Податкова служба України надала роз’яснення, в які строки, в якому форматі та яким чином платники податків можуть подати аудиторський звіт до фінзвітності за 2020 рік.

Відповідно до п. 3 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-ХІV (Закону № 996), в залежності від категорії суб’єкта господарювання, фінзвітність разом з аудиторським висновком мають подавати:

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях – не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, мають оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством;
  • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, мають оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі);
  • інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, мають оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

І як зазначає ДПС – вперше норма щодо обов’язкового подання річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком застосовується за підсумками 2020 звітного року.

Увага: річна фінансова звітність за 2020 рік подається разом з аудиторським висновком у строк не пізніше 10 червня 2021 року.

При цьому, як роз’яснює ДПСУ для формування та передачі фінансової звітності в електронному вигляді використовуються файли у форматі XML, однак програмне забезпечення для такого формування електронних документів обирається платником податку самостійно і на власний розсуд (зокрема це може інформаційно-телекомунікаційна систему «Електронний кабінет»).

Разом з цим вказується, що режим «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику направити до органу ДПС разом із супровідним листом аудиторський звіт у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Таким чином, суб’єкт господарювання, через приватну частину Електронного кабінету має можливість надіслати до контролюючого органу у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітнім:

  • річну фінансову звітність за допомогою режиму «Введення звітності»
  • аудиторський висновок разом із супровідним листом у форматі pdf (обмеження 2 МБ) за допомогою режиму «Листування з ДПС».