Перевірка коректності розрахунку заробітної плати (Payroll Audit)

  • Перевірка правильності розрахунку заробітної плати відповідно до даних кадрових документів, локальних нормативних документів і трудових договорів
  • Перевірка повноти і своєчасності сум виплаченої заробітної плати
  • Перевірка правильності розрахунку заробітної плати відповідно до даних кадрових документів, локальних нормативних документів і трудових договорів;
  • Перевірка повноти і своєчасності сум виплаченої заробітної плати;
  • Перевірка правильності нарахування та утримання податків з заробітної плати (ЄСВ, ПДФО, військовий збір)
  • Перевірка правильності складання відповідних звітів, пов’язаних з розрахунком заробітних плат, своєчасності їх подання (поширюється на звіти з ЄСВ і 1ДФ)
  • Перевірка правильності розрахунку середньої заробітної плати для цілей відпустки, лікарняних листів та інших розрахунків по заробітній платі;
  • Перевірка суми податків, сплачених відповідно до розрахунку заробітної плати, їх своєчасне перерахування;
  • Перевірка правильності і повноти ведення документації по розрахунку заробітної плати.

Проведення аудиту буде здійснюватися Консультантами EBS на території офісу компанії або на території EBS. До виконання проекту будуть залучені консультанти EBS і менеджер проекту, які мають значний досвід адміністрування проектів з розрахунку заробітної плати, спілкування з державними органами, консультування з питань нарахування заробітної плати, проведення аудитів, а також навчання керівництва і співробітників компаній-клієнтів з питань трудового законодавства.

Back

Select employee