Зниження втрат за рахунок їх прогнозування

Скорочення тимчасових і фінансових витрат

Підвищення прибутковості бізнесу

Дана послуга передбачає об’єктивну оцінку ефективності, прозорості та достовірності найголовніших систем підприємства: управлінської та фінансової. Фахівці нашої компанії займаються перевіркою документації, упорядкуванням звітності, допомагають створити правильну економічну модель, яка в подальшому підвищить загальний дохід компанії. EBS пропонує своїм клієнтам послуги з розробки моделі фінансової звітності. За допомогою даної моделі керівництво компанії зможе оперативно і у встановлені терміни надавати фінансову звітність зовнішнім користувачам, використовуючи при цьому мінімум ресурсів і дотримуючись вимог користувачів цієї інформації.

Розробка моделі фінансової та управлінської звітності

Розробка моделі фінансової та управлінської звітності проекту дозволить фірмі-замовнику вийти на новий рівень діяльності, оскільки доходи будуть незмінно підвищуватися. Грамотно спланована система – це величезний потенціал для подальшого розвитку організації, оскільки:

 • Упорядковує фінансові звітності. Завдяки звітам, керівник підприємства завжди може провести аналіз витрат і доходів компанії за конкретний проміжок часу, розрахувати, скільки часу буде потрібно на те, щоб накопичити певну суму для великої покупки (наприклад, для закупівлі нового обладнання).
 • Дозволяє підвищувати доходи фірми. При грамотно спланованій системі витрати фірми істотно скорочуються. У чималому ступені, цьому сприяють правильні дії керівництва. Завдяки цьому, організації вдається накопичувати заощадження, які в подальшому можна витратити на рекламу компанії, і за рахунок нових клієнтів, збільшити її дохід.

Першочерговими завданнями нашої компанії є: впровадження технічного завдання (плану), якого необхідно дотримуватися, а також впровадження повного фінансового обліку.

Модель фінансової звітності включатиме в себе стандартний пакет звітності (баланс, звіт про витрати і прибутки, звіт про рух грошових коштів) і додаткові звіти, необхідні для повноти надання фінансової інформації.

Отримати консультацію

Наші послуги включають:

 • Аналіз поточної системи управлінської та фінансової звітності
 • Оцінку ефективності, прозорості та достовірності системи управлінської та фінансової звітності
 • Розробку фінансової політики, системи аналітики та звітності
 • Розробка облікової політики, а також системи управлінського і фінансового обліку, які необхідні для отримання достовірної фінансової інформації та ефективної роботи Компанії.
 • Постановка Технічного завдання для інформаційної системи та впровадження управлінського і фінансового обліку
 • Розробку бюджетної політики і системи бюджетування
 • Розробку політики бюджетування, яка фіксує загальні принципи планування діяльності Компанії. Деталізація системи бюджетування до рівня кожного підрозділу і типу бюджету, структуризація ролей учасників бюджетного процесу Компанії.

Розроблений EBS пакет звітності для менеджменту включає в себе організацію системи надання керівництву компанії структурованої інформації про всі аспекти діяльності компанії у вигляді комплекту документів (довідок, звітів, записок і. т. д.)

В результаті проекту менеджмент компанії отримує пакет документів, орієнтованих на надання повної і добре структурованої, зручної для сприйняття інформації.

СПІВПРАЦЮЮЧИ З EBS, ВИ ОТРИМАЄТЕ

01

Достовірну інформацію

02

Економію часу

03

Швидкість

04

Надійного партнера

05

Індивідуальний підхід

06

Надійність

07

Якість

08

Досвід

Надішліть запит на безкоштовну консультацію

Наш спеціаліст зв’яжеться з вами, щоб уточнити дату та час зустрічі

  0

  року на ринку

  0

  співробітників

  0

  щасливих клієнтів

  0

  більш успішних проектів

  НАШІ ПАРТНЕРИ

  ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ

  • Зниження втрат за рахунок можливості їх прогнозування та локалізації причин
  • Скорочення тимчасових і фінансових витрат, пов’язаних з реагуванням на зміни за рахунок можливостей для об’єктивного моделювання ситуації
  • Підвищення прибутковості бізнесу за рахунок обґрунтованості пріоритетності витрат;
  • Зниження витрат за рахунок досягнення повної прозорості їх структури і процесів їх формування;
  • Підвищення керованості компанією за рахунок визначення центрів фінансової відповідальності і делегування повноважень

  ПЕРЕВАГИ

  • Прозорість і цілісність фінансової інформації
  • Можливість реально контролювати роботу всіх підрозділів компанії
  • Можливість визначення зв’язку кожного завдання з загальними цілями компанії
  • Можливість чітко і виважено планувати фінансові ресурси
  • Можливість істотного зниження витрат і підвищення ефективності діяльності