21 декабря 2021 года Закон от 30.11.2021 г. №1914-XI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений» (бывший законопроект №5600) официально опубликован в «Голосе Украины» №244.
21 грудня 2021 року Закон від 30.11.2021 р. №1914-XI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (колишній законопроєкт №5600) офіційно опубліковано в «Голосі Україні» №244.

Закон набирає чинності з 01.01.2022 р., але окремі норми починають діяти з наступного дня після його офіційного опублікування, а деякі через певний час.

 

Законом удосконалено положення Податкового кодексу України у частині, що стосується, зокрема, загальних питань адміністрування податків, податків на прибуток підприємств, доходів фізичних осіб, доданої вартості, акцизного та екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

 

Адміністрування податків:

 • врегульовані процесуальні питання щодо права контролюючого органу на звернення до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи, зокрема:
 • встановлено як підставу для звернення контролюючого органу до суду несплату платником податків протягом 240 днів податкового боргу;
 • визначено підстави для скасування такої заборони: окрім погашення боргу додано  зміну керівника боржника, або у разі початку судових процедур у справах про банкрутство стосовно такого боржника;
 • передбачено ведення Реєстру керівників платників податків-боржників для оперативного отримання відповідної інформації платниками податків;
 • чітко прописано процедуру прийняття судом відповідного рішення, у тому числі передбачено право на апеляційне та касаційне оскарження такого рішення.

 

Законом передбачено право контролюючого органу щодо надсилання запитів у випадку виявлення фактів, що можуть свідчать про потенційне порушення з обґрунтуванням таких фактів, а також обмежено правом платника податків не надавати інформацію та документи, якщо така інформація документи вже була надана контролюючого органу у минулому.

 

Законом з метою більш ефективного адміністрування місцевих податків на контролюючий орган покладено обов’язок розкриття інформації органам місцевого самоврядування також і про фізичних осіб боржників (зараз розкривається інформація лише щодо юридичних). Уточнено в профільному законодавстві, що надання інформації про боржників фізичних осіб органам місцевого самоврядування не вважається поширенням персональних даних та розголошенням конфіденційної інформації.

 

Контролюючий орган має права на погашення податкового боргу через інкасо у разі наявності заборгованості держави перед платником, з різниці перевищення суми податкового боргу такого платника податків та суми непогашеного зобов’язання держави перед платником податків.

Надано право як платнику податків, так і контролюючому органу під час перевірок відкрито здійснювати звукозапис, фото-, відео- фіксацію та відповідно використовувати такі записи як підставу для висновків акту перевірки.

 

Законом надано право платникам надавати дозвіл податковим органам про розголошення через електронний кабінет про себе інформації третім особам, в обсязі, визначеному платником податків. Уточнено вимоги до ППР в частині детального розрахунку суми податкових зобов’язань, податкового боргу.

 

Податок на прибуток:

 

 • вдосконалено механізм списання збитків великими платниками податку на прибуток, а саме збитки враховуються до повного їх погашення, але частинами по 50% щороку. Якщо сума збитків, що залишилась становитиме до 10% від фінрезультату, то такі збитки враховуються у повному обсягу. Першим звітним періодом буде 2022 рік;
 • коригування фінансового результату на суми безповоротної фіндопомоги застосовується лише тими платниками, що включили таку допомогу до витрат і надали її пов’язаній особі, що задекларувала за минулий період збитки;
 • звільнено від оподаткування до 1 січня 2027 року прибуток виробників свійської птиці. Проте з переліку свійської птиці виключено вирощування курей;
 • встановлено, що з 1 січня 2022 року до 1 січня 2024 року платники податку – виробники електричної енергії за «зеленим» тарифом матимуть право визначати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств за касовим методом;
 • частиною зобов’язань з податку на прибуток підприємств платників податку — власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, буде позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання здійснюватиметься у складі окремого додатку до податкової декларації;

 

Законом у частині мінімального податкового зобов’язання встановлено, що:

 • пільга щодо звільнення від ПДФО доходів з реалізації власновирощеної продукції залежить не від розміру земельної ділянки, а від розміру отриманого доходу і надається, коли розмір доходу не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати. (У пп. 165.1.24замінено пільгу щодо звільнення доходів, отриманих з 2 га на пільгу, що має грошовий вираз доходу 12 МЗП);
 • фізичним особам, яким земельні ділянки належать на праві власності або користування, контролюючий орган не нараховуватиме мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) на земельні ділянки, які станом на 01.01.2022 року знаходились у межах населених пунктів;
 • порядок зарахування сплачених податків в рахунок МПЗ диференційовано між сільгосптоваровиробниками та не сільгосптоваровиробниками;
 • для забезпечення справедливості нарахування МПЗ по земельних ділянках державної та недержавної форми власності  передбачено зарахування в рахунок сплати МПЗ лише 20% орендної плати за земельні ділянки, що належать до державної або комунальної власності (в першому читанні пропонувалося зараховувати повністю).

 

Законом вдосконалено механізм нарахування МПЗ контролюючими органами на земельні ділянки, що належать фізичним особам. Зокрема, фізична особа звільняється від МПЗ, якщо контролюючий орган не вручив ППР у відповідні строки.

 

Згідно із Законом, перший період нарахування МПЗ – 2022 рік. Тобто МПЗ буде нараховуватися у 2023 році за 2022 рік. Передбачені перехідні положення щодо застосування коефіцієнта при визначенні МПЗ. У 2022 та 2023 роках, коефіцієнт зменшений з 0,05 до 0,04.

 

Місцеві податки:

 

Додано механізм адміністрування справляння плати за землю в частині вже чинного з моменту прийняття ПКУ об’єкту оподаткування – земельної частки (паю), а саме розширено джерела інформації, на підставі яких може бути нараховано податок, додано  дані державного реєстру речових прав, надання безпосередньо платником документів на земельну частку пай чи отримання від органів місцевого самоврядування інформації про прийняття рішення про виділення земельної частки пай в натурі на місцевості.

 

Податок на додану вартість:

 

 • змінено строки по включенню до податкового кредиту зареєстрованих податкових накладних до 365 календарних днів;
 • встановлено чіткі строки (терміни давності) для реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування – 1095 календарних днів з дати складання податкової накладної, до якої складений такий розрахунок коригування;
 • тимчасово до 01.01.2026 р. запроваджується касовий метод обрахунку для постачання електроенергії;
 • поширено касовий метод також на постачання житлово-комунальних послуг, в межах яких нараховують плату за абонентське обслуговування;
 • приведено у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України;
 • звільнено від ПДВ друге та наступне постачання тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни;
 • продовжено до 01.01.2025 р. пільги щодо відтерміновування ПДВ при ввезенні обладнання;
 • продовжено на 5 років режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання та імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації;
 • при постачанні відходів і брухту чорних і кольорових металів в режимі звільнення від оподаткування ПДВ запроваджено загальний порядок пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту (коригування);
 • уточнено, що для обрахунку загального обсягу здійснених операцій для цілей обов’язкової реєстрації платником ПДВ (досягнення 1 млн грн) враховуються також операції, здійснені через встановлений спеціальний застосунок або додаток на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях.

 

Податок на доходи фізичних осіб:

 • оподаткування операцій з продажу третього та більше об’єктів нерухомого майна за ставкою 18% від чистого доходу. При цьому така ставка не поширюється на продаж майна, отриманого у спадщину;
 • за ставкою 0% може оподатковуватись продаж земельної ділянки с/г призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних КСП, або приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину;
 • звільнено від ПДФО дохід у вигляді соціальних послуг, які надаються згідно із Законом України «Про соціальні послуги»надавачами таких послуг;
 • передбачено, що контролюючий орган не може в цілях підтвердження витрат вимагати інформацію у платників податків, що міститься в базах, доступ до яких він має;
 • право на податкову знижку в частині витрат на навчання та лікування надано також опікуну, піклувальнику, прийомним батькам, батькам-вихователям;
 • передбачено, що ПДФО від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, сплачується до відповідного бюджету за місцезнаходженням установок;
 • передбачено, що до витрат на придбання інвестиційного активу прирівнюється його вартість, задекларована під час одноразового декларування. Також надано право на зменшення доходу від операцій з третім продажем рухомого/нерухомого майна (що оподатковується по 18%) та операцій з майновими правами (в тому числі отриманні активів через їх погашення) на суму задекларованої вартості таких активів під час податкової амністії;
 • включено до складу витрат ФОП включаються витрати на платежі на користь організацій колективного управління, відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;
 • право на включення витрат по допомозі медичним закладам в повному обсязі до податкової знижки поширено також на 2021 та 2022 рік.

 

Акцизний податок

 

Доповнено перелік операцій з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування, операцією з вивезення за межі митної території України невикористаної раніше ввезеної у виробництві сировини, приведено у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України.

 

Розширено перелік товарів, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку – тестовими зразками алкогольних напоїв та винами натуральними, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%.

 

Скорочено строк одержання марок акцизного податку для імпортованих підакцизних товарів з 5 до 3 днів. Законом з метою покращення контролю за виробництвом спирту етилового передбачено розробку окремого порядку, що встановлює вимоги до пломбування обладнання, устаткування, спиртових комунікації та приладдя обліку спирту та продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий (в тому числі витратомірів-лічильників).

 

Законом передбачено, що усі місця виробництва спирту етилового, які підлягають пломбуванню, мають фіксуватися системою відеоспостереження.

 

Поширено правила антифорстолінга на тютюн та промислові замінники тютюну для електричного нагрівання (ТВЕН) та виключено положення про скасування пільги з акцизного податку для зеленої енергетики.

 

Екологічний податок

 

У частині оподаткування екологічним податком збільшено відсоток щорічного підвищення ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та скорочено термін досягнення основної ставки встановлених у п. 245.1 та 245.2 ПКУ з 01.01.2030 до 01.01.2025 року та встановлено підвищення ставок екологічного податку на 10% за розміщення забруднюючих речовин.

 

Удосконалено норми щодо видачі/анулювання ліцензій з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зокрема:

 • передбачено ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • розширено підстави для анулювання ліцензії на виробництво підакцизної продукції;
 • передбачено автоматичне повідомлення про дату, з якої анулюється ліцензія у разі невнесення чергового платежу за ліцензію;
 • передбачено положення що у разі зміни будь-яких відомостей, зазначених у виданій ліцензії, ліцензіат зобов’язаний буде повідомити орган, який видав ліцензію, про такі зміни, протягом 30 днів з дня, наступного за днем їх настання та одночасно запроваджено відповідальність за порушення таких строків;
 • запроваджено безстрокову ліцензію на право виробництва підакцизної продукції  (зараз така ліцензія видається на 5 років);
 • вводиться можливість суб’єкту господарювання подавати та отримувати ліцензію в електронному вигляді на виробництво підакцизної продукції;
 • розширено перелік дозволеної тари, яку можна використовувати для виробництва алкогольних напоїв.

 

Рентна плата

 

Законом запроваджено диференціацію ставок оподаткування руд заліза в залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації визначеної, як середня вартість руди за індексом та уточнено: ставки рентної плати за використання підземної води у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального поділу; що для ЖКП передбачено застосування до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3 в частині виключно до обсягів води технологічних нормативів використання питної води, визначених відповідно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовідведення.

 

Передбачено, що до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для виду радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок», для ширини смуги радіочастот, отриманої відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, виданої з 01 січня 2022 року на конкурсних або тендерних засадах, не застосовуються коефіцієнти, встановлені п. 254.4 ПКУ.

 

Також передбачено до 2037 р. широкий перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах.

 

Спрощена система оподаткування (фізичні особи):

 • Встановлено, що фізичні особи – підприємці, які надають послуги з надання доступу до мережі Інтернет, належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;
 • уточнено умови обрання фізичною особою – підприємцем четвертої групи платників єдиного податку. Такі платники мають здійснювати діяльність на сільськогосподарських угіддях та/або землях водного фонду площею не менше 0,5 га, але не більше 20 га сукупно (на сьогодні мінімальний розмір ділянки мав бути 2 га);
 • встановлюється для платників єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками податку на додану вартість, типова форма обліку доходів і витрат;
 • податкове зобов’язання для власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь буде визначатись як позитивна різниця між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Фізичні особи – підприємці розраховуватимуть її самостійно у складі окремого додатку до декларації з єдиного податку.

 

Закон вступает в силу с 01.01.2022 г., но отдельные нормы начинают действовать со следующего дня после его официального опубликования, а некоторые спустя определенное время.

 

Законом усовершенствованы положения Налогового кодекса Украины в части, касающейся, в частности, общих вопросов администрирования налогов, налогов на прибыль предприятий, доходов физических лиц, добавленной стоимости, акцизного и экологического налогов, рентной платы, платы за землю, условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

 

Администрирование налогов:

 • урегулированы процессуальные вопросы о праве контролирующего органа на обращение в суд за установлением временного ограничения в праве выезда руководителя юридического лица, в частности:
 • установлено как основание для обращения контролирующего органа в суд неуплату налогоплательщиком в течение 240 дней налогового долга;
 • определены основания для отмены такого запрета: кроме погашения долга добавлено смену руководителя должника, или в случае начала судебных процедур по делам о банкротстве в отношении такого должника;
 • предусмотрено ведение Реестра руководителей налогоплательщиков-должников для оперативного получения соответствующей информации налогоплательщиками;
 • четко прописана процедура принятия судом соответствующего решения, в том числе предусмотрено право на апелляционное и кассационное обжалование такого решения.

 

Законом предусмотрено право контролирующего органа по отправке запросов в случае выявления фактов, свидетельствующих о потенциальном нарушении с обоснованием таких фактов, а также ограничено правом налогоплательщика не предоставлять информацию и документы, если такая информация документы уже была предоставлена контролирующему органу в прошлом.

 

Законом с целью более эффективного администрирования местных налогов на контролирующий орган возложена обязанность раскрытия информации органам местного самоуправления также и о физических лицах должников (сейчас раскрывается информация только о юридических). Уточнено в профильном законодательстве, что предоставление информации о должниках физических лиц органам местного самоуправления не считается распространением персональных данных и разглашением конфиденциальной информации.

 

Контролирующий орган имеет право на погашение налогового долга через инкассо в случае наличия задолженности государства перед плательщиком, по разнице превышения суммы налогового долга такого налогоплательщика и суммы непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком.

Предоставлено право как налогоплательщику, так и контролирующему органу во время проверок открыто осуществлять звукозапись, фото-, видео-фиксацию и соответственно использовать такие записи как основание для заключения акта проверки.

 

Законом предоставлено право плательщикам предоставлять разрешение налоговым органам о разглашении через электронный кабинет о себе информации третьим лицам, в объеме, определенном налогоплательщиком. Уточнены требования к ППР в части детального расчета суммы налоговых обязательств, налогового долга.

 

Налог на прибыль:

 

 • усовершенствован механизм списания убытков крупными плательщиками налога на прибыль, а именно убытки учитываются до полного их погашения, но частями по 50% ежегодно. Если оставшаяся сумма убытков составит до 10% от финрезультата, то такие убытки учитываются в полном объеме. Первым отчетным периодом будет 2022 год;
 • корректировка финансового результата на суммы безвозвратной финпомощи применяется только теми плательщиками, которые включили такую помощь в расходы и предоставили ее связанному лицу, задекларировавшему за истекший период убытки;
 • освобождены от налогообложения до 1 января 2027 года прибыль производителей домашней птицы. Однако из перечня домашней птицы исключено выращивание кур;
 • установлено, что с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года налогоплательщики – производители электрической энергии по «зеленому» тарифу будут вправе определять налоговое обязательство по налогу на прибыль предприятий по кассовому методу;
 • частью обязательств по налогу на прибыль предприятий налогоплательщиков — собственников, арендаторов, пользователей земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, будет положительное значение разницы между суммой общего минимального налогового обязательства и общей суммой уплаченных налогов, сборов, платежей и расходов на аренду земельных участков. Расчет общего минимального налогового обязательства будет производиться в составе отдельного приложения к налоговой декларации.

 

Законом в части минимального налогового обязательства установлено, что:

 • льгота по освобождению от НДФЛ доходов по реализации собственно выращенной продукции зависит не от размера земельного участка, а от размера полученного дохода и предоставляется, когда размер дохода не превышает 12 размеров минимальной заработной платы. (В пп. 165.1.24 заменена льгота по увольнению доходов, полученных со 2 га на льготу, имеющую денежное выражение дохода 12 МЗП);
 • физическим лицам, которым земельные участки принадлежат на праве собственности или пользования, контролирующий орган не будет начислять минимальное налоговое обязательство (МНС) на земельные участки, которые на 01.01.2022 года находились в пределах населенных пунктов;
 • порядок зачисления уплаченных налогов в счет МНС дифференцирован между сельхозтоваропроизводителями и не сельхозтоваропроизводителями;
 • для обеспечения справедливости начисления МНС по земельным участкам государственной и негосударственной формы собственности предусмотрено зачисление в счет уплаты МНС только 20% арендной платы за земельные участки, принадлежащие государственной или коммунальной собственности (в первом чтении предлагалось засчитывать полностью).

 

Законом усовершенствован механизм начисления МНС контролирующими органами на земельные участки, принадлежащие физическим лицам. В частности, физическое лицо освобождается от МНС, если контролирующий орган не вручил ППР в соответствующие сроки.

 

Согласно Закону, первый период начисления МНС – 2022 год. То есть, МНС будет начисляться в 2023 году за 2022 год. Предусмотрены переходные положения по применению коэффициента при определении МНС. В 2022 и 2023 годах коэффициент уменьшен с 0,05 до 0,04.

 

Местные налоги:

 

Добавлен механизм администрирования взимания платы за землю в части уже действующего с момента принятия НКУ объекта налогообложения – земельной доли (пая), а именно расширены источники информации, на основании которых может быть начислен налог, добавлены данные государственного реестра прав, предоставление непосредственно плательщиком документов на долю пай или получения от органов местного самоуправления информации о принятии решения о выделении земельной доли пай в натуре на местности.

 

Налог на добавленную стоимость:

 

 • изменены сроки по включению в налоговый кредит зарегистрированных налоговых накладных до 365 календарных дней;
 • установлены четкие сроки (сроки давности) для регистрации в ЕРНН расчета корректировки – 1095 календарных дней с даты составления налоговой накладной, к которой составлен такой расчет корректировки;
 • временно до 01.01.2026 г. вводится кассовый метод учета для поставки электроэнергии;
 • распространен кассовый метод также на поставку жилищно-коммунальных услуг, в пределах которых начисляется плата за абонентское обслуживание;
 • приведены в соответствие коды УКТ ВЭД в новую редакцию Таможенного тарифа Украины;
 • освобождены от НДС вторые и последующие поставки табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, для которых установлены максимальные розничные цены;
 • освобождены от НДС вторые и последующие поставки табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, для которых установлены максимальные розничные цены;
 • продлен на 5 лет режим освобождения от обложения НДС операций по поставке и импорту отходов и лома черных и цветных металлов, а также бумаги и картона для утилизации;
 • при поставке отходов и лома черных и цветных металлов в режиме освобождения от налогообложения НДС введен общий порядок пропорционального отнесения сумм НДС к налоговому кредиту (корректировка);
 • уточнено, что для учета общего объема совершенных операций для целей обязательной регистрации плательщиком НДС (достижения 1 млн грн) учитываются также операции, совершенные через установленное специальное приложение или приложение на смартфонах, планшетах или других цифровых устройствах.

 

Налог на доходы физических лиц:

 • налогообложение сделок по продаже третьего и более объектов недвижимого имущества по ставке 18% от чистого дохода. При этом такая ставка не распространяется на продажу имущества, полученного по наследству;
 • по ставке 0% может облагаться налогом продажа земельного участка с/х назначения, непосредственно полученного налогоплательщиком в собственность в процессе приватизации земель государственных КСП, либо приватизации земельных участков, находившихся в пользовании такого плательщика, либо выделенной в натуре (на местности) владельцу земельной доли (пая), а также таких земельных участков, полученных налогоплательщиком по наследству;
 • освобожден от НДФЛ доход в виде социальных услуг, предоставляемых согласно Закону Украины «О социальных услугах» поставщиками таких услуг;
 • предусмотрено, что контролирующий орган не может в целях подтверждения расходов требовать информацию у налогоплательщиков, содержащуюся в базах, доступ к которым он имеет;
 • право на налоговую скидку в части расходов на обучение и лечение предоставлено также опекуну, попечителю, приемным родителям, родителям-воспитателям;
 • предусмотрено, что НДФЛ от продажи электрической энергии, производимой из альтернативных источников энергии генерирующими установками, уплачивается в соответствующий бюджет по местонахождению установок;
 • предусмотрено, что расходы на приобретение инвестиционного актива приравнивается его стоимость, задекларированная во время одноразового декларирования. Также предоставлено право на уменьшение дохода от операций с третьей продажей движимого/недвижимого имущества (облагаемого по 18%) и сделок с имущественными правами (в том числе получении активов через их погашение) на сумму задекларированной стоимости таких активов во время налоговой амнистии;
 • включены в состав расходов ФЛП включаются расходы на платежи в пользу организаций коллективного управления, в соответствии с Законом Украины «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав»;
 • право на включение расходов по помощи медицинских учреждений в полном объеме в налоговую скидку распространено также на 2021 и 2022 год.

 

Акцизный налог

 

Дополнен перечень операций с подакцизными товарами, которые освобождаются от налогообложения, операцией по вывозу за пределы таможенной территории Украины неиспользованного ранее ввезенного в производство сырья, приведены в соответствие коды УКТ ВЭД в новую редакцию Таможенного тарифа Украины.

 

Расширен список товаров, не подлежащих маркировке марками акцизного налога – тестовыми образцами алкогольных напитков и винами натуральными, без добавления спирта, крепость которых не превышает 15%.

 

Сокращен срок получения марок акцизного налога для импортируемых подакцизных товаров с 5 до 3 дней. Законом с целью улучшения контроля за производством спирта этилового предусмотрена разработка отдельного порядка, устанавливающая требования к пломбированию оборудования, оборудования, спиртовых коммуникации и принадлежностей учета спирта и продукции, для производства которой используется полученный спирт этиловый (в том числе расходомеров-счетчиков).

 

Законом предусмотрено, что все места производства спирта этилового, подлежащие пломбированию, должны фиксироваться системой видеонаблюдения.

 

Распространены правила антифорстолинга на табак и промышленные заменители табака для электрического нагрева (ТВЭН) и исключены положения об отмене льгот по акцизному налогу для зеленой энергетики.

 

Экологический налог

 

В части налогообложения экологическим налогом увеличен процент ежегодного повышения ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и сокращен срок достижения основной ставки установленных в п. 245.1 и 245.2 НКУ с 01.01.2030 до 01.01.2020 на 10% за размещение загрязняющих веществ.

 

Усовершенствованы нормы по выдаче/аннулированию лицензий на производство и обращение спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, в частности:

 • предусмотрено ведение Единого реестра лицензиатов по производству и обращению спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах;
 • расширены основания для аннулирования лицензии на производство подакцизной продукции;
 • предусмотрено автоматическое уведомление о дате, с которой аннулируется лицензия в случае невнесения очередного платежа за лицензию;
 • предусмотрено положение что в случае изменения каких-либо сведений, указанных в выданной лицензии, лицензиат обязан будет уведомить орган, выдавший лицензию, о таких изменениях, в течение 30 дней со дня, следующего за днем их наступления и одновременно введена ответственность за нарушение таких сроков;
 • введена бессрочная лицензия на право производства подакцизной продукции (сейчас такая лицензия выдается на 5 лет);
 • вводится возможность субъекту хозяйствования подавать и получать лицензию в электронном виде на производство подакцизной продукции;
 • расширен перечень разрешенной тары, которую можно использовать для производства алкогольных напитков.

 

Рентная плата

 

Законом введена дифференциация ставок налогообложения руд железа в зависимости от размера средней фактической цены реализации определенной как средняя стоимость руды по индексу и уточнены: ставки рентной платы за использование подземной воды в связи с изменением административно-территориального разделения; что для ЖКУ предусмотрено применение к ставкам рентной платы коэффициент 0,3 в части исключительно к объемам воды технологических нормативов использования питьевой воды, определенных в соответствии с законодательством о питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотведенииння.

 

Предусмотрено, что к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины для вида радиосвязи «сотовая радиосвязь», для ширины полосы радиочастот, полученной в соответствии с лицензией на пользование радиочастотным ресурсом Украины, выданной с 01 января 2022 года на конкурсной или тендерной основе, не применяются коэффициенты, установленные п. 254.4 НКУ.

 

Также предусмотрен до 2037 г. широкий перечень налоговых льгот для компаний, осуществляющих деятельность в шахтерских регионах.

 

Упрощенная система налогообложения (физические лица):

 • Установлено, что физические лица – предприниматели, предоставляющие услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, относятся исключительно к третьей группе плательщиков единого налога, если отвечают требованиям, установленным для такой группы;
 • уточнены условия избрания физическим лицом – предпринимателем четвертой группы плательщиков единого налога. Такие плательщики должны осуществлять деятельность на сельскохозяйственных угодьях и/или землях водного фонда площадью не менее 0,5 га, но не более 20 га совокупно (на сегодняшний день минимальный размер участка должен быть 2 га);
 • устанавливается для плательщиков единого налога третьей группы (физические лица – предприниматели), являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, типовая форма учета доходов и расходов;
 • налоговое обязательство для собственников, арендаторов, пользователей земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, будет определяться как положительная разница между суммой общего минимального налогового обязательства и общей суммой уплаченных налогов, сборов, платежей и расходов на аренду земельных участков. Физические лица – предприниматели будут рассчитывать ее самостоятельно в составе отдельного приложения к декларации по единому налогу.