Оцінка ризиків та удосконалення систем внутрішнього контролю

В ході ведення бізнесу, завдання керівника – використовувати кожну можливість просування і розвитку компанії, враховуючи навіть, на перший погляд, несуттєві загрози, які можуть негативно вплинути на подальшу долю бізнесу. При цьому необхідно бути впевненим, що всі активи компанії є захищеними, що не існує можливості їх несанкціонованого продажу або використання, що будь-які операції в компанії відбуваються за погодженням з керівництвом, їх правильно відображають в ході підготовки фінансової та управлінської звітності так, щоб керівники або власники компанії отримували адекватну інформацію. Втім, з різних причин, керівники не завжди можуть ідентифікувати деякі негативні сторони ведення бізнесу, які несуть в собі ризик зниження показників діяльності компанії в майбутньому. При збільшенні розмірів підприємства стає складно розбиратися у всіх аспектах діяльності компанії одночасно, вони можуть не помічати ризиків потенційного шахрайства та помилок.

Для боротьби з цією проблемою, компанія EBS пропонує послугу оцінки ризиків та впровадження системи внутрішнього контролю в компанії, яка спрямована на надання власникам чи керівникам підприємств об’єктивної незалежної оцінки стану системи внутрішнього контролю, основних ризиків діяльності компанії і реакцію на їх появу або систематизацію. Внутрішній контроль – це механізм, за допомогою якого власники, рада директорів, виконавче керівництво компанії може бути до певної міри впевненими в тому, що компанія досягне поставлених цілей найбільш оптимальним шляхом. Мета внутрішнього контролю – забезпечити своєчасне виявлення та аналіз ризиків, достовірність фінансової і управлінської інформації, цілісність і безпеку активів, дотримання законодавства і внутрішніх політик і процедур, виконання фінансово-господарських планів, ефективне використання ресурсів. Фінансовий контроль, в т. Ч. Контроль повноти та достовірності бухгалтерських записів та фінансову звітність є важливим елементом внутрішнього контролю.

Аналіз системи внутрішнього контролю здійснюється через розуміння організації і реалізації основних бізнес-процесів компанії, обліку компанії, організаційної структури та системи управління, внутрішнього контролю, фінансової звітності та документообігу компанії. Виявлення ризиків, оцінка їх важливості і вплив на діяльність компанії відбувається шляхом аналізу методів контролю, які використовує компанія на момент проведення оцінки і як застосовується контроль мінімізує ризики. Для менеджменту компанії консультанти EBS готують докладний звіт і розробляють рекомендації щодо побудови та оптимізації системи внутрішнього контролю. В ході роботи застосовують такі інструменти, як анкетування та опитування персоналу, вивчення ситуації на місцях і вивчення документації.

КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РОБІТ

 • Визначення та детальне вивчення ключових бізнес-процесів компанії з метою виявлення ризиків
 • Виявлення внутрішніх і зовнішніх ризиків компанії та джерел їх виникнення
 • Виявлення ризиків, пов’язаних з управлінською інформацією
 • Оцінка ймовірності виникнення і відносної важливості кожного ризику
 • Оцінка управління та контролю основних бізнес-процесів компанії
 • Визначення рівня ефективності організації і функціонування системи внутрішнього контролю
 • Розробка конкретних пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення кожного з існуючих ризиків
 • Надання послуг з впровадження рекомендацій

ПЕРЕВАГИ

 • Удосконалення методів управління і збереження активів, шляхом усунення зловживань
 • Підвищення ефективності використання ресурсів компанії (час, гроші, люди, ТМЦ)
 • Забезпечення цілісності і безпеки інформаційної системи і забезпечення адекватності систем управлінської звітності, що дозволяє приймати більш зважені і правильні стратегічні рішення
 • Забезпечення умов для підготовки достовірної фінансової діяльності компанії для її власників
 • Оцінка і аналіз ризиків проекту вимагає серйозної зосередженості, а також здатності передбачати не тільки поява певних небезпек в ході діяльності компанії, але і їх ймовірні наслідки. Важливо також спланувати можливі шляхи вирішення проблеми. Якщо ви не впевнені, що вам під силу така робота, звертайтеся в EBS.
Back

Select employee