Розробка операційних і фінансових політик

Для успішного функціонування компанії, особливо в умовах швидких темпів розвитку, дуже важливо, щоб всі співробітники дотримувались чітко регламентованих правил і процедур. Тому ми пропонуємо послугу з розробки операційних політик і процедур. Дана послуга корисна тим, що перед безпосереднім створенням політик, проводиться діагностика існуючих бізнес-процесів, вивчаються використовувані Компанією інформаційні системи. Подальшим етапом є розробка рекомендацій і плану дій щодо удосконалення існуючих процесів, а також побудови організаційної структури, системи мотивації, адаптації та оцінки персоналу, в залежності від потреб клієнта. Після всіх дій надається звіт і узгоджуються політики і процедури, які необхідно створити.

Консультанти EBS можуть надати Клієнту такі політики і процедури:

– облікову політику

– системи управлінської звітності

– системи фінансової звітності

– бюджетування.

– процедури з пошуку і підбору, адаптації, оцінки і мотивації персоналу та інші.

Консультанти EBS створюють не тільки процедури, але і форми оцінки, форми тестування і інші інструменти, які будуть необхідні Компанії для успішного впровадження нових цілей.

Всі політики і процедури розробляються Консультантами EBS спільно з співробітниками Компанії, від яких необхідна інформація про потреби компанії.

Компанія EBS проводить навчання ключовим співробітникам Компанії, які будуть залучені в нові процедури і процеси.

Back

Select employee