Міністерство фінансів України своїм наказом від 02.12.2020  р. № 734 затвердило у новій редакції такі форми:

– форму податкової накладної;

– форму податкової декларації з податку на додану вартість;

– форму уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Наказ Мінфіну  № 734 від 02.12.2020 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 26.01.2021 р. за №100/35722) було опубліковано в «Офіційному віснику» від 02.02.2021 р. №8.

Відповідно норми цього наказу діють з 1 березня.

Необхідність у внесенні змін до форм звітності з ПДВ, податкової накладної та РК та порядків їх заповнення виникла для реалізації вимог  Закону № 466.

Починаючи з 1 березня 2021 року, ПН та РК треба складати за оновленими формами!

Нова форма Декларації з ПДВ набрала чинності з 1 березня, застосовувати її треба, починаючи зі звітування за березень, тобто до 20 квітня 2021 (п.46.4 ПКУ: визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення).

ДПС звертає увагу на особливості складання оновленої податкової накладної (далі – ПН) / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – РК) та їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), затверджених наказом Мінфіна від 02.12.2020 р. №734 (далі – Наказ №734).

Починаючи з 01.03.2021 Наказ №734 набирає чинності, тож ПН та РК мають складатися виключно за оновленими формами.

Що змінилось?

У ПН та РК з’явився новий реквізит «код», в якому зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:

1 – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2 – Державний реєстр фізичних осіб-платників податків (ДРФО);

3 – реєстраційний (обліковий) номер платника податків (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);

4 – серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, що відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки і мають відмітку у паспорті).

При цьому рядок «код» у ПН та/або РК заповнюється виключно в разі заповнення рядка «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» ПН та/або РК.

Врахуємо особливості складання ПН/РК та їх реєстрації в ЄРПН:

Починаючи з 01.03.2021, в ЄРПН можуть бути зареєстровані виключно ПН та/або РК, складені за новими формами (у редакції Наказу №734). При цьому ПН та/або РК, складені за формами, що були чинними до 01.03.2021, не прийматимуться до реєстрації в ЄРПН.

У разі, якщо, починаючи з 01.03.2021, виникнуть підстави для складання РК до ПН, складеної за формою, чинною до 01.03.2021, та зареєстрованої в ЄРПН до вказаної дати, то такий РК необхідно скласти за новою формою (у редакції Наказу №734). Водночас у рядку «код» такого РК має бути проставлено код ознаки «1», «2», «З» або «4» залежно від ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи (постачальника/отримувача).

Також уточнено кількість найменувань поставлених товарів/послуг, які можуть бути зазначені в одній податковій накладній, а саме, починаючи з 01.03.2021, така кількість не повинна перевищувати 99999 позицій (раніше було 9999 позицій).

Також, з 12 березня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів від 01.03.2021 №131, яким також затверджено зміни до оновленої декларації з ПДВ та додатків до неї.

Затверджено нові формати податкової накладної (J1201012) та декларації з ПДВ (J0200123). 

Такі зміни відбулись для приведення форм податкової накладної та декларації з ПДВ у відповідність до вимог ПКУ з урахуванням змін щодо пільгових ставок ПДВ: для окремих видів сільськогосподарської продукції зі ставкою 14%, сфери туризму та культури зі ставкою 7%, внесених законами України від 04 листопада 2020 року № 962-ІХ та від 17 грудня 2020 року № 1115-ІХ