КУПУЄТЕ ГЕНЕРАТОР ЧЕРЕЗ БЛЕКАУТ: ЯКІ ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ?

Через регулярні вимкнення електроенергії під час воєнного стану підприємства для безперебійної роботи почали купувати генератори. За УКТ ЗЕД генератори називаються електрогенераторними установками — це поєднання електричного генератора і первинного двигуна, зокрема двигуна внутрішнього згоряння.

За сферою застосування генератори поділяються на:
портативні генератори невеликих габаритів і потужності (від 2 — 3 кВт до 10 — 20 кВт), їх можна переносити або перевозити;
стаціонарні генератори, які встановлюються на фундаменті без можливості транспортування. Вони не обмежені за розміром і можуть мати велику потужність.

Частіше підприємства використовують портативні генератори, які можна переміщувати і використовувати в різних місцях, незважаючи на те, що під час роботи генератор перебуває на одному місці і не переміщується.

Чи потрібна ліцензія на зберігання пального

Зберігання пального в паливних баках транспортних засобів/технічному обладнанні/пристроях не потребує отримання ліцензії на право зберігання пального, бо ці резервуари не є нерухомим майном та не мають чіткої прив’язки до місця (території).

Якщо пальне для генератора доставляється підприємством з АЗС у каністрах і відразу заливається в бак генератора, ліцензію отримувати не потрібно.

Якщо ж підприємство придбаватиме пальне в каністрах і каністри зберігатиме на своїй території, приміром на складі, на таке місце зберігання, на думку податкової, яку вона висловлює в численних консультаціях, потрібно отримувати ліцензію на зберігання пального.

Чи потрібно реєструвати акцизний склад

Відповідно до п. «г» ч. 2 пп. 14.1.6 ПКУ не є акцизним складом паливний бак як місткість для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або обладнанні чи пристрої.

Електрогенератор — це обладнання для безперервного забезпечення електроенергією. Таким чином, бак електрогенератора не є акцизним складом, реєструвати акцизний склад не потрібно і підприємство щодо пального в баку генератора не є платником акцизного податку.

Чи потрібний дозвіл на викиди

Відповідно до Закону України від 16 жовтня 1992 року№ 2707-XII «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу на викиди.

Стаціонарне джерело забруднення — підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднювальних речовин в атмосферу та/або скиди забруднювальних речовин у водні об’єкти.

З наведеного випливає, що дозвіл на викиди отримується тільки на стаціонарні джерела викидів. Стаціонарні — це нерухомі об’єкти, які мають конкретну прив’язку до певної території.

Портативний електрогенератор не належить до стаціонарних джерел забруднення (його можна переміщати в просторі) – тому на портативний електрогенератор отримувати дозвіл не потрібно.

Екологічний податок

Платниками екологічного податку є, серед іншого, суб’єкти господарювання, які здійснюють викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (пп. 240.1.1 ПКУ).
Портативний електрогенератор не належить до стаціонарних (нерухомих) об’єктів, він не є стаціонарним джерелом – екологічний податок не справляється.

Чи треба подавати ф. №20-ОПП?

Не потрібно повідомляти контролюючий орган за основним місцем обліку, подаючи повідомлення за ф. №20-ОПП, про газовий котел та/або паливний генератор, які експлуатуються за адресами розташування власних або орендованих приміщень юридичної особи, стосовно яких уже подавалося повідомлення за ф. №20-ОПП.

Пільга з ПДВ
З 11 листопада 2022 року діють зміни до постанови КМУ від 20.03.2020 № 224, якою затверджено Перелік товарів, які звільнено від ПДВ і ввізного мита відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.

У вересні 2022 року до Переліку №224 внесено зміни, завдяки яким цей перелік можна застосовувати не тільки для звільнення від ПДВ, а й з метою звільнення товарів від ввізного мита.

Зміни, що діють з 11 листопада 2022 року до останнього календарного дня місяця, в якому закінчиться коронавірусний карантин, стосуються звільнення від ПДВ та ввізного мита електрогенераторних установок, трансформаторів та іншої електричної апаратури, а також обладнання та пристроїв для фільтрування або очищення води. Наразі це 31 грудня 2022 року.
Звільнення електротоварів від ПДВ стосується всіх СГ, які проводять оподатковувані операції з ними, воно застосовується незалежно від того, хто продає, виробляє, придбаває чи ввозить в Україну звільнені товари. Постачальником (виробником, імпортером) може бути будь-який суб’єкт господарювання: і юридична, і фізична особа.

Звільнення електротоварів за Переліком №224 застосовується і до імпортних товарів, і до товарів, що вироблено в Україні, незалежно від дати їх виробництва чи імпорту на всіх етапах постачання. Підставою для звільнення від ПДВ є відповідність товару назві товару, зазначеній у Переліку, коди УКТ ЗЕД наведено в Переліку довідково.

Звільнення електротоварів за Переліком №224 застосовується і до імпортних товарів, і до товарів, вироблених в Україні, незалежно від дати їх виробництва чи імпорту на всіх етапах постачання.

Електротовари звільняються від ПДВ тільки за наявності:

— документів про відповідність, передбачених технічними регламентами, дія яких поширюється на такі товари, та знака відповідності, нанесеного на товар, — якщо товари таким техрегламентам відповідають,
або
— повідомлення Міненерго про введення в обіг таких товарів — якщо умови техрегламентів не виконані.

За отриманням таких документів потрібно звертатися до Міністерства енергетики.

З якого періоду діє звільнення електротоварів від ПДВ та мита:

якщо перша подія щодо продажу (постачання на митній території України) генератора та інших електротоварів або їх ввезення (імпорт) сталася до 11 листопада, то продаж (ввезення) буде з ПДВ та митом на загальних підставах;
якщо перша подія щодо продажу (постачання на митній території України) чи ввезення (імпорт) сталася в періоді з 11 до 16 листопада включно, для звільнення від ПДВ та мита потрібні документи про відповідність або повідомлення Міненерго;
якщо перша подія щодо продажу (постачання на митній території України) чи ввезення (імпорт) сталася 17 листопада і пізніше, звільнення від ПДВ та мита діє беззастережно, якщо товар відповідає Переліку №224. Це не стосується систем безперебійного живлення, на які потрібні документи про відповідність, передбачені технічними регламентами, або повідомлення Міненерго про введення в обіг таких товарів.

Якщо виконуються всі умови для звільнення (в тому числі є документи про відповідність або повідомлення Міненерго для систем безперебійного живлення), то відмовитися від пільги з ПДВ не можна. Платник ПДВ зобов’язаний застосовувати цю пільгу — п. 30.4 ПКУ.

Якщо умови для звільнення електротоварів не виконуються (не відповідає назва товару або немає документів про відповідність чи повідомлення Міненерго для систем безперебійного живлення), то пільга з ПДВ не застосовується. Тоді електротовари оподатковуються ПДВ за загальними правилами.

Отримання дозволу Держпраці

Генератори не належать до машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тому дозвіл на експлуатацію генератора, що його видає Держпраці та її територіальні органи отримувати не потрібно.

Придбання та облік електрогенератора

Електрогенератор належить до необоротних активів, призначений для використання протягом більше ніж одного року (п. 4 НП(С)БО 7).

Якщо на підприємстві прийнято певний вартісний критерій МНМА, в разі введення генератора в експлуатацію слід зважати на нього (п. 5 НП(С)БО 7).

Наприклад, якщо вартісна межа МНМА — 20000 грн (без ПДВ), то генератори вартістю менше ніж ця сума вважатимуться МНМА й обліковуватимуться на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», а більше — вже ОЗ на субрахунку 104 «Машини та обладнання».

Господарську операцію введення в експлуатацію (як ОЗ, так і МНМА) оформлюють Актом введення в експлуатацію основних засобів.

Амортизацію генератора нараховують щомісяця за методом, який визначено для нього під час введення в експлуатацію.
Пальне для генератора можна придбавати на АЗС за різними схемами.

Законодавство не встановлює обов’язку розробляти нормативи витрат палива та мастильних матеріалів для генератора, це можна зробити з власної ініціативи. Інформацію про витрати палива можна взяти з документації на генератор або визначити норму витрати палива шляхом хронометражу та вимірювання. В останньому випадку результати такого вимірювання фіксують в акті, який складає комісія, яка здійснила хронометраж і вимірювання.

Списання фактично використаного пального можна оформити актом списання пального на роботу генератора.