Розробка операційних і фінансових політик

Для функціонування бізнесу, особливо в умовах швидких темпів розвитку, дуже важливо, щоб усі співробітники дотримувалися чітко регламентованих правил та процедур. Тому ми пропонуємо послугу з розробки операційних політик та процедур. Ця послуга корисна тим, що перед безпосереднім створенням політик, виробляється діагностика існуючих бізнес-процесів, вивчаються використовувані Компанією інформаційні системи. Подальшим етапом є розробка рекомендацій та плану дій щодо удосконалення існуючих процесів, а також побудови організаційної структури, системи мотивації, адаптації та оцінки персоналу, залежно від потреб клієнта. Після всіх дій надається звіт та узгоджуються політики та процедури, які необхідно створити.

Консультанти EBS можуть надати Клієнту такі політики та процедури:

 • облікову політику
 • системи управлінської звітності
 • системи фінансової звітності
 • бюджетування.
 • процедури з пошуку та підбору, адаптації, оцінки та мотивації персоналу та інші.

Консультанти EBS створюють не лише процедури, але й форми оцінки, форми тестування та інші інструменти, які будуть необхідні Компанії для успішного впровадження нових процедур.

Усі політики та процедури розробляються Консультантами EBS спільно зі співробітниками Компанії, від яких потрібна інформація про потреби компанії.

Компанія EBS надає навчання ключовим співробітникам Компанії, які будуть залучені до нових процедур та процесів.

Які переваги дає розробка операційних та фінансових політик компанією EBS?

 • максимізація прибутку у моменті, а й у подальшій перспективі;
 • досягнення фінансової відкритості корпорації для власників (акціонерів, засновників), інвесторів та кредиторів;
 • використання ринкових механізмів залучення капіталу за допомогою емісії корпоративних цінних паперів, фінансового лізингу, проектного фінансування;
 • розробка ефективного механізму управління фінансами (фінансового менеджменту) на основі діагностики фінансового стану з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності корпорації, адекватних ринковим умовам, та пошуку шляхів їх досягнення;
 • контроль за витратами, зменшення періоду виробничого циклу;
 • мінімізація фінансових ризиків.
Back

Select employee