Проведення бенчмаркінгу

Для компаній, що бажають самостійно готувати документацію з трансфертного ціноутворення або для тих, хто ще до здійснення контрольованих операцій хоче зрозуміти, який рівень рентабельності є ринковим для їх галузі, EBS пропонує бенчмаркінг як самостійну послугу (зазвичай бенчмаркінг є частиною документації з трансфертного ціноутворення).

Яку ціну / який розмір рентабельності слід вважати відповідними принципу «витягнутої руки»? Для відповіді на це питання буде проводиться бенчмаркінг (аналіз цін або рентабельності в порівнянних операціях або у порівнянних компаній), розрахунок ринкового діапазону, прогнозування ринкового діапазону на майбутні періоди.

Бенчмаркінг проводиться в кілька етапів:

ЕТАП 1 – Відбір потенційно зіставних компаній

• Відбір потенційно зіставних компаній з використанням комерційних інформаційних баз (бази від Bureau van Dijk, ktMine®, Royalty Range®, Thomson Reuters® і т.д.) за заданими критеріями з урахуванням кількісних характеристик.

ЕТАП 2 – Аналіз потенційно зіставних компаній за якісними характеристиками (виключаються компанії, які здійснюють несумісну діяльність, входять в міжнародні групи компаній і т.д.).

ЕТАП 3 – Аналіз незалежності компанії

• Проведення додаткового аналізу незалежності компанії на основі відкритих джерел інформації.

Back

Select employee