Розробка і впровадження систем управління персоналом

Розробка мотиваційних систем

Розробка систем мотивації всього персоналу Компанії або окремих її підрозділів з метою підвищення ефективності роботи та досягнення співробітниками очікуваних цілей

Розробка систем оплати праці

Розробка справедливої та прозорої системи формування оплати праці для виробничого, адміністративного, керівного та іншого складу персоналу

Розробка систем оцінки діяльності персоналу

Розробка принципів і об’єктивних показників діяльності, за якими оцінюється робота кожного співробітника і керівника Компанії, прив’язка результатів оцінки до системи мотивації співробітника

Back

Select employee