Оновлення інформації про бенефіціарів під час війни

Юридичні особи подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом України “Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, а також інформацію про структуру власності.

Положення про форму та зміст структури власності затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року No 163, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за No 768/36390 та набрало чинності 11 липня 2021 року.

Враховуючи вищезазначене, відлік строку оновлення інформації про кінцевих бенефіціарів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) на виконання пункту 4 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону No 361-IX розпочався 11 липня 2021 року та мав закінчитись 11 липня 2022 року.

Разом з тим, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 03 березня 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України No 2115-IX “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” (далі – Закон No 2115), підпунктом 1 пункту 1 якого встановлено, що фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

Підпунктом 2 пункту 1 Закону No 2115 визначено, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених підпунктом 1 цього пункту.

Особи, які не мають фізичної можливості протягом строку, визначеного цим Законом, подати звітність чи документи, зазначені у підпункті 1 цього пункту, у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від адміністративної та/або кримінальної відповідальності та подають звітність чи документи протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання (підпункт 3 пункту 1 Закону No 2115).

З огляду на вищенаведені правові норми можна дійти висновку про те, що встановлені Законом No 361 зобов’язання щодо оновлення відомостей про КБВ підпадають під дію норм Закону No 2115, що має наслідком перенесення закінчення строку для такого оновлення та, відповідно, здійснення оновлення таких відомостей без справляння адміністративного збору в межах перенесеного строку.

Разом з тим, юридичні особи, які бажають на даний момент здійснити оновлення відомостей про кінцевих бенефіціарів на виконання пункту 4 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону No 361-IX, мають юридичне право та технічну можливість зробити це, звернувшись до відповідного суб’єкта державної реєстрації.

Таким чином, граничну дату оновлення даних про кінцевих бенефіціарів юросіб перенесено, про це повідомив Мін’юст у листі від 26.07.2022 р. No60780/8.4.3/32-22.

Це можна зробити в термін до закінчення 3 місяців після війни. І протягом цього строку здійснення оновлення таких відомостей відбуватиметься без справляння адміністративного збору.

У разі бажання СГ можуть й на даний момент здійснити оновлення відомостей про КБВ. Вони мають юридичне право та технічну можливість зробити це, звернувшись до відповідного суб’єкта державної реєстрації.

І тим, хто має таку можливість, варто це зробити, не чекаючи закінчення війни.