РОЗРАХУНОК ЗАРПЛАТИ

Аутсорсинг заробітної плати компанії являє собою підготовку і здачу звітної документації в спеціальні фонди соціального страхування і податкову службу. Він також включає в себе підготовку виплат окладу співробітників і всіх пов’язаних з ним податків. Аутсорсинг заробітної плати дозволить вести поточні справи компанії так, як вважає за потрібне її керівництво. Розрахунок заробітної плати є важливою функцією життєдіяльності будь-якої компанії. Специфіка цієї функції полягає в тому, щоб правильно і своєчасно нарахувати заробітну плату для співробітників, дотримуючись всіх законодавчих вимог.

Наша організація готова надати аутсорсинг розрахунку заробітної плати, позбавляючи тим самим клієнта від обов’язків нарахування зарплати співробітникам, оплати податків і обов’язкових відрахувань до спеціальних фондів (наприклад, в пенсійний). Всі перераховані операції займають досить багато часу, і вимагають уважності при розрахунках. Послуги з розрахунку заробітної плати, що надаються нашою компанією, допоможуть замовнику повністю сконцентрувати основну увагу на розвитку бізнесу, не відволікаючись на другорядні, але необхідні, завдання.

З огляду на всю складність українського законодавства і нормативного регулювання сфери трудових правовідносин, власникам компаній доводиться наймати штат професійних бухгалтерів або консультантів з питань кадрового адміністрування для забезпечення розрахунку заробітної плати працівників.

Однак, якщо для невеликих компаній варіант зі штатною службою, що займається розрахунками заробітної плати, є цілком прийнятним, то для більшості великих підприємств, де кількість співробітників вимірюється тисячами людей, такий підхід видається дуже обтяжливим з фінансової точки зору.

Саме тому, більш ефективною альтернативою штатному обслуговуванню розрахунків заробітної плати є передача цієї функції зовнішньому провайдеру – компанії, що надає зазначені послуги на професійному рівні для багатьох підприємств одночасно.

Серед основних переваг аутсорсингу розрахунку заробітної плати є великі обсяги обробки інформації, напрацьований досвід, постійне відстежування законодавчих змін і вдосконалення знань в сфері кадрового діловодства, технічне і програмне забезпечення на високому рівні, що в результаті зменшує фінансові витрати компаній на виконання функцій розрахунку заробітних плат.

До послуг з аутсорсингу розрахунків зарплат вдаються не тільки великі підприємства, але і більшість іноземних компаній, що працюють на території України. Для таких компаній аутсорсинг є не тільки фінансово ефективним, але і більш надійним з точки зору ведення обліку, розрахунків і надання звітності.

Організація розрахунку заробітної плати: основні моменти роботи

Аутсорсинг розрахунку заробітної плати, що виконується нашою компанією, повністю відповідає політиці фірми-замовника.

Консалтингова компанія EBS спеціалізується на наданні послуг в області аутсорсингу розрахунку заробітної плати і пропонує клієнтам весь перелік функцій в рамках даного напрямку, що включає наступне:

• Щомісячний розрахунок заробітної плати;

• Терміновий розрахунок заробітної плати і невикористаної відпустки звільненого співробітника;

• Розрахунок всіх лікарняних днів;

• Розрахунок всіх відпускних днів і інших днів відсутності;

• Нарахування бонусів на підставі інформації, отриманої від клієнта;

• Розрахунок прибуткового податку з населення;

• Розрахунок індивідуальних внесків до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та Фонду зайнятості;

• Розрахунок внесків роботодавця в Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд зайнятості та Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві;

• Розрахунок додаткових бонусів для покриття додаткових переваг працівників (обіди, житло, компенсація витрат на авто і т.д.);

• Підготовка платіжних документів на виплату заробітної плати та відповідних податків і внесків до фондів;

• Підготовка платіжних документів на виплату авансів в рахунок заробітної плати на вимогу;

• Підготовка та надання щомісячного звіту до Пенсійного фонду;

• Підготовка та надання щоквартальних звітів до Фонду соціального страхування, Фонду зайнятості, Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві, звітів по податковому розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків і сум утриманого з них податку;

• Підготовка та надання річних звітів до Фонду соціального страхування, Фонду зайнятості, Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві, звітів по податковому розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків і сум утриманого з них податку;

• Підготовка зведених таблиць, що містять інформацію, необхідну для головного бухгалтера;

• Підготовка та надання будь-якої внутрішньої управлінської звітності, необхідної щодо заробітної плати.

ПІДХІД ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Послуги надаються київським офісом консалтингової фірми EBS для компаній, що знаходяться на території України:

• Всі необхідні відомості для розрахунку заробітної плати надаються фахівцям EBS з боку клієнта в електронній формі;

• EBS несе відповідальність за забезпечення правильного і своєчасного розрахунку заробітної плати на підставі інформації, отриманої від клієнта;

• Клієнт несе відповідальність за своєчасне надання інформації фахівцям EBS, а також за її повноту та якість;

• Для розрахунків заробітної плати і створення відповідних, передбачених статутом, звітів використовується система 1С: Бухгалтерія;

• Системи обліку можуть бути адаптовані під специфічні вимоги клієнта і за його рахунок;

• Різні програмні продукти можуть використовуватися на вимогу клієнта і за його рахунок.

EBS призначає відповідального бухгалтера для надання вищевказаних послуг, який також є основною контактною особою для клієнта в EBS. Відповідальний бухгалтер перебуває під контролем і наглядом старшого бухгалтера, який є другою контактною особою для клієнта.

Для того щоб забезпечити високий рівень якості послуг, впроваджуються відповідні процедури якості. Звітність також перевіряється внутрішніми аудиторами EBS на регулярній основі.

Один бухгалтер може виконувати розрахунки по заробітній платі максимум для 800 осіб, або максимум 5 клієнтів. Дати нарахування заробітної плати обговорюються окремо з кожним клієнтом з метою узгодження цих дат для зручності роботи бухгалтерів EBS.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

• Конфіденційність інформації, вирішення питань внутрішньої конфіденційності;

• Якість виконання;

• Можливість зосередитися на більш значущій або основній діяльності;

• Надійність правильності будь-яких податкових розрахунків;

• Відповідальність аутсорсингової фірми (в тому числі страхування професійної відповідальності).

Розрахунок заробітної плати – аутсорсинг, вважається однією з найбільш вигідних послуг. Залежно від потреб замовника, компанія EBS готова запропонувати різні додаткові послуги з аутсорсингу зарплат.

Аутсорсинг розрахунку заробітної плати: вартість послуги

Аутсорсинг розрахунку зарплати – саме та послуга, яка дозволить заощадити масу часу і сил, передавши рутинні обов’язки нашій компанії. Аутсорсинг заробітної плати, вартість якого залежить від набору послуг, що необхідні клієнту, допоможе зосередитися на основних етапах розвитку бізнесу. Ми гарантуємо виконання роботи в точні терміни, команду професіоналів, і несемо відповідальність за кожен оброблений документ.

Back

Select employee