HR Аудит

HR Аудит проводиться співробітниками EBS на території офісу компанії. Компанія EBS має значний досвід ведення кадрового адміністрування, спілкування з державними органами, консультування з трудових спорів, проведення кадрового аудиту та відновлення кадрової документації, а також навчання керівництва і співробітників компаній-клієнтів з питань трудового законодавства.

Аналіз правильності і повноти ведення кадрової документації проводиться на змішаному принципі, що дозволить скласти уявлення про загальний стан справ, виявити типові помилки і порушення, на підставі чого будуть розроблені відповідні рекомендації щодо їх усунення. Так, аналіз особистих справ поточних співробітників і наказів про прийняття, переведення і звільнення, і інший кадрової документації здійснюється в обсязі 100%.

Аналіз наявності, правильності і грамотності складання локальної нормативної документації, а також документів із соціального страхування здійснюється в повному обсязі.

EBS складає звіт по кадровому аудиту. У разі необхідності, Консультанти EBS проведуть зустріч з керівництвом Компанії для захисту звіту по аудиту і для надання відповідей на питання керівництва Компанії.

Back

Select employee