвесторів та кредиторів;
 • Використання прогресивних методів управління підрозділами компанії.
 • Розробка ефективного механізму управління фінансами (фінансового менеджменту) на основі діагностики фінансового стану з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності корпорації, адекватних ринковим умовам та пошуку шляхів їх досягнення.
 • Можливість реально контролювати роботу всіх підрозділів компанії

Розробка операційних і фінансових політик як інвестиція у розвиток компанії

1

Необхідна консультація по розробці операційних і фінансових політик?

2

Прагнете дотримання політик та процедур всіма співробітниками?

3

Хочете мати єдині стандарти звітності?

4

Консультанти EBS вже готові до Вашого запиту

Вигоди від розробки операційних і фінансових політик з EBS

01

Експертність

Надання звітності за міжнародними стандартами

02

Ризики

Мінімізація помилок у звітності

03

Швидкість

Оперативне реагування на запити клієнта

04

Якість

Оптимізація і підвищення якості звітності

05

Сучасні підходи

Технічне та програмне забезпечення на високому рівні

06

Обсяги

Великі об’єми обробки інформації нашими спеціалістами

07

Актуальність

Постійні відслідковування законодавчих змін

08

Досвід

Напрацьований досвід на провідних підприємствах

Ми з радістю проведемо з вами зустріч-знайомство та первинну БЕЗКОШТОВНУ консультацію з питань розробки операційних і фінансових політик

  0

  роки на ринку

  0

  співробітників

  0

  щасливих клієнтів

  0

  більш успішних проектів

  НАШІ КЛІЄНТИ