Підготовка документації з трансфертного ціноутворення

Експерти EBS проведуть всебічний аналіз контрольованої операції, встановлять, чи не було перенесення прибутку в інші юрисдикції та ухилення від оподаткування в Україні, і підготують якісну документацію, яка максимально буде захищати від претензій з боку податкової служби.

Складання документації з трансфертного ціноутворення здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України, Постанов КМУ, інших законодавчих актів, з урахуванням положень Керівництва ОЕСР по ТЦУ та Практичного керівництва ООН по ТЦУ.

Процес підготовки документації з трансфертного ціноутворення включає наступні основні етапи:

Етап 1. Загальний аналіз операцій і сторін угоди:

• загальний аналіз контрольованих операцій; аналіз сторін контрольованих операцій, аналіз групи компаній, в яку входять сторони контрольованих операцій;

• аналіз ринку, де здійснює свою діяльність компанія;

• аналіз впливу економічних обставин на контрольовані операції;

• аналіз порівняних операцій, здійснених однією зі сторін контрольованих операцій, з особами, які не визнаються пов’язаними (при наявності);

• аналіз порядку формування ціни угоди, порядку надання знижок, бонусів і т.д., а також аналіз факторів, які вплинули на формування та встановлення ціни.

Етап 2. Функціональний аналіз і розробка методологічного підходу до економічного аналізу:

• аналіз розподілу функцій, активів і ризиків між сторонами контрольованих операцій;

• визначення сторони контрольованої операції для проведення економічного аналізу;

• вибір методу ТЦУ для проведення економічного аналізу;

• визначення тимчасового інтервалу, джерел інформації, ознак сумісності для проведення економічного аналізу.

Етап 3. Економічний аналіз:

• аналіз відповідності цін в контрольованих операціях принципу «витягнутої руки»;

• аналіз рентабельності контрольованих операцій (в разі застосування методів ціни перепродажу, «витрати плюс» або методу чистого прибутку);

• проведення бенчмаркінгу, в тому числі із застосуванням інформаційних баз даних від Bureau Van Dijk;

• визначення ринкового діапазону рентабельності.

Back

Select employee