Відповідно до Постанови КМУ від 17.06.2015 р. № 413 (Постанова № 413) роботодавці подають до податкової служби Повідомлення про прийняття працівників на роботу (далі — Повідомлення), але його подання викликає чимало запитань.

 

Вимога до роботодавця повідомляти орган податкової служби про прийняття працівника на роботу встановлена ч. 3 ст. 24 КЗпП.

 

Відповідно до її норм працівник не може бути допущений до роботи без одночасного виконання таких окремих умов:

  • без укладення трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням) та
  • без повідомлення податкового органу про прийняття працівника на роботу.

 

Подається Повідомлення за формою, наведеною в додатку до Постанови № 413.

 

Повідомляти про прийняття працівників на роботу зобов’язані всі роботодавці, як юридичні особи, так і фізичні особи, що використовують найману працю. Подається Повідомлення до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку роботодавця як платника ЄСВ. Необхідно повідомляти про прийняття на роботу осіб, з якими укладаємо трудовий договір або трудовий контракт.

 

Незалежно від того, в якій формі укладається трудовий договір — усній чи письмовій, обов’язковим є видання роботодавцем наказу про прийняття працівника на роботу.

 

Повідомлення необхідно подавати при прийнятті на роботу за трудовим договором незалежно від того:

  • на основне місце роботи чи за сумісництвом (як зовнішнім, так і внутрішнім) прийнятий працівник;
  • який вид трудового договору укладається (безстроковий/строковий, для виконання тимчасових/сезонних робіт);
  • громадянина чи іноземця приймають на роботу;
  • за переведенням з іншого підприємства, за направленням з Центру зайнятості приймають працівника тощо.

 

Не потрібно подавати повідомлення про прийняття на роботу:

  • керівника підприємства;
  • членів виконавчого органу господарського товариства, відомості про яких включені до Єдиного держреєстру юросіб, ФОП та громадських формувань (далі — ЄДР). Податкова служба отримує інформацію про їх працевлаштування безпосередньо з ЄДР у день реєстрації змін.

 

Також не треба повідомляти про осіб, з якими не оформлюються трудові відносини: осіб, що виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, та осіб, які стажуються.

 

Строк подання.

 

Повідомлення про прийняття працівника на роботу повинно бути подане до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

 

Чи можна подати Повідомлення в день допуску працівника до роботи? Так, якщо працівник приступить до роботи пізніше, ніж буде подане Повідомлення. Наприклад, якщо працівник починає свою роботу о 16:00, а Повідомлення надано о 09:00, то приписи ст. 24 КЗпП порушені не будуть.

 

Способи подання визначено в Постанові № 413:

1) засобами електронного зв’язку з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

2) на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

3) на паперових носіях, якщо в Повідомленні зазначена інформація про прийняття не більше ніж 5 осіб.

 

Подання Повідомлення поштою постановою № 413 не передбачено.

 

Нюанси заповнення реквізиту 4 «Категорія особи»:

  • коли приймаємо на роботу працівника за основним місцем роботи, у тому числі якщо для нього це перше місце роботи та він не має трудової книжки;
  • якщо укладаємо трудовий договір з сумісником, у тому числі окремий трудовий договір на внутрішнє сумісництво із уже працюючим у роботодавця працівником.

 

За неподання Повідомлення передбачено штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (6000 грн, а з 01.12.2021 р. — 6500 грн, абзац дев’ятий ч. 2 ст. 265 КЗпП). Якщо  порушення вчинене повторно протягом року, штраф – дві мінімальні заробітні плати (абзац десятий ч. 2 ст. 265 КЗпП).