Розробка моделі фінансової та управлінської звітності

Дана послуга передбачає об’єктивну оцінку ефективності, прозорості та достовірності найголовніших систем підприємства: управлінської та фінансової. Фахівці нашої компанії займаються перевіркою документації, упорядкуванням звітності, допомагають створити правильну економічну модель, яка в подальшому підвищить загальний дохід компанії.

EBS пропонує своїм клієнтам послуги з розробки моделі фінансової звітності. За допомогою даної моделі керівництво компанії зможе оперативно і у встановлені терміни надавати фінансову звітність зовнішнім користувачам, використовуючи при цьому мінімум ресурсів і дотримуючись вимог користувачів цієї інформації. Модель фінансової звітності включатиме в себе стандартний пакет звітності (баланс, звіт про витрати і прибутки, звіт про рух грошових коштів) і додаткові звіти, необхідні для повноти надання фінансової інформації.

Розробка моделі фінансової та управлінської звітності

Розробка моделі фінансової та управлінської звітності проекту дозволить фірмі-замовнику вийти на новий рівень діяльності, оскільки доходи будуть незмінно підвищуватися. Грамотно спланована система – це величезний потенціал для подальшого розвитку організації, оскільки:

1. Упорядковує фінансові звітності. Завдяки звітам, керівник підприємства завжди може провести аналіз витрат і доходів компанії за конкретний проміжок часу, розрахувати, скільки часу буде потрібно на те, щоб накопичити певну суму для великої покупки (наприклад, для закупівлі нового обладнання).

2. Дозволяє підвищувати доходи фірми. При грамотно спланованій системі витрати фірми істотно скорочуються. У чималому ступені, цьому сприяють правильні дії керівництва. Завдяки цьому, організації вдається накопичувати заощадження, які в подальшому можна витратити на рекламу компанії, і за рахунок нових клієнтів, збільшити її дохід.

Першочерговими завданнями нашої компанії є: впровадження технічного завдання (плану), якого необхідно дотримуватися, а також впровадження повного фінансового обліку.

Наші послуги включають:

 • Аналіз поточної системи управлінської та фінансової звітності
 • Оцінку ефективності, прозорості та достовірності системи управлінської та фінансової звітності
 • Розробку фінансової політики, системи аналітики та звітності
 • Розробка облікової політики, а також системи управлінського і фінансового обліку, які необхідні для отримання достовірної фінансової інформації та ефективної роботи Компанії.
 • Постановка Технічного завдання для інформаційної системи та впровадження управлінського і фінансового обліку
 • Розробку бюджетної політики і системи бюджетування
 • Розробку політики бюджетування, яка фіксує загальні принципи планування діяльності Компанії. Деталізація системи бюджетування до рівня кожного підрозділу і типу бюджету, структуризація ролей учасників бюджетного процесу Компанії.

Розроблений EBS пакет звітності для менеджменту включає в себе організацію системи надання керівництву компанії структурованої інформації про всі аспекти діяльності компанії у вигляді комплекту документів (довідок, звітів, записок і. т. д.)

В результаті проекту менеджмент компанії отримує пакет документів, орієнтованих на надання повної і добре структурованої, зручної для сприйняття інформації.

ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ

 • Зниження втрат за рахунок можливості їх прогнозування та локалізації причин
 • Скорочення тимчасових і фінансових витрат, пов’язаних з реагуванням на зміни за рахунок можливостей для об’єктивного моделювання ситуації
 • Підвищення прибутковості бізнесу за рахунок обґрунтованості пріоритетності витрат;
 • Зниження витрат за рахунок досягнення повної прозорості їх структури і процесів їх формування;
 • Підвищення керованості компанією за рахунок визначення центрів фінансової відповідальності і делегування повноважень

ПЕРЕВАГИ

 • Прозорість і цілісність фінансової інформації
 • Можливість реально контролювати роботу всіх підрозділів компанії
 • Можливість визначення зв’язку кожного завдання з загальними цілями компанії
 • Можливість чітко і виважено планувати фінансові ресурси
 • Можливість істотного зниження витрат і підвищення ефективності діяльності
Back

Select employee