ЮЛІЯ ЩУРОВСЬКА (Рибалко)Партнер, Керівник практики управлінського консалтингу Член AССА, Сертифікований аудитор Професіонал у сфері обов'язкового аудиту та аудиту консолідованої та фінансової звітності, підготовленої відповідно до МСФЗ, консультацій з підготовки, трансформації, консолідації фінансової звітності, фінансового моделювання, складання бюджету, аналізу фінансових даних. …

ЮЛІЯ ЩУРОВСЬКА (Рибалко)

Партнер, Керівник практики управлінського консалтингу

  • Член AССА, Сертифікований аудитор
  • Професіонал у сфері обов’язкового аудиту та аудиту консолідованої та фінансової звітності, підготовленої відповідно до МСФЗ, консультацій з підготовки, трансформації, консолідації фінансової звітності, фінансового моделювання, складання бюджету, аналізу фінансових даних.
  • Досвідчений керівник проектів по фінансовому управлінню компаніями, підготовці корпоративної управлінської звітності, автоматизації обліку та розробці фінансових моделей підприємств
  • Експерт з впровадження організаційних структур, процесів бюджетування та фінансового контролю в компаніях