Огляд ІПК | Травень, 2019

Сума наданої (отриманої) позики (кредитів), а також суми внесених (отриманих) у грошовій формі інвестицій не враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому сума нарахованих процентів за позиками (кредитами) підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.

Підприємство планує здійснювати реструктуризацію заборгованості підприємства перед пов’язаною особою-нерезидентом за договорами позики, шляхом зарахування вимог за основною сумою позики, відсотків як додаткового вкладу нерезидента та відсотків за прострочений платіж до статутного капіталу підприємства. У такому разі, нарахування (виплата) % за позиками (кредитами) відповідають ознакам контрольованих операцій за умови відповідності вартісних критеріїв.

№2011/ІПК/26-15-12-01-18 від 07.05.2019

№2012/ІПК/26-15-12-01-18 від 07.05.2019

З метою ТЦУ для визнання господарських операцій з нерезидентом Латвійської республіки контрольованими або неконтрольованими необхідно розглядати вартісні критерії таких операцій за період з 01.01.2018 по 06.03.2018 року.

№2091/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 11.05.2019

ОПФ Sp. z o.o sp.k (Польща), GmbH&Co.KG (Німеччина), не включені до Переліку №480, отже, операції з нерезидентами, що мають вищевказані ОПФ – не є контрольованими за умови, що резиденти Польщі не є пов’язаними з резидентом України та/або операції з ними не здійснюються через комісіонера-нерезидента, і платник податків при здійсненні таких операцій не збільшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до вимог пп.140.5.4 п.140.5 ст.140 ПКУ.

№2150/ІПК/13-01-12.5-09 від 14.05.2019

№2163/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 14.05.2019

№2221/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 17.05.2019

№2221/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 17.05.2019

№2352/ІПК/08-01-12-04-12 від 24.05.2019

Платник податків не обмежений у виборі способу та форми отримання інформації щодо сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) у звітному році. Проте, листом ДФС від 14.08.2017 №21674/7/99-99-14-01-02-17 було рекомендовано платникам податків отримувати від контрагента документ, що видається фінансовим (податковим) органом відповідної країни, за формою, затвердженою згідно зі законодавством цієї країни.

№2219/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 17.05.2019

Оскільки право вимоги заборгованості за поставлений товар, що було передано іншому нерезиденту безпосередньо пов’язане з операцією з придбання товарів, яка є контрольованою для цілей ТЦУ, такі операції мають розглядатися в сукупності.

№2353/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 24.05.2019

Операції з виплати заробітної плати пов’язаній особі-резиденту не можуть бути джерелом інформації для визнання комерційних та фінансових умов операцій зіставними з операцією виплати заробітної плати контрагенту-нерезиденту.

2444/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 29.05.2019

May2019