Супровід аудиту фінансової звітності, підготовленої згідно з міжнародними стандартами

Багато українських компаній стикаються з необхідністю складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСФЗ), серед них:

  • Компанії з іноземними інвестиціями
  • Компанії, які хочуть отримати кредит (як в іноземних, так і в українських фінансово-кредитних установах)
  • Компанії, які планують залучення іноземних інвесторів (акціонерів)
  • Компанії, які планують вихід на міжнародні фінансові ринки, і інші.

EBS надає своїм клієнтам послуги по взаємодії з аудиторськими компаніями при проведенні міжнародного аудиту та підтвердження фінансової звітності, захисту інтересів Клієнта, внесення узгоджених змін в фінансову звітність. Наші фахівці мають великий досвід роботи по застосуванню різних стандартів бухгалтерського обліку на практиці для ведення обліку та складання фінансової звітності.

ПЕРЕВАГИ

  • Надання об’єктивної інформації про фінансовий стан компаній в зручній для іноземних партнерів формі
  • Відображення реальної вартості активів і пасивів компанії (за умови отримання достовірної інформації від клієнта)
  • Побудова заснованих на довірі відносин з іноземними партнерами за рахунок надання достовірної та об’єктивної інформації
  • Отримання додаткових конкурентних переваг при розгляді можливостей інвестування грошових коштів в компанію.
Back

Select employee