Розрахунки сум винагород співробітникам компанії

Розрахунки всіх податків та відрахувань до державних фондів

Розрахунки винагород за договорами ЦПХ

Розрахунок заробітної плати

Фахівці EBS виконують регулярний розрахунок заробітної плати будь-якої складності для компаній різного масштабу і сфери діяльності, штатної чисельності та організаційної структури, забезпечуючи точність і своєчасність розрахунків, а також конфіденційність інформації по заробітній платі. Послуги з розрахунку заробітної плати можуть бути надані як всьому штату компанії-клієнта, так і тільки обмеженому колу співробітників.

Для компаній з малою та середньою чисельністю

Надання консолідованих вихідних даних по захищених каналах зв’язку
Відповідальна особа компанії-клієнта збирає всі необхідні вихідні дані і передає інформаційні файли в EBS за допомогою захищеного FTP сервера або ж іншими засобами.

 • Повна конфіденційність даних
 • Ми виконуємо всі вимоги законодавства України у сфері захисту персональних даних.
 • Сертифікація за міжнародними стандартами якості ISO 9001, ISO 27001
 • Звіти з ефективності контролів в сервісних організаціях за стандартом ISAE 3402

Для великих підприємств EBS, в залежності від побажань компанії-клієнта, застосовує як стандартний підхід (набір узгоджених шаблонів в табличному вигляді), так і розробляє інтерфейс передачі вихідної інформації для розрахунку заробітної плати з існуючими інформаційними системами клієнта. Такий інтерфейс дозволить виключити або мінімізувати витрати фахівців клієнта на підготовку інформації для розрахунку.

Отримати консультацію

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

 • Якість виконання;
 • Можливість зосередитися на основній діяльності;
 • Відповідальність аутсорсингової компанії (в тому числі страхування професійної відповідальності).
 • Точність і своєчасність розрахунку заробітної плати в повній відповідності з чинним законодавством.
 • Високий рівень конфіденційності зарплатної інформації.
 • Суттєве зменшення навантаження на фахівців внутрішньої фінансової служби і можливість сконцентрувати увагу на вирішенні стратегічних завдань.
 • Ціноутворення, залежне від кількості співробітників, які увійшли в розрахунок, що дозволяє оптимізувати вартість забезпечення процесу розрахунку заробітної плати.
 • Мінімізація ризиків виникнення конфліктних ситуацій зі співробітниками з питань заборгованостей по заробітній платі або стягнення переплат, а також ризиків виникнення претензій з боку контролюючих органів до якості розрахунків і підготовленої звітності.
 • Дотримання вимог по IT безпеки і забезпечення безперервності бізнесу.

СПІВПРАЦЮЮЧИ З EBS, ВИ ОТРИМАЄТЕ

01

Достовірну інформацію

02

Економію часу

03

Швидкість

04

Надійного партнера

05

Індивідуальний підхід

06

Надійність

07

Якість

08

Досвід

Надішліть запит на безкоштовну консультацію

Наш спеціаліст зв’яжеться з вами, щоб уточнити дату та час зустрічі

0

року на ринку

0

співробітників

0

щасливих клієнтів

0

більш успішних проектів

НАШІ ПАРТНЕРИ

Для компаній будь-якої чисельності

Віддалене введення вихідних даних в систему з розрахунку заробітної плати
Дані для розрахунку через електронний табель відпрацьованого часу, а також інформацію про додаткові нарахування та утримання, не пов’язаних з графіками роботи співробітників, можуть в будь-який момент внести відповідальні працівники компанії-клієнта, вони отримують віддалений доступ до системи з розрахунку заробітної плати. Для забезпечення безпеки даних клієнта, доступ до системи з розрахунку заробітної плати забезпечується через захищене VPN-з’єднання з обов’язковою процедурою авторизації користувача.

Склад послуг
• Розрахунки сум винагород співробітникам компанії;
• Розрахунки всіх податків із заробітної плати та відрахувань до державних фондів;
• Розрахунки винагород за договорами цивільно-правового характеру;
• Розрахунки компенсацій по листах тимчасової непрацездатності, оплати відпусток, компенсацій за невикористану відпустку при звільненні, вихідної допомоги та інших компенсаційних виплат, передбачених законодавством;
• Підготовка форм обов’язкової звітності для державних органів;
• Підготовка розрахункової відомості;
• Підготовка зведеної відомості по податках, пов’язаних із заробітною платою;
• Підготовка платіжних документів на виплату доходів, а також перерахування податків і зборів;
• Підготовка файлів імпорту для передачі результатів розрахунку в бухгалтерські системи;
• Подача форм обов’язкової звітності у відповідні державні органи;
• Підготовка індивідуальних розрахункових листів для співробітників компанії;
• Упаковка розрахункових листів працівників в індивідуальні зазначені конверти;
• Доставка електронних розрахункових листків співробітникам компанії і надання доступу до архіву розрахункових листів через онлайн портал для співробітників;
• Додаткові термінові розрахунки виплат співробітникам в невстановлені періоди – міжрозрахунки;
• Конфіденційна доставка документів / файлів на перерахування заробітної плати;
• Щомісячна підготовка замовних звітів.

При виборі клієнтом стандартної моделі надання послуги з розрахунку заробітної плати, фахівці EBS виконують всі операції на власній технологічній платформі.

Фахівці EBS можуть провести різні додаткові консультації з питань оптимізації процесів розрахунку з персоналом:

• План-бюджет річного фонду заробітної плати (розрахунки проводяться з урахуванням даних по плановим змінам чисельності штату співробітників і змін в мотиваційній політиці компанії);
• Розрахунок скорочення витрат по заробітній платі в разі зміни правил розрахунку і оптимізації структури нарахувань і утримань;
• Розрахунок фонду оплати праці при зміні методології розрахунку тих чи інших компенсацій співробітникам;
• Оптимізація процесу збору даних для проведення регулярного розрахунку і порядку виплат для виключення виникнення заборгованостей по заробітній платі.

ПІДХІД ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

• Послуги надаються київським офісом консалтингової фірми EBS для компаній, що знаходяться на території України;
• Всі необхідні відомості для розрахунку заробітної плати надаються фахівцям EBS з боку клієнта в електронній формі;
• EBS несе відповідальність за забезпечення правильного і своєчасного розрахунку заробітної плати на підставі інформації, отриманої від клієнта;
• Клієнт несе відповідальність за своєчасне надання інформації фахівцям EBS, а також за її повноту та якість;
• Для розрахунку заробітної плати і підготовки узгодженої звітності використовується система BAS;
• Система обліку BAS може бути адаптована під специфічні вимоги клієнта;
• Різні програмні продукти можуть використовуватися на вимогу клієнта.
• EBS призначає відповідального бухгалтера для надання вищевказаних послуг, який також є основною контактною особою для клієнта в EBS. Відповідальний бухгалтер перебуває під контролем і наглядом менеджера проекту, який є другим контактною особою для клієнта.