Указом Президента України №418/2019 від 20.06.2019 року скасовано низку штрафних санкцій за порушення у сфері обігу готівки, зокрема за неоприбуткування готівки в касу (штраф у 5-кратному розмірі) та за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах (штраф у 2-кратному розмірі).
Указ набирає чинності з 21.06.2019 р. Вже завтра бізнес може зітхнути із полегшенням, а фіскальні органи не зможуть винести податкові повідомлення-рішення навіть за вже встановлені порушення.
Нагадуємо, що боротьба бізнес-спільноти проти непропорційно великих штрафів за порушення касової дисципліни триває вже багато років, а їх скасування є гарним маркером. Проте, повна відміна штафів, на нашу думку, є передчасною і ми будемо інформувати про подальші зміни в регулюванні обігу готівки.

Аутсорсинг бухгалтерського та податкового обліку