Єгор Синицин

CAP (Certified accounting practitioner)

Єгор – досвідчений консультант  з податкового та бухгалтерського обліку, аудитор.

До обов’язків Єгора входить проведення аналізу стану податкового обліку і звітності підприємств, due diligence, підготовка документації та звітів з трансфертного ціноутворення, надання консультацій щодо українського та міжнародного оподаткування,  проведення форумів та семінарів з проблемних питань в сфері оподаткування. За 6 років професійного досвіду Єгор провів комплексну діагностику оподаткування для більш ніж 60 компаній. В рамках проекту перевірки стану податкового обліку і звітності Єгор є менеджером проекту, консолідує інформацію, отриману від всіх членів команди, проводить перевірку та контроль якості виконання процедур за всіма  ділянками обліку, приймає участь у вирішенні спірних питань.