Мінфін виклав у новій редакції форму №1ДФ. Вона міститиме тепер ще шість додатків.

Вперше її подавати потрібно за І квартал 2021 року.

Мінфін наказом від 15.12.2020 р. №773 виклав у новій редакції:

 • Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.  Тепер він включає в себе зміст звіту з ЄСВ.
 • Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Нагадаємо, що за Законами №115 та 116 з 1 січня 2021 року передбачено подавати звітність про нарахування ЄСВ у складі звітності з ПДФО (для податкових агентів у складі ф. №1ДФ). Таку звітність слід подавати до податкового органу за основним місцем обліку платника ЄСВ.

Наказ набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. Документ опубліковано в «Офіційному віснику України» №101 від 28.12.2020 р.

Нову звітність слід буде подавати щокварталу з розбивкою по місяцям.

Вперше подавати новий податковий розрахунок за ф. №1 ДФ слід за І квартал 2021 року. Це передбачено Наказом № 773.

Оновлена форма отримала назву «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».

Новий розрахунок складається із:

 • основної частини (Розділ I Розрахунку «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу», Розділ II Розрахунку «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби);
 • додатку 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»;
 • додатку 2 Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;
 • додатку 3 «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу»;
 • додатку 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»;
 • додатку 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби»;
 • додаток 6 «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

Вперше подавати новий податковий розрахунок за ф. №1 ДФ за І квартал 2021 року. 

У разі, якщо на підприємстві з’являється працівник, який виходить на пенсію чи претендує на виплати з фондів, необхідно  буде подати на нього звіт як «довідковий».

Тобто тип «довідковий» зазначається у разі, якщо Податковий розрахунок треба подати з відомостями, необхідними для призначення застрахованим особам:

 • пенсії;
 • матеріального забезпечення, страхових виплат.

Такий звіт міститиме лише додатки з інформацією на працівника, необхідною для призначення відповідної виплати.

Причина подання звітності указуватиметься в «шапці» відповідного додатка, який подається в складі Податкового розрахунку з типом «довідковий».

Якщо проставлена позначка:

 • «для призначення пенсії» (додатки Д1 (рядок 035), Д5 (рядок 036) та Д6 (рядок 034) за наявності в них інформації щодо застрахованої особи), то додатки мають містити відомості для призначення пенсії по застрахованій особі. Їх будемо подавати за період до дати формування заяви на призначення пенсії;
 • «для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат» (додаток Д1 (рядок 035) та за потреби додаток Д5 (рядок 036)) – у цьому разі потрібно буде вказати відомості для призначення інших соціальних виплат по застрахованій особі.

Періодичність подання таких довідкових звітів чітко не прописана в оновленому Порядку № 4.

Вказано лише, що довідковий Податковий розрахунок подається за наявності підстав для його подання.

Податковий розрахунок має 6 додатків. Проте звичайні роботодавці матимуть справу лише з 4 із них.

Прототипами додатків Д1, Д5 та Д6 послужили таблиці 6, 5 та 7 Звіту з ЄСВ відповідно. Додаток 4ДФ –  це модернізована форма № 1ДФ.

Звітний період, за який подається Податковий розрахунок, — податковий квартал. Але у разі необхідності (вихід на пенсію, отримання виплат із соцфондів) на працівника подаватиметься довідковий Податковий розрахунок.

Те, що про деяких працівників було надано інформацію про певні місяці в проміжному «Довідковому» Розрахунку, не позбавляє вас обов’язку від подання інформації про них у «Звітному» Розрахунку.

Інформацію про осіб, зазначених у довідковому Розрахунку необхідно також дублювати у звітному Розрахунку за відповідний звітний період (квартал). Тобто інформація про одних і тих же осіб відображається два рази, перший –  у «Довідковому» всередині кварталу, другий – у квартальному «Звітному» після закінчення кварталу.

Якщо звітний квартал підійшов до завершення і потрібні будуть дані за квартал для призначення пенсії, матзабезпечення або страхових виплат,  слід подати Розрахунок вже не «Довідковий», а просто «Звітний».

Такі роз’яснення надано в листах Пенсійного фонду України та Міністерства фінансів України: лист ПФУ від 22.01.2021 р. №2800-050102-1/2832 та лист МФУ від 27.01.2021 р. №11220-02-62/2362.