19 березня 2021 року набув чинності наказ Мінфіну від 31.12.2020 р. №841 «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі – наказ №841), яким було внесено зміни до наказу Мінфіну від 18.01.2016 р. №8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі – Звіт та Порядок).

Наказом №841 внесено зміни до Звіту та додатків до Звіту:

  • у формі Звіту таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» доповнено новою графою 4 «Цифровий код країни», де зазначається цифровий код країни реєстрації нерезидента – сторони контрольованої операції.
  • у новій редакції таблицю додатку до звіту «Відомості про контрольовані операції» доповнено стовпцем «Джерело(а) інформації використане(ні) платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»», який складається з графи 26 «Код(и) типу джерела» та графи 27 «Назва(и) джерела (джерел) інформації».

Інформація про пов’язаність осіб доповнена кодом пов’язаності «523», де зазначається ознака пов’язаності відповідно до пп. «в» пп. 14.1.159 ПКУ на момент здійснення контрольованої операції.

Також внесено зміни до Порядку та додатків до Порядку:

«Цифровий код країни» заповнюється відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року №32;

Пункт 25 щодо заповнення графи 21 доповнено новими абзацами:

«У графі 21 код «307» використовується тільки за умов встановлення платником податків відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами (з переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України) принципу «витягнутої руки», що здійснюється платниками податків з урахуванням вимог відповідних порядків, затверджених наказом Міністерства фінансів України згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу.

У разі застосування комбінації декількох методів через кому та пробіл (“, “) може бути вказано коди декількох методів».

Зміни у додатках до Порядку складання Звіту про контрольовані операції:

Додаток 2 «Код ознаки пов’язаності осіб» до Порядку викладено у новій редакції та доповнено новими ознаками:

1) для фізичних осіб:

фізична особа, яка є пов’язаною особою згідно з пп. «в» пп. 14.1.159 ПКУ на момент здійснення контрольованої операції – у додатку 2 присвоєно код ознаки 523;

2) для утворень без статусу юридичної особи:

визнано пов’язаною особою відповідно до абзацу дев’ятого пп. «в» пп. 14.1.159 ПКУ на момент здійснення контрольованої операції – код ознаки 524.

Новими позиціями доповнені додатки 4 та 6 до Порядку, зокрема:

код типу предмета операції (додаток 4) – новим рядком за кодом 209 «Сировинні товари згідно із Переліком сировинних товарів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 №1221;

код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (додаток б) – новими рядком за кодом 307 «Метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Податкового кодексу України».

Код «307» у графі 21 зазначається за умови використання платником податків відповідних порядків, затверджених Міністерством фінансів України згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Податкового кодексу України. Якщо платником податків використовується метод порівняльної неконтрольованої ціни для операцій з сировинними товарами без урахування вказаних порядків, то в такому випадку використовується код «301».

Також Порядок складання Звіту про контрольовані операції доповнено додатком 8 «Коди джерел інформації», яким визначаються коди та типи джерел інформації.

Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2020 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженому наказом №841.