Запитання Коротка відповідь
Чи визнаються контрольованими операції з безоплатного отримання товарів (робіт, послуг) резидентом від нерезидента? Операції з безоплатного отримання товарів (робіт, послуг) резидентом від нерезидента визнаються контрольованими за умови якщо вони здійснюються з нерезидентами, визначеними у п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а також за умови досягнення критеріїв, встановлених п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ.
Чи підпадають під визначення контрольованих операції з прощення кредиторської/дебіторської заборгованості?  У резидента операція з прощення кредиторської/дебіторської заборгованості за операцією з нерезидентом, визначеним у п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), підпадає під визначення контрольованої за умови досягнення критеріїв, встановлених п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ.
Чи враховуються при визначенні критеріїв контрольованої операції для цілей застосування ст. 39 ПКУ суми наданого (отриманого) кредиту, депозиту, позики, поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, вартість інвестицій? Сума наданих (отриманих) кредитів, депозитів, позик, поворотної фінансової допомоги, а також суми внесених (отриманих) у грошовій формі інвестицій не враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому, сума нарахованих процентів за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій. Крім того, у розрахунку вартісного критерію враховуються суми наданих інвестицій, внесених у відмінній від грошової форми, а також наданої (отриманої) безповоротної фінансової допомоги.
Які види операцій є господарськими для цілей трансфертного ціноутворення? Види операцій, які є господарськими для цілей трансфертного ціноутворення, визначені у п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України.
Які господарські операції є контрольованими? Визначення господарських операцій контрольованими встановлені п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України.
Чи повинен платник податку, який протягом звітного періоду здійснював контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента – пов’язаною особою з таким резидентом та/або з постійним представництвом нерезидента, що має юрисдикцію у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого КМУ, подавати Звіт про контрольовані операції та яким чином в такому випадку заповнювати додаток до Звіту? Господарські операції резидента з постійним представництвом в Україні нерезидента – пов’язаною особою з таким резидентом та/або постійним представництвом в Україні нерезидента, зареєстрованого у державі (на території), включеній до Переліку, держав (територій), які відповідають критеріям, установленим п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, не визнаються контрольованими.
Якими нормами податкового законодавства має керуватися платник податків при поданні документації з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, який термін її зберігання та чи переноситься термін надання відповіді на запит, якщо останній день припадає на вихідний або святковий день? У разі отримання запиту про надання документації або додаткової інформації з трансфертного ціноутворення щодо окремих контрольованих операцій, платники податків зобов’язані застосовувати чинні норми підпунктів 39.4.4 – 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
З урахуванням норми п. 44.3 ст. 44 ПКУ зберігання платником податків документації з трансфертного ціноутворення за кожний звітний період здійснюється протягом не менш як 2555 днів з дня подання звіту про контрольовані операції, для складення якого використовуються зазначені документи, а в разі його неподання – з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такого звіту.
ПКУ не передбачено норми щодо перенесення терміну надання документації або додаткової інформації на запит контролюючого органу, якщо останній день припадає на вихідний або святковий день. Тому платник податків повинен надати відповідь на запит, надісланий згідно з вимогами підпунктів 39.4.4 та 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, протягом 30 календарних днів. При цьому день отримання запиту враховується до вказаного строку.

З повним текстом відповідей можна ознайомитися за нижчевказаним посиланням, обравши категорію 137 «Трансфертне ціноутворення»:

http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques