30 березня 2021 року набрали чинності зміни № 1357-IX до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

 

Зокрема, частина одинадцята статті 1 в редакції Закону визначає, що: «Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних».

 

Метою прийняття змін до Закону є удосконалення організаційно-правових засад комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань високопрофесійним особовим складом як у мирний час, так і в особливий період, що дозволить збільшити кількість висококваліфікованих, навчених за відповідними спеціальностями військовозобов’язаних. Також систему військового обліку та діяльності місцевих органів військового управління буде приведено у відповідність зі стандартами НАТО.

 

17 грудня 2021 року набрав чинності наказ Міноборони від 11.10.2021 р. №133 (опублікований в «Офіційному віснику України» №96 від 17.12.2021). Ним затверджено «Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних».

 

Згідно зі ст. 28 Закону про військовий обов’язок граничний вік у запасі – до 60 років.

В Переліку наводиться 35 видів спеціальностей (кожна з яких є, по суті, окремою галуззю господарської діяльності), в Переліку є всі найпопулярніші сфери – від громадського харчування до видавництва та поліграфії. Також в цьому Переліку сотні професій.

 

Завдяки цьому на військовому обліку мають перебувати як керівництво підприємств зазначених галузей, так і працівниці робочих професій та спеціалісти. Тобто на облік потрапить і адміністрація (і директор, і керівник відділу, і юристка, і секретарка тощо), і сама працівниця, яка має певну спеціальність та працює у певній галузі.

 

Наприклад, є в цьому переліку такі професії:

  • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники,
  • менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління,
  • менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку,
  • професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку,
  • наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік), інші

 

Взяття на військовий облік – це не призов на службу. На життя українок ці законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Протягом 2022 року не варто очікувати якихось проблем. Надалі за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, після попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, передбачено штрафи.

 

Проконтролювати це мають роботодавці; штрафи складають від 5100 до 8500 грн.

 

Жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом).

 

Військовому обліку підлягають усі жінки у віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

 

Стати на військовий облік потрібно до кінця 2022 року у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній комісаріат) за місцем реєстрації місця проживання.

 

Військово-облікова спеціальність визначається не лише дипломом, але й записом у трудовій книжці – досвідом роботи та КВЕДи фізичної особи-підприємця. Остаточно приналежність до військово-облікової спеціальності визначається у територіальному центрі комплектування.

 

При зміні професії потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що дозволить краще відстежувати наявні людські ресурси.

Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.

 

Робота з реалізації наказу спланована до кінця 2022 року. Мета – приведення до чинного законодавства країна повинна знати свої резерви.

 

До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних Сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних жінок, що перебувають на військовому обліку.