Експертиза заповнення лікарняних листів

 • Повна відповідність вимогам законодавства
 • Зниження ризиків, пов’язаних з неправомірним використанням коштів ФСС за листками непрацездатності
 • Зниження навантаження на співробітників кадрової служби
 • Повна відповідність вимогам законодавства
 • Зниження ризиків, пов’язаних з неправомірним використанням коштів ФСС за листками непрацездатності
 • Зниження навантаження на співробітників кадрової служби

Процес перевірки і заповнення бланків листів трудомісткий і забирає невиправдано багато часу і ресурсів у відділу по роботі з персоналом компанії. Зниження навантаження на відділ персоналу можливе за рахунок залучення фахівців EBS, здатних забезпечити якісне виконання робіт на даній ділянці.

 • У послугу експертизи заповнення листків тимчасової непрацездатності включається:
 • Оцінка можливості прийняти лікарняний лист до оплати.
 • Перевірка повноти, коректності заповнення всіх розділів лицьового боку листа тимчасової непрацездатності, відповідно до вимог законодавства.
 • Звірка дат виходу від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю з даними табеля обліку відпрацьованого часу, з подальшим коректуванням табеля на підставі даних листа.
 • Заповнення розділів зворотного боку листа тимчасової непрацездатності (кадрова частина – опціонально).
 • Перевірка розрахунку середнього заробітку і визначення більш вигідного варіанту для працівника (у випадках розрахунку лікарняних листів по вагітності та пологах та допомоги по догляду за дітьми).

Після передачі листів тимчасової непрацездатності в офіс EBS за описом, вони проходять кілька етапів обробки

ПЕРШИЙ ЕТАП

Спеціаліст EBS проведе візуальний огляд лицьового боку листа тимчасової непрацездатності та перевірить:

 • правильність заповнення даних співробітника, роботодавця і медичної установи;
 • наявність даних про період звільнення від роботи, хронологію дат, режиму лікування і даних лікаря;
 • наявність виправлень в лікарняному листі і коректність внесення таких виправлень лікарем;
 • наявність необхідних підписів, печаток і кодів.
ДРУГИЙ ЕТАП

Спеціаліст EBS порівняє дані лікарняного листа з даними табеля обліку відпрацьованого часу. У разі виявлення розбіжностей проводиться коригування табеля відпрацьованого часу.

ТРЕТІЙ ЕТАП

Звірка даних, зазначених у розділі «Тривалість страхового стажу» зворотного боку листа тимчасової непрацездатності з даними тривалості стажу співробітника, представлених в обліку (опціонально).

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП

Заповнення розділів листа тимчасової непрацездатності, що стосуються відомостей про заробітну плату і призначеному посібнику.

ЗВІТ

Спеціаліст EBS, після оформлення листків тимчасової непрацездатності, готує звіт по перевірці із зазначенням листків непрацездатності, заповнених з порушенням встановленого порядку та із зазначенням виявлених порушень. Компанії передається підготовлений звіт разом з оформленими оригіналами листів непрацездатності.

Переваги послуги з перевірки листів тимчасової непрацездатності:

Відповідність заповнених оригіналів листів непрацездатності вимогам чинного законодавства.

Можливість отримання консультацій фахівцями EBS з питань оформлення листків тимчасової непрацездатності, а також з питань виплат допомоги співробітникам.

Зниження ризику неприйняття до заліку сплачених за рахунок ФСС посібників при перевірці ФСС.

Зниження навантаження на співробітників бухгалтерського відділу та вивільнення часу на вирішення стратегічних завдань компанії.

Back

Select employee