Чи застосовується штраф при самостійному виправленні у Звіті про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення інформації (код особи, код пов’язаності, код типу предмета операції, код сторони операції тощо) або при виявленні такої невідповідності контролюючим органом, але при цьому інформація щодо найменування особи – сторони контрольованої операції та вартісний показник контрольованих операцій не змінюється? У разі самостійного виправлення у Звіті та документації з трансфертного ціноутворення інформації (код особи, код пов’язаності, код типу предмета операції, код сторони операції тощо), якщо при цьому інформація щодо найменування особи – сторони контрольованої операції та вартісні показники контрольованих операцій, зазначені у Звіті не змінюється, до платника податків не застосовуються штрафні санкції, які передбачені п. 120.3 ст. 120 ПКУ.
Чи зобов’язаний платник податків повідомляти ДФС про зміну (розірвання) форвардного або ф’ючерсного контракту, та чи виправляються помилки виявлені платником податку, у раніше поданому Повідомленні про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту? Порядок подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту не передбачає виправлення помилок, виявлених платником податку у раніше поданому Повідомленні про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту. Також ПКУ не містить вимог щодо обов’язкового повідомлення ДФС про зміну (розірвання) форвардного або ф’ючерсного контракту з метою трансфертного ціноутворення.
Чи підпадають під визначення контрольованих операцій з придбання/продажу товарів/послуг, що здійснюються між комітентом-резидентом та резидентом/нерезидентом через комісіонера-нерезидента, та інформація про яку особу відображається у Звіті про контрольовані операції? Під визначення контрольованих будуть підпадати всі господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг із залученням комісіонера-нерезидента, що здійснюється між резидентом та нерезидентом, при досягненні вартісних критеріїв визначених вимогами ПКУ.Статус нерезидента щодо його відповідності підпунктам ПКУ щодо пов’язаності осіб, реєстрації у державах (на територіях), включених до переліків держав (територій) або організаційно-правових форм, затверджених КМУ, в даному випадку не розглядається.Поряд з цим, можуть бути визнані контрольованими операції з виплати комітентом-резидентом комісійної винагороди комісіонеру-нерезиденту за дотримання вимог пп. 39.2.1.1. пп.39.2.1. п.39.2 ст.39 ПКУ (щодо переліку операцій, які можуть бути визнані контрольованими) та вартісних критеріїв, передбачених ПКУ. У такому випадку стороною контрольованої операції є комісіонер-нерезидент, а предметом контрольованої операції є комісійна винагорода.

 

З повним текстом відповідей можна ознайомитися за нижчевказаним посиланням, обравши категорію 137 «Трансфертне ціноутворення»:

http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques