Вивчення та аналіз місії

Детальна діагностика існуючої структури

Виявлення слабких і проблемних місць

Успішність діяльності будь-якої компанії багато в чому залежить від злагодженої роботи всіх без винятку структурних підрозділів компанії, за умови ефективної організації роботи кожної окремо взятої структурної одиниці і зв’язків між ними. Але не завжди керівництво компанії, по-перше, впевнене або знає, чи дійсно кожен з підрозділів компанії організований і працює ефективно, а по-друге, не всі керівники точно знають, яка саме організаційна структура дозволить налагодити найбільш ефективну співпрацю між підрозділами компанії, і , як наслідок, найкраще вплине на зростання ефективності операційної роботи компанії.

Компанія EBS допомагає своїм клієнтам поліпшити загальні результати діяльності всієї компанії шляхом підвищення ефективності організації роботи її структурних підрозділів, як кожного окремо, так і всіх разом як невід’ємних частин одного цілого. Для вирішення цих завдань компанія EBS пропонує послуги по організаційної реструктуризації / оптимізації, використовуючи при цьому кращий світовий досвід і враховуючи особливості, властиві галузі, в якій працює клієнт і специфіку його роботи. Проводячи організаційну реструктуризацію / оптимізацію, ми працюємо як з менеджментом компанії, так і окремо з кожним співробітником кожного з функціональних підрозділів, і в результаті такої спільної роботи наш клієнт отримує оптимальну організаційну структуру, що стане важливою складовою успіху компанії на шляху досягнення поставлених цілей.

Процес реструктуризації підприємства включає в себе цілеспрямовану зміну внутрішньої структури фірми і всіх елементів, з яких вона складається. Необхідність цього процесу може диктуватися зовнішніми або внутрішніми факторами, що безпосередньо впливають на діяльність організації.

Оптимізація управління бізнес-процесами є об’ємним і багатогранним процесом, тому відбувається в кілька етапів.

Незважаючи на тривалість співпраці, в кінцевому підсумку клієнт отримає готове для подальшої роботи підприємство з повністю налагодженими внутрішніми і зовнішніми системами.

Отримати консультацію

КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РОБІТ

 • Вивчення та аналіз місії, бачення, принципів, цілей і основних стратегій роботи компанії
 • Визначення ролі кожного з функціональних підрозділів компанії, їх основних завдань та ключових функцій – “як є” і “як повинно бути».
 • Детальна діагностика існуючої структури, розподілу обов’язків та організації роботи як компанії в цілому, так і кожного функціонального підрозділу, шляхом вивчення статутної документації компанії і проведення співбесід з її співробітниками
 • Виявлення слабких місць і проблем неефективності в організації взаємодії функціональних підрозділів і організації роботи кожного з організаційних підрозділів
 • Визначення основних цілей і напрямів внесення змін в існуючу організаційну структуру

Розробка оптимальної організаційної структури компанії, що передбачає:

 • Формування організаційної структури та організацію її роботи
 • Формування структури і організація роботи кожної структурної одиниці компанії, виходячи з її ролі в компанії і її ключових завдань і функцій
 • Проведення реорганізації функцій кожного з робочих місць
 • Оптимізацію роботи функціонального підрозділу з метою вивільнення внутрішніх ресурсів
 • Розробка положень підрозділів компанії
 • Розробка функціональних обов’язків (посадових інструкцій) для кожної посади в структурі компанії
 • Рівномірний розподіл робочого навантаження між співробітниками
 • Введення нових посад з обґрунтуванням їх необхідності та описом функцій і обов’язків
 • Оцінка існуючого персоналу на відповідність вимогам до посад в новій структурі компанії.
 • Розробка кваліфікаційних вимог вакантних посад
 • При необхідності, проведення тренінгів для персоналу та / або розробка плану навчання для персоналу компанії.

СПІВПРАЦЮЮЧИ З EBS, ВИ ОТРИМАЄТЕ

01

Достовірну інформацію

02

Економію часу

03

Швидкість

04

Надійного партнера

05

Індивідуальний підхід

06

Надійність

07

Якість

08

Досвід

Надішліть запит на безкоштовну консультацію

Наш спеціаліст зв’яжеться з вами, щоб уточнити дату та час зустрічі

  0

  року на ринку

  0

  співробітників

  0

  щасливих клієнтів

  0

  більш успішних проектів

  НАШІ ПАРТНЕРИ

  ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ

  • Підвищення ефективності роботи компанії, в результаті чого компанія повністю виконує поставлені перед собою завдання і досягає поставлених цілей

  • Вивільнення внутрішніх ресурсів за рахунок оптимального перерозподілу робочого навантаження і функціональних обов’язків між співробітниками компанії

  • Зростання продуктивності праці, за рахунок раціонального розподілу обов’язків та підвищення кваліфікації персоналу

  • Покращення взаємодії функціональних підрозділів, і як результат – поліпшення результатів діяльності компанії в цілому

  В процесі стратегічної реструктуризації компанії відбувається поліпшення управлінської системи, внесення корективів у фінансово-економічну сферу діяльності компанії, а також вивчення маркетингових систем, продуктів збуту і безпосереднього контролю за професійними діями персоналу. Зазвичай оптимізація процесів в компанії необхідна, якщо підприємець помічає низьку ефективність своєї діяльності, яка може проявлятися в недостатньому рівні доходу, заборгованості та інших аспектах.

  Проте, послуги оптимізації компанії нерідко замовляють і цілком успішні бізнесмени, бажаючи тим самим підтримати розвиток своєї справи на належному рівні, і вчасно провести всі необхідні зміни, не чекаючи занепаду організації. Реструктуризація фірми переслідує дві основні мети, які досягаються поетапно:

  1. Підвищення конкурентоздатності компанії в своїй ніші на ринку.

  2. Збільшення вартості продукції/послуги, що поставляється.

  Аналіз організаційної структури організації

  Аналіз організаційної структури підприємства передбачає проведення масштабної роботи, яка може затягнутися на термін до року.