Списання нерухомого майна з обліку через війну

У результаті війни нерухоме майно може бути як частково пошкоджене, так і повністю знищене. Що робити в кожній з цих ситуацій для уникнення негативних податкових наслідків?

Проведення інвентаризації та обстеження

Перші кроки для списання нерухомого майна – це інвентаризація, а іноді навіть додаткове
обстеження пошкоджених основних засобів (далі – ОЗ).

Обов’язковість інвентаризації ОЗ перед його списанням передбачена п. 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 No 879. Для проведення такої інвентаризації на підприємстві створюється постійно діюча комісія.

У випадках, коли ОЗ за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми та значними наслідками, крім інвентаризації, потрібно ще провести його додаткове обстеження (ч. 3 ст. 39-2 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»). За результатами такого обстеження складається звіт з рекомендаціями щодо можливості подальшої експлуатації ОЗ.

Таким чином, рішення керівника підприємства про повне або часткове списання об’єкта нерухомості буде обґрунтоване результатами проведених інвентаризації та обстеження ОЗ і засноване на рекомендаціях спеціальної комісії.

В документах про обґрунтованість списання ОЗ треба пояснити технічну та економічну недоцільність проведення ремонту ОЗ та необхідність його списання. З цією метою, наприклад, можна навести технічні чи експлуатаційні норми використання конкретного активу та детально описати невідповідність пошкодженої нерухомості таким нормам.

Документальне оформлення списання

Комісія товариства, яка проводить інвентаризацію, складає Акт списання основного засобу. На підставі такого Акта керівник товариства складає наказ про ліквідацію ОЗ. Але на практиці ліквідацію ОЗ бажано оформити пакетом документів:

  • офіційне підтвердження руйнування об’єкта нерухомості, наприклад, акт ДСНС або інших державних органів;
  • наказ керівника про створення постійно діючої комісії;
  • звіт про обстеження нерухомості (у разі необхідності);
  • експертну незалежну оцінку пошкодженого майна (не обов’язково);
  • документальне оформлення результатів інвентаризації;
  • акт про списання ОЗ;
  • рішення керівника про ліквідацію ОЗ.

Податкові наслідки

Податок на прибуток. Повна ліквідація ОЗ – це витрати для товариства на суму залишкової вартості списаного об’єкта ОЗ, а також супутні витрати (наприклад, на демонтаж), пов’язані з вибуттям ОЗ (п. 34 НП(С)БО 7 «Основні засоби»).

Часткова ліквідація ОЗ – це витрати для товариства на залишкову вартість списаної частини активу. Тобто первісна вартість та знос ОЗ зменшуються на суму первісної вартості і зносу ліквідованої частини ОЗ (п. 35 НП(С)БО 7 «Основні засоби»).

Податкові різниці для високодохідників. При ліквідації ОЗ платник повинен зменшити фінансовий результат на бухгалтерську залишкову вартість ОЗ та збільшити його на податкову залишкову вартість ОЗ (ст. 138 ПКУ).

Щодо ПДВ. Виходячи з п. 189.9 ПКУ, при ліквідації ОЗ ПДВ можна не нараховувати у трьох випадках:

  • ОЗ знищені, зруйновані внаслідок дії форс-мажору;
  • ОЗ викрадені;
  • ОЗ знищені, розібрані в інший спосіб, внаслідок чого такі ОЗ більше не можуть використовуватися.

Отримання сертифіката ТПП про форс-мажор для ненарахування ПДВ зобов’язань є лише одним із трьох можливих способів оформлення ліквідації об’єктів нерухомості без ПДВ наслідків.

Отже, правильне оформлення документів щодо інвентаризації та списання ОЗ, знищених у результаті
війни – достатня підстава для ненарахування ПДВ зобов’язань при ліквідації ОЗ, навіть за відсутності сертифікату ТПП.

При цьому акт про списання ОЗ бажано подати разом з декларацією з ПДВ до контролюючого органу, або в крайньому випадку завжди бути готовим надати такий акт про списання ОЗ на письмовий запит податкової служби.

Висновки

Вищевикладені рекомендації допоможуть вам не нараховувати ПДВ при ліквідації основних засобів, пошкоджених в результаті війни. Зокрема, обов’язковим є проведення інвентаризації та у разі необхідності обстеження зруйнованого об’єкту ОЗ. Після цього потрібно скласти акт про списання об’єктів нерухомого майна та оформити ліквідацію ОЗ рішенням керівника товариства.

При цьому отримання сертифікату ТПП – це один із трьох можливих варіантів ненарахування ПДВ при ліквідації нерухомості. Тобто сертифікат ТПП – не обов’язковий документи для списання ОЗ.

Запорукою успіху буде правильне документальне оформлення процедури списання ОЗ, що дозволить не нараховувати ПДВ.