Ф GmbH&Co.KG (Німеччина, Австрія), sp. z o.o sp.k (Польща) не включені до Переліку №480, отже, операції з нерезидентами, що мають вищевказані ОПФ – не є контрольованими. № 874/ІПК/28-10-27-01-11 від 04.03.2019№ 876/ІПК/28-10-27-01-11 від 04.03.2019№ 887/ІПК/09-19-12-04-17 від 05.03.2019

№ 965/6/99-99-15-02-02-15 від 11.03.2019

№ 966/6/99-99-15-02-02-15 від 11.03.2019

№ 1253/6/99-99-15-02-02-15 від 26.03.2019

№ 1354/6/99-99-15-02-02-15 від 29.03.2019

Якщо ОПФ резидента Польщі Splka Cywilna є ідентичною ОПФ Splka prawa Cywolnego, то операції з таким контрагентом є контрольованими при досягненні вартісних критеріїв. № 1356/6-99-99-15-02-02-15 від 29.03.2019
Якщо ОПФ контрагента – резидента Польщі не включена до Переліку №480, то платник податку не формує різницю відповідно до вимог статті 140.5 Податкового кодексу України. № 877/6/99-99-15-02-02-15 від 04.03.2019
Операції між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні – контрольовані, якщо досягнуто вартісний критерій (10 млн грн.) № 869/6/99-99-15-02-02-15 від 04.03.2019
Операції з резидентом Республіки Польща, що має організаційно-правову форму Splka Jawna підпадають під визначення контрольованих, оскільки дана ОПФ включена до переліку №480 № 1176/6/99-99-15-02-02-15 від 22.03.2019
Дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу платника та не враховується для обчислення обсягу господарських операцій платника з кожним контрагентом для цілей застосування правил ТЦУ № 1355/ІПК/26-15-12-03-11 від 29.03.2019
У звіті про контрольовані операції зазначається дата переходу права власності на товар, визначена відповідно до умов договору та підтверджена первинними документами № 1357/6/99-99-15-02-02-15 від 29.03.2019
При одночасному виконанні умов щодо обсягу річного доходу платника (150 млн грн) та обсягу господарських операцій з кожним контрагентом (10 млн грн) операції з виплати (нарахування) заробітної плати фізичним особам-нерезидентам можуть вважатися контрольованими. № 1358/6/99-99-15-02-02-15 від 29.03.2019