Передпроектне обстеження

Як відбувається передпроектне дослідження?

Отримати безкоштовну консультацію

Визначення видів діяльності автоматизованих підприємств

Визначення функціональних та організаційних рамок проекту

Короткий опис з погляду автоматизації

Передпроектне дослідження підприємства проводиться задля ретельного аналізу існуючих бізнес-процесів вашої компанії з метою побудови технічного завдання (ТЗ), на основі якого буде відбуватися розробка інформаційної системи управління та обліку.

Етапи ППО:

1. Визначення видів діяльності автоматизованих підприємств. Організаційна структура підприємства, якщо є.

2. Цілі проекту та напрямки їх досягнення.

3. Визначення функціональних та організаційних рамок проекту. Фази (черги) проекту, якщо є.

4. Перелік та фактична схема взаємодії існуючого ПЗ на підприємстві Компанії, яке буде задіяне у впровадженні або для перенесення вихідних даних.

5. Короткий опис з погляду автоматизації (у розрізі функціональних ділянок) на BAS ERP 2.5 господарських операцій та ланок бізнес-процесів підприємства: поточний стан, вимоги та очікування Замовника щодо цільового стану. Функціональні ділянки:

 • Управління виробництвом та витратами, в т.ч. оперативне управління та планування
 • Управління закупівлями, продажами та запасами
 • Управлінський облік
 • Управління фінансами та фінансовий аналіз
 • Управлінський кадровий облік та облік управлінської заробітної плати
 • Управління нормативно-довідковою інформацією
 • Інтеграції з ваговим обладнанням та ТСД

6. Визначення питань щодо функціональних ділянок, що вимагають більш детальної методологічного опрацювання на етапі проекту впровадження

7. Планова архітектура – ​​схема взаємодії пропонованого та існуючого програмного забезпечення та визначення, для яких завдань буде використовуватись кожен програмний продукт

8. Мінімальні вимоги до серверів, мереж та апаратної інфраструктури

9. Орієнтовний перелік напрацювань системи для кожної функціональної ділянки

10. Попередній кошторис послуг з впровадження та попередній поетапний графік впровадження: оцінка тривалості проекту та потреби в ресурсах

У замовника, як правило, є розуміння внутрішніх процесів і завдань, але немає розуміння, який інформаційний продукт використовувати, тоді як ми маємо досвід і компетенцію щодо продукту. Єдине що потрібно – це точне розуміння процесів компанії замовника і тієї кінцевої задачі, яку потрібно вирішити. Передпроектне обстеження дозволяє провести повноцінний інформаційний обмін та сформувати спільне бачення майбутнього проекту, його меж та функціональних можливостей з урахуванням специфіки замовника та досвіду та компетенцій виконавця.

Отримати безкоштовну консультацію

Що ви отримаєте від передпроектного обстеження завдяки нашій компанії?

 • Детально описані існуючі бізнес-процеси компанії: можна наочно побачити всю роботу підприємства на аркуші паперу;
 • Завдяки багаторічному досвіду ви отримаєте поради від досвідчених фахівців, які вже неодноразово стикалися з різними проблемами на підприємствах та успішно вирішували їх;
 • Декілька варіантів вирішення існуючих завдань;
 • Замовник знатиме терміни та вартість реалізації необхідного йому проекту;
 • Після дослідження замовник буде краще поінформований про стан програмного та технічного забезпечення підприємства.

Передпроектне обстеження як інвестиція у розвиток компанії

1

Необхідна консультація по передпроектному обстеженню?

2

Важко оцінити необхідність автоматизації?

3

Хочете зрозуміти всі перспективи автоматизації бізнес-процесів?

4

Консультанти EBS вже готові до Вашого запиту

Вигоди від передпроектного обстеження з EBS

01

Експертність

Надання звітності за міжнародними стандартами

02

Ризики

Мінімізація помилок у звітності

03

Швидкість

Оперативне реагування на запити клієнта

04

Якість

Оптимізація і підвищення якості звітності

05

Сучасні підходи

Технічне та програмне забезпечення на високому рівні

06

Обсяги

Великі об’єми обробки інформації нашими спеціалістами

07

Актуальність

Постійні відслідковування законодавчих змін

08

Досвід

Напрацьований досвід на провідних підприємствах

Ми з радістю проведемо з вами зустріч-знайомство та первинну БЕЗКОШТОВНУ консультацію з передпроектного обстеження

  0

  роки на ринку

  0

  співробітників

  0

  щасливих клієнтів

  0

  більш успішних проектів

  НАШІ КЛІЄНТИ

  Для визначення рамок проекту, обсягу та вартості робіт необхідно провести передпроектне обстеження підприємства (ППО).

  Ціль – вивчити існуючі бізнес-процеси Компанії для наступного формування технічного завдання (ТЗ).

  Передпроектне обстеження – це комплекс заходів, спрямованих на вивчення структури компанії, її бізнес-процесів, взаємодії відділів та структурних підрозділів між собою, а також вивчення вже наявного програмного забезпечення підприємства, ефективність його роботи та можливості для потенційної інтеграції та розширення функціоналу з метою виявлення питань та задач для подальшої автоматизації.

  Як наша компанія може допомогти в цьому питанні?

  Методика проведення передпроектного обстеження полягає у послідовному проведенні наступних досить широких етапів робіт:

  1. Перший етап – аналіз бізнес-процесів компанії та всієї документації організаційно-управлінського обліку. Вивчення виділеної командою проекту організаційно-управлінської документації Вашого підприємства. У цю документацію входять такі види документів: організаційна структура, положення про облікову політику бухгалтерського та управлінського обліку, положення про планування, економічний аналіз тощо. (за наявності), штатний розпис, положення про підрозділи, схеми бізнес-процесів (за наявності), посадові інструкції, види документів, робота з якими ведеться на місцях;
  2. Інтерв’ювання відповідальних осіб та ключових користувачів підприємства для складання описової та зв’язкової картини функціонування підрозділів, взаємозв’язків як між ними, так і із зовнішніми сторонами, а також з метою виявлення потреб Вашого підприємства та вимог відповідальних осіб до майбутньої системи автоматизації у розрізі функціональних ділянок та підрозділів. Виявлення галузевої та індивідуальної специфіки підприємства; Опитування працівників необхідне, щоб краще зрозуміти загальну картину взаємодії різних відділів, а також визначити корпоративні потреби та запити щодо розгортання системи автоматизації бізнесу, а також діагностика технічного обладнання та комп’ютерних мереж
  3. Опис інфраструктури мережі та комп’ютерного (серверного) забезпечення, аналіз специфічних технічних моментів у роботі підприємства. Відбувається діагностика існуючого програмного забезпечення компанії, аналіз повноти та адекватності даних для визначення доцільності перенесення інформації в нову автоматизовану систему та вибір програмного продукту (або комбінації програмних продуктів), який найкраще відповідає потребам компанії.
  4. Аналіз відповідності функціональності обраного програмного продукту потребам бізнес-процесів Вашого підприємства у вигляді аналітичної таблиці функціональних областей та розділів обліку. Формування переліку можливо необхідних модифікацій та налаштувань системи;
  5. Аналіз існуючих систем автоматизації на Вашому підприємстві, аналіз повноти та адекватності даних у цих системах. Опис процедур із приведенням цих даних до реальних даних підприємства, для оцінки можливості перенесення накопиченої інформації до нової облікової системи. Список суттєвих перетворень і налаштувань процесів формується після дослідження сумісності можливостей вибраного програмного продукту з вимогами ведення бізнесу підприємства. Також починається розробка та проектування інформаційних систем.
  6. Аналіз та вироблення рекомендацій щодо організації процесу впровадження та організації даних у системі, аналіз та вироблення рішень щодо інтеграції з іншими системами та обладнанням. Рекомендації щодо зміни серверного обладнання та/або інфраструктури мережі. Аналіз можливих ризиків проекту. В процесі аналізу наші спеціалісти чітко формують задачі, які необхідно буде виконати на етапі впровадження, описують можливі ризики та способи їх мінімізації. Цей документ містить, окрім зазначеної раніше інформації, перелік цілей проекту, характеристики структурних одиниць (підрозділів), схеми основних бізнес-процесів, а також розрахунок попереднього бюджету реалізації проекту та кошторис проекту.
  7. Розробляється технічне завдання проектування інформаційної системи, опис термінів, вартості та ресурсних витрат майбутнього проекту як з точки зору замовника, так і виконавця, опис цілей проекту, характеристики структурних підрозділів підприємства, а також попередній список удосконалень і модифікацій системи.