Мінфін наказом від 09.07.2021 р. № 385 затвердив зміни до Положення про первинні документи та деяких національних стандартів бухобліку (НП(С)БО).

Наказ № 385 набрав чинності з дня його офіційного опублікування – з 10 серпня 2021 року (опубліковано в «Офіційному віснику» №61 від 10.08.2021).

1) Зміни до реквізиту «одиниця виміру господарської операції» первинних документів: в первинному документі реквізит «одиниця виміру господарської операції» вказують у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках.

На перший погляд, здається, що не змінюється нічого. Проте це не так:

  • до змін натуральний і вартісний вираз одиниці виміру мають рівні права і зазначати їх у подвійному вигляді (і в грошових одиницях, і в натуральних) не обов’язково;
  • після змін вартісний (грошовий) вираз набуває пріоритет. А натуральний вираз стає необов’язковим і зазначатиметься за можливості. Проте, якщо така можливість є, то виходить, що зазначати треба обидва вирази.

2) Зміна кодів КОАТТУ в формі Балансу та уточнення для ф. №2-мс.

З 10 серпня 2021 – оновлена форма 2-мс, Балансу та Консолідованого балансу через такі дрібні уточнення:

  • замінили назву графи щодо  кодів КОАТТУ на КАТОТТГ та зробили примітку щодо цієї графи. Тепер це Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
  • у формі № 2-мспозицію “Разом витрати (2050 + 2165)” виклали у новій редакції. У цій формі також змінено назву графи щодо  кодів КОАТТУ на КАТОТТГ. Цю ж графу змінено в формі Балансу та Консолідованого балансу у додатках до НП(С)БО 1.

3) Заміна терміну «цілісний майновий комплекс» в НП(С)БО. Замінено термін «цілісний майновий комплекс» на «єдиний майновий комплекс». Така заміна відбулася, зокрема, в П(С)БО 61432 в формі №6 «Примітки до річної фінансової звітності» і в Інструкції № 291.

4) Назва субрахунку 715 «Штрафи».

Серед інших змін перейменування субрахунку 715 «Одержані штрафи» на «Штрафи». Дохід виникає не тільки, коли штрафи одержані, але й коли вони нараховані.

Аутсорсинг бухгалтерського та податкового обліку