20 грудня 2019 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2019 №481, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.12.2019 за № 1217/4188, яким внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897із змінами і доповненнями, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860.

Зазначені зміни передбачають, зокрема:

  • доповнення декларації з податку на прибуток новим додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг», який подаватимуть платники податку, що не сплачують податок у зв’язку з отриманням податкових пільг, відповідно до постанови КМУ від 27.12.2010 р. № 1233;
  • доповнення форми декларації з податку на прибуток новими рядками для відображення податкових зобов’язань, інших штрафних санкцій та пені, визначених відповідно до ПКУ, не пов’язаних із виправленням помилок (рядки 35 – 37). Значення нового рядка 35 слід враховувати під час розрахунку показника рядка 26. Також аналогічний рядок 35 «Сума збільшення податкового зобов’язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно пунктів 142.1 – 142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України» з’явиться в таблиці 1 додатка ВП та буде врахований в інших показниках цього додатка;
  • доповнення таблиці про наявність додатків колонкою для відмітки про наявність нового додатка ПП, а також розділення колонки «ФЗ12» на дві колонки для відміток про складання фінзвітності за П(С)БО чи МСФЗ;
  • визначення в примітці 1 до додатка ПН, що в рядках «Повне найменування нерезидента1» та «Місцезнаходження нерезидента1» цього додатка зазначається повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що вказані в контракті/договорі;
  • виключення з таблиці 1 додатка ПН рядка 12 «Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України»;
  • доповнення додатка ВП третьою таблицею про наявність поданих до декларації додатків — форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється;
  • викладення в новій редакції назв різниць у рядках 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2 та 3.1.7 додатка РІ до декларації, а також доповнення цього додатка у підрозділі «Інші різниці» новим рядком 4.1.4.1 для відображення позитивної різниці між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам і сумою нормативу таких витрат, передбаченої пп. 141.1.3 ПКУ.

 

Зазначені зміни затверджені наказом Мінфіну від 14.11.2019 р. № 481. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім змін у додаток РІ та новий додаток ПП, які набирають чинності з 01.01.2020.

Джерело: розділ «Нормативні та інформаційні документи»