Розробка внутрішньогрупових політик з ТЦУ

Все частіше транснаціональні компанії стикаються з проблемою поганої комунікації і досягнення загальних цілей через неправильно налагоджену систему між компаніями групи.

Для транснаціональних компаній, які потребують внутрішньогрупові стандарти застосування ціноутворення для відповідності цін в операціях між компаніями групи принципом «витягнутої руки», EBS пропонує послугу з розробки та імплементації внутрішньогрупової політики з трансфертного ціноутворення.

Дані політики включають всю інформацію, необхідну менеджменту для розуміння механізму формування ціни під час здійснення внутніргуппових операцій, і в подальшому для якісного складання документації з трансфертного ціноутворення та звіту про контрольовані операції.

Переваги проекту для компанії

  • єдина команда і узгодженість дій;
  • впевненість в обраному шляху;
  • можливість отримання максимальної кількості найбільш корисної інформації в короткі терміни;
  • надійний партнер «від початку процесу і до повного виконання проекту»;
  • світовий досвід внутрішніх і зовнішніх ресурсів EBS.
Back

Select employee