Національний банк України затвердив Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (надалі – «Положення») у зв’язку з вступом в силу  28 квітня 2020 р. Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (надалі – «Закон»). Банкам надано час для приведення у відповідність, налаштування своїх процесів/процедур з фінансового моніторингу до кінця 2020 р.

Нові вимоги Положення застосовуються банками до нових клієнтів (від 28 квітня) та для існуючих (під час планової актуалізації/уточнення даних). Новацією цього Положення є дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта. Відтепер, банки можуть обрати  повноцінну або спрощену модель ідентифікації та верифікації клієнта.

Під повноцінною моделлю розуміється проведення перевірки клієнта за допомогою:

 • Системи BankID НБУ;
 • кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
 • відеофіксації (здійснюється у режимі реального часу та не переривається. У разі переривання здійснюється повторно в повному обсязі);

Під спрощеною моделлю розуміється проведення перевірки клієнта з урахуванням певних обмежень, така перевірка проводиться за допомогою: 

 • Системи BankID НБУ;
 • КЕП;
 • здійснення платежу з особистого рахунку на окремий рахунок (за умови, що такий переказ супроводжується даними платника (принаймні прізвище, ініціали);
 • зчитування ідентифікаційних даних із безконтактного електронного носія;
 • отримання ідентифікаційних даних та фінансового номера телефону з бюро кредитних історій (за умови, що джерелом таких даних є банк) та коректного введення особою otp-пароля;

Обмеження:

 • загальний ліміт на проведення видаткових фінансових операцій за всіма рахунками та електронними гаманцями, відкритими клієнту в банку, не перевищує 40 тисяч гривень на місяць (еквівалент) та 400 тисяч гривень на рік (еквівалент);
 • загальний залишок за всіма рахунками та електронними гаманцями, відкритими клієнту в банку, не перевищує 40 тисяч гривень (еквівалент).

Під час застосування деяких спрощених механізмів потрібно буде здійснити фотофіксацію клієнта з використанням методу розпізнавання реальності особи та з її власними ідентифікаційним документом.

Звертаємо увагу!

Також, Банк зобов’язаний отримати чітку та однозначну згоду особи на проведення відеоверифікації перед початком такої процедури (у тому числі на фотофіксацію особи та/або екрану із її зображенням, та відповідних документів, що пред’являються нею). Запис відеоверифікації також має містити факт надання такої згоди.

Відтепер, банк під час встановлення кінцевого бінефіціарного власника (КБФ) клієнта не покладатися лише на дані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), а й запитує ряд необхідних документів (структура власності) для установлення КБФ, в тому числі даних, що дають змогу встановити такого КБВ (прізвище, ім’я та по батькові(за наявності), країну громадянства та постійного місця проживання, дату народження, характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Також, банк має розробити та запровадити окремі канали комунікацій з метою інформування працівниками голови правління банку/керівника філії іноземного банку та/або відповідального працівника банку про можливі порушення вимог законодавства чи внутрішніх процедур банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (надалі – «Протидія легалізації»)

Серед іншого, хотіли б звернути увагу на  ряд «цікавих» індикаторів підозрілості фінансових операцій, а саме:

 • клієнт (представник клієнта) не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності);
 • клієнт (представник клієнта) нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку;
 • клієнт демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері протидії легалізації та внутрішньої системи протидії легалізації банку (зокрема, внутрішніх документів банку з таких питань);
 • клієнт (представник клієнта) наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те причин (підстав);
 • клієнт (представник клієнта) пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівникові банку за проведення фінансової операції у незвичний або підозрілий спосіб;
 • клієнт незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв’язків із незаконною діяльністю;
 • мета чи мотивація відкриття рахунків нерезидентами в Україні є непереконливою або незрозумілою.

Інші зміні передбачені Порядком:

 • затверджено три моделі визначення відповідального працівника за фінмоніторинг;
 • установлено порядок замороження/розмороження активів осіб із списку терористів;
 • передбачено заходи щодо роботи з PEP[1];
 • базовий переліку критеріїв ризику;
 • запроваджено інструмент покладання. Банки зможуть використовувати результати ідентифікації та верифікації від зобов’язаних третіх осіб та доручати цю функцію агентам;
 • надано ознаки неналежної системи управління ризиками банку.

[1] PEP (PEPs у множині) – фізична особа, яка є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою, або інша особа, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою.