Оптимізація бізнес-процесів

Результативність кожного бізнесу залежить від того, наскільки ефективно працюють усі його елементи – команда, технічні та інформаційні системи.

Отримати безкоштовну консультацію

Визначення специфіки проекту

Планування і запуск проекту

Підготовка до моделювання бізнес-процесів

Результативність кожного бізнесу залежить від того, наскільки ефективно працюють та взаємодіють усі його елементи – функції, організаційні підрозділи, команда, технічні та інформаційні системи. Найчастіше діяльність окремих підрозділів орієнтована рішення своїх завдань, що може викликати проблеми у взаємодії з-поміж них. Наслідки такої відокремленості можуть бути різними, серед них: погіршення якості та прибутковості, збільшення витрат, затримки, збої тощо.

Одним зі способів вирішення подібних проблем є виділення, опис та вдосконалення бізнес-процесів – міжфункціональних потоків діяльності, які пов’язані між собою. Автоматизація бізнес-процесів дозволяє як підвищити результативність, а й значно зменшити ризики.

Етапи оптимізації бізнес-процесів:

 • Підготовка набору рішень щодо оптимізації з урахуванням специфіки та потреб.
 • Планування та запуск, залучення ресурсів для реалізації.
 • Детальна діагностика діяльності для виявлення особливостей та вразливих місць.
 • Підготовка та подальше моделювання бізнес-процесів (їх ідентифікація з урахуванням специфіки галузі, навчання керівництва та співробітників).
 • Розробка удосконалень у бізнес-процесах. Оптимізація робіт та операцій у рамках процесів (підвищення якості та ефективності, зниження витрат часу та ресурсів).
 • Встановлення точок контролю діяльності. Організаційні зміни (зміна організаційної структури, інформаційних потоків, впровадження нових методик та інструментів тощо).
 • Технічні та технологічні перетворення (розробка концепцій впровадження нових систем та технологій).
 • Моделювання майбутніх бізнес-процесів, розробка та складання нових бізнес-процесів.
 • Впровадження перетворень (створення плану переходу на нові процеси, навчання персоналу, ризик-менеджмент, а також організаційні та технологічні зміни).
 • Створення, впровадження та підтримка системи управління (механізму управління та контролю виконання бізнес-процесів, розробка та впровадження відповідних організаційних перетворень, документації, технологій та інструментів).
 • Аудит реалізації покращень та ефективності роботи нової системи.

Примітка: вище перераховані всі можливі етапи, їх перелік визначається залежно від цілей та специфіки проекту

Експерти EBS допомагають визначити бізнес-процеси, описати зв’язки між ними, розробити та впровадити покращення, за необхідності, впровадити систему управління. Крім того, команда допомагає інтегрувати інформаційні технології, створювати системи внутрішнього контролю, управління якістю та ін. Для вирішення цих завдань експерти EBS використовує передові методики, інструменти та технології, керуючись при цьому найкращим світовим досвідом, а також з огляду на особливості галузі.

До автоматизації бізнес-процесів залучається як топ-менеджмент компанії-клієнта, і співробітники. Це дозволяє подолати опір перетворенням та створити сприятливе середовище для їх інтеграції.

Оптимізація бізнес-процесів може тривати кілька місяців.

Отримати безкоштовну консультацію

Оптимізація роботи великих компаній: переваги та результати

Оптимізація бізнес-процесів є особливо важливою для великих гравців, які мають кілька філій. Просувати компанію і при цьому тримати на рівні якість обслуговування, на жаль, не вдається. Займатись оптимізацією бізнес-процесів необхідно постійно, щоб не допустити загального занепаду підприємства. Вона дає такі плоди:

 • Чітка спрямованість на поставлені цілі та завдання.
 • Підвищення ефективності за рахунок зменшення витрат часу та ресурсів.
 • Налагодження ефективної взаємодії між організаційними елементами та використання спільних ресурсів.
 • Велика чіткість, прозорість та керованість.
 • Полегшення роботи та згладжування гострих кутів при інтеграції нових методів та інструментів.
 • Зростання керованості. У організаціях, де регулярно проводиться оптимізація, співробітники краще розуміють місію та завдання, що стоять безпосередньо перед ними, а також їх важливість, покращуючи функціонування.
 • Підвищується якість продукції чи послуг, дозволяючи залучити клієнтів та утримати старих.

Експерти EBS допоможуть власнику організації знайти підхід до команди, нормалізувати та впорядкувати всю документацію.

Оптимізація бізнес-процесів як інвестиція у розвиток компанії

1

Необхідна консультація по оптимізації бізнес-процесів?

2

Бізнес потребує нових свіжих рішень?

3

Необхідні пошуки нових можливостей та зменшення витрат?

4

Консультанти EBS вже готові до Вашого запиту

Вигоди від оптимізації бізнес-процесів з EBS

01

Експертність

Надання звітності за міжнародними стандартами

02

Ризики

Мінімізація помилок у звітності

03

Швидкість

Оперативне реагування на запити клієнта

04

Якість

Оптимізація і підвищення якості звітності

05

Сучасні підходи

Технічне та програмне забезпечення на високому рівні

06

Обсяги

Великі об’єми обробки інформації нашими спеціалістами

07

Актуальність

Постійні відслідковування законодавчих змін

08

Досвід

Напрацьований досвід на провідних підприємствах

Ми з радістю проведемо з вами зустріч-знайомство та первинну БЕЗКОШТОВНУ консультацію з питань оптимізації бізнес-процесів

  0

  роки на ринку

  0

  співробітників

  0

  щасливих клієнтів

  0

  більш успішних проектів

  НАШІ КЛІЄНТИ