Огляд наданих відповідей у лютому 2019 року в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі на тему трансфертного ціноутворення

 

Який період необхідно враховувати для розрахунку вартісного критерію контрольованих операцій, якщо нерезидент протягом податкового (звітного) року набув/втратив або повторно набув статус пов’язаної особи? Для розрахунку вартісного критерію контрольованих операцій мають враховуватись періоди податкового (звітного) року, в яких нерезидент перебував у статусі пов’язаної особи, за умови відсутності інших критеріїв, для визнання операцій контрольованими.
Як обраховується обсяг господарських операцій платника податків для визнання операцій контрольованими? Контрольованими можуть визнаватись:Ø господарські операції платника податків, здійсненні з нерезидентами, вичерпний перелік яких наведено у ст 39 ПКУ, за умови досягнення вартісного критерію (одночасно: обсяг річного доходу від будь-якої діяльності >150 млн. грн. та обсяг
господарських операцій з кожним нерезидентом >10 млн. грн. за відповідний податковий (звітний) рік);Ø господарські операції між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, за умови досягнення вартісного критерію  (обсяг операцій >10 млн. грн. за відповідний податковий (звітний) рік).

Обсяг господарських операцій для цілей ТЦУ обраховується за цінами, що відповідають принципу «витягнутої руки».

Чи необхідно подавати звіт про контрольовані операції та яким чином він заповнюється, якщо інформація яка наводиться у ньому є державною таємницею та має гриф секретності? Порядок складання Звіту про КО затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 №8. Даний Порядок не передбачає особливостей заповнення Звіту за операціями, інформація про які містить державну таємницю.
Чи має право платник податків подати Звіт про контрольовані операції на паперових носіях у разі припинення договору про визнання електронних документів та до якого контролюючого органу? Звіт про КО подається виключно засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу з використанням кваліфікованого сертифікату відкритого ключа, оскільки Звіт про КО не є податковою декларацією відповідно до Податкового кодексу України.

З повним текстом відповідей можна ознайомитися за нижчевказаним посиланням, обравши категорію 137 «Трансфертне ціноутворення»:

http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques