1. Найпопулярніше питання, 67 консультацій! Чи підлягають контролю господарські операції з німецькими GmbH & Co. KG або польськими z o.o. Sp. k.?

Позиція ДФСУ протягом майже всього року полягала у тому, що такі операції не визнаються контрольованими, оскільки ці ОПФ прямо не зазначені в Переліку №480. Проте ближче до кінця року (починаючи з ІПК № 5140/6/99-99-15-02-02-15/ від 07 грудня 2018 року для Sp. z o.o. Sp. k. та починаючи з ІПК №5444/6/99-99-15-02-02-15/ від 28.12.2018 для GmbH & Co. KG) ДФСУ зазначала, що для роз’яснення правового та податкового статусу нерезидентів з подібними змішаними організаційно-правовими формами Фіскальною службою було підготовлено звернення до Міністерства фінансів України. Позиція ДФСУ може змінитись найближчим часом!

2. 20 консультацій: Як розрахувати вартісний критерій для операцій з компаніями з юрисдикцій, які були включені до Переліку №1045 з 1 січня 2018 року, і виключені з нього протягом року (Грузія, Естонія, Латвія, Мальта, УгорщинаБолгарія)?

Позиція ДФСУ була сталою та однозначною, і ґрунтувалась на прямих нормах ПКУ з цього питання: такі операції визнаються контрольованими, якщо річний обсяг доходів платника податків перевищить 150 млн гривень за 2018 рік, а обсяг операцій з резидентом відповідної юрисдикції за час її перебування у Переліку, перевищить 10 млн гривень.

  1. 12 консультацій: Коли коригувати фінансовий результат відповідно до пп. 140.5.4 ПКУ щодо операцій з компаніями певних ОПФ та компаній з низькоподаткових юрисдикцій – за підсумками року чи за підсумками кварталу, півріччя, 9 місяців?

Позиція ДФСУ з цього питання змінювалася протягом певного періоду часу. У вересні 2017 року вона полягала у тому, що «оскільки вартісні критерії контрольованих операцій встановлені в розрахунку на рік, рішення про незбільшення фінансового результату відповідно до пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ приймається платником податків, який не здійснював контрольовані операції, лише за підсумками відповідного податкового (звітного) року” (див. ІПК № 1878/6/99-99-15-02-02-15 від 08 вересня 2017 року). Після закінчення звітного періоду, напередодні 2018 року, ДФСУ знову змінила свою позицію з цього приводу (наприклад, у консультації № 2924/6/99-99-15-02-02-15 від 11 грудня 2017 року йшла мова про щоквартальне коригування). Починаючи з консультації № 3899/6/99-99-15-02-02-15/ від 10 вересня 2018 року, ДФСУ повернулась до своїх старих поглядів та прийшла до висновку, що коригування фінансового результату має здійснюватися за підсумками звітного року.

  1. 10 консультацій: Як підтвердити сплату корпоративного податку нерезидентом, ОПФ якого включена до Переліку №480?

Відповідно до позиції ДФС України на такі питання платників, ПКУ не визначає документу або органу, який має видавати документ для підтвердження сплати податку на прибуток нерезидентом. Проте, ДФСУ рекомендує отримувати від контрагента документ, що видається податковим органом відповідної країни. В свою чергу, для підтвердження організаційно-правової форми контрагента можуть розглядатись установчі документи або виписки з національних реєстрів, в яких вказано повну назву та організаційно-правову форму контрагента.

  1. 7 консультацій: Чи слід враховувати суми дивідендів при визначенні вартісного критерію та включати такі операції у звіт про контрольовані операції?

Раніше позиція ДФСУ з цього питання полягала у тому, що нарахування і виплата дивідендів відбувається за рахунок чистого прибутку, тому не впливає на фінансовий результат платника і не враховується при розрахунку вартісного критерію контрольованих операцій (ІПК №1235/ІПК/28-10-01-03-11 від 18.07.2017). Проте напочатку 2018 року було оприлюднено ІПК № 119/6/99-99-15-02-02-15 від 12 січня 2018, в якій позиція ДФСУ висловила неочікувану платниками позицію: дивіденди повинні відображатись у звіті. Незважаючи на критику на свою адресу, ДФСУ дотримувалась своєї позиції та мотивувала її тим, що «виплата дивідендів підпадає під визначення контрольованої операції, оскільки дивіденди оподатковуються податком на репатріацію» (ІПК № 3845/6/99-99-15-02-02-15/ від 04 вересня 2018 року). Починаючи з консультації № 4274/6/99-99-15-02-02-15/ від 03 жовтня 2018 року, після розгляду цього питання Міністерством фінансів України, позиція ДФСУ знов змінилась, але вже на користь платників податків. Відтепер позиція ДФСУ полягає у тому, що оскільки до операцій з виплати дивідендів не може бути застосовано жодного з методів ТЦУ, то такі операції не можуть бути визнані контрольованими.