Автоматизація фінансових та операційних процесів

Автоматизація бізнесу – це процес впровадження та експлуатації сукупності працюючих засобів

Отримати безкоштовну консультацію

Розробляється конкретне технічне завдання

Формування основних вимог замовника

Робота з базою BAS

Автоматизація бізнесу – це процес впровадження та експлуатації сукупності працюючих засобів (програми для автоматизації управлінського обліку), що забезпечують мінімізацію рутинних процесів, оптимізацію трудових та виробничих ресурсів з метою нарощування продуктивності та ефективності всіх операційних процесів.

Кожен проект з автоматизації складається з наступних етапів:

Запуск проекту

 • Погодження складу учасників і створення проектної команди
 • Розробка та затвердження детального плану робіт

Проведення загального обстеження підприємства

 • Огляд процесів та існуючих систем «Як є»
 • Виявлення вимог Компанії до системи рівня «Що має робити система?»
 • Визначення пріоритетів та черг автоматизації
 • Підготовка планів проекту з оцінкою термінів, ресурсів та бюджету ±20%
 • Формування звіту про обстеження підприємства

ЕТАП 1 – Методопрацювання та моделювання майбутньої системи «як буде»

 • Визначення та моделювання оптимальних шляхів реалізації вимог Компанії до системи автоматизації як наявними засобами, так і за допомогою доопрацювань системи, а також документування процесів.
 • Потреба в перенесенні даних із існуючих систем
 • Початкове налаштування системи та облікової політики
 • Узгодження змін та оптимізації бізнес-процесів Компанії
 • Створення та узгодження матриці доступу користувачів.

ЕТАП 2 – Технічне проектування налаштувань і доробок системи

ЕТАП 3 – Здійснення доробок автоматизованої системи (у разі потреби)

ЕТАП 4 – Налаштування прав та інтерфейсів користувачів (у разі потреби)

ЕТАП 5 – Навчання користувача роботі з системою

 • Проведення навчання згідно з планом
 • Проведення атестації знань користувачів
 • Надання інструкцій на допрацьовані та додатково налаштовані ділянки.
 • Написання детальних інструкцій (у разі потреби)

ЕТАП 6 – Виконання перенесення даних із раніше використовуваних систем

 • Перенесення даних через файли *xlsx встановлюваного виконавцем зразка або вручну
 • Звіряння даних Замовником

ЕТАП 7 – Тестова (дослідна) експлуатація

 • Погодження сценарію тестової експлуатації
 • Розгортання системи у Замовника
 • Консультування користувачів, контроль за введенням інформації
 • Аналіз результатів тестової експлуатації

ЕТАП 8 – Запуск у промислову експлуатацію та перехід до супроводу

 • Видання Замовником наказу про введення в дію системи
 • Запуск системи у роботу, припинення роботи у старих системах
 • Забезпечення супроводу користувачів у процесі роботи із системою
 • Адаптація системи відповідно до додаткових побажань Замовника (за необхідності)
 • Додаткове навчання співробітників (за необхідності)

Автоматизація та сервіс фінансового обліку допомагає збирати дані в базах даних, а СУБД надійно зберігає дані та дозволяє інтерпретувати їх та будувати складні зрізи. Крім того, зберігання інформації в БД є незрівнянно безпечнішим: права доступу, резервне копіювання, апаратний захист дозволяють всій комерційній та виробничій інформації зберігатися максимально надійно.

Отримати безкоштовну консультацію

Як результат замовник отримує:

 • Побудовану внутрішню єдину інформаційну систему, що охоплює всі контури обліку та управління підприємством, на базі сучасних програмних продуктів
 • Автоматизацію оперативного обліку: сировини, виробництва та виготовленої продукції.
 • Відображення фактичної собівартості продукції в системі на всіх етапах виробничого процесу.
 • Автоматизацію звітності по виходам і втратам на кожному етапі виробництва та на усіх складах, під час поставки та реалізації
 • Автоматизацію логістики складу.
 • Відображення коректних залишків запасів на складах для планування виробництва.
 • Автоматизацію кадрового обліку і розрахунку заробітної плати.
 • Автоматизоване відображення фінансово – господарських операцій для цілей бухгалтерського та податкового обліку на основі даних оперативного обліку.
 • Автоматизацію отримання оперативної та фінансової управлінської звітності в різних аналітиках і групуваннях за вибором параметрів користувача.
 • Скорочення часу складання управлінської звітності;
 • Оптимізацію кількості матеріалів на складі з урахуванням замовлень та постійного виробництва, простежуваність виробництва замовлень покупців;
 • Оптимізацію вибору постачальника із кількох альтернативних постачальників;
 • Виконання «препланування» при нестандартних замовленнях;
 • Впроваджену автоматизовану систему, яка забезпечить оперативне отримання інформації для прийняття управлінських рішень.

Автоматизація фінансових та операційних процесів як інвестиція у розвиток компанії

1

Необхідна консультація по автоматизації фінансових та операційних процесів?

2

Важко зрозуміти, які саме процеси автоматизувати?

3

Хочете комплексне ведення обліку в єдиній базі?

4

Консультанти EBS вже готові до Вашого запиту

Вигоди від автоматизації фінансових та операційних процесів з EBS

01

Експертність

Надання звітності за міжнародними стандартами

02

Ризики

Мінімізація помилок у звітності

03

Швидкість

Оперативне реагування на запити клієнта

04

Якість

Оптимізація і підвищення якості звітності

05

Сучасні підходи

Технічне та програмне забезпечення на високому рівні

06

Обсяги

Великі об’єми обробки інформації нашими спеціалістами

07

Актуальність

Постійні відслідковування законодавчих змін

08

Досвід

Напрацьований досвід на провідних підприємствах

Ми з радістю проведемо з вами зустріч-знайомство та первинну БЕЗКОШТОВНУ консультацію з питань автоматизації фінансових та операційних процесів

  0

  роки на ринку

  0

  співробітників

  0

  щасливих клієнтів

  0

  більш успішних проектів

  НАШІ КЛІЄНТИ

  Щоб автоматизація фінансового обліку була повноцінно імплементована, краще за все звертатися до професіоналів. Наша компанія вже понад 22 роки на ринку, і цей досвід допоможе дати відповіді на найскладніші питання та вирішити будь-які кейси. Користуючись нашими послугами ви отримуєте експертний погляд на стан вашого підприємства та найкращі поради щодо його розвитку.

  Цей список може бути продовжений з урахуванням специфіки кожного окремого бізнесу.

  Наші спеціалісти проводять глибокий аналіз усієї фінансової структури компанії-замовника. Повна автоматизація фінансової звітності може тривати до року постійної роботи. Мета досягається поетапно:

  1. Розробляється конкретне технічне завдання. Кінцевою метою будь-якої технічної програми є запровадження сучасних інформаційних систем, які допоможуть налагодити фінансову діяльність фірми.

  2. Формування основних вимог замовника. Як правило, такими вимогами є: реєстрація та облік усіх даних у системі, де проводиться автоматизація, а також вимоги щодо дотримання якості звітності цієї системи.

  3. Контроль за проектами. Передбачає перевірку вчасності та якості виконання процесу впровадження автоматизованої системи командою консультантів.

  4. Робота з програмним продуктом. Це безпосередня реалізація складеного технічного завдання, що повністю відповідає потребам бізнесу. Ведення бухгалтерського та податкового обліку у різних сферах застосування фінансів фірми. Передбачено і контроль над вхідними/вихідними фінансами.

  Як наші послуги можуть допомогти вашому бізнесу?

  У будь-якому бізнесі зараз збирається багато даних і вони відкривають цікаві перспективи для роботи з клієнтами: можна здійснювати додатковий продаж, сегментувати, планувати акції, змінювати асортимент та інше. Щобільше, будь-яке рішення, прийняте за натхненням, без аналізу якісних та кількісних показників, швидше за все обернеться провалом. Збирати дані вручну в Excel – важка і невдячна праця, оскільки таку інформацію легко втратити або пошкодити, а організована вона як правило дуже погано. Найкраще рішення цієї проблеми – програма для ведення обліку.

  Який бізнес необхідно автоматизувати?

  Грамотна та своєчасна автоматизація управлінського обліку покращує стан справ у будь-якій компанії. Фінансовий облік для малого бізнесу настільки ж важливий як і для підприємств національного масштабу. У компаній різні метрики, бізнес-процеси, але є група цілей автоматизації, яка є універсальною для більшості організацій.

  Чому ж автоматизація потрібна?

  Людський фактор — це, мабуть, найперше, із чим бореться автоматизація в компанії. Ось приблизний мінімум корпоративних проблем, з якими стикається малий та середній бізнес: втрачені можливості контакту з клієнтами, забуті та ніде не зафіксовані дані, розтягнуті в часі елементарні завдання, офісна та віддалена прокрастинація, «свої» приватні клієнти менеджерів, розкритття комерційної інформації та ін. Коли в руках, а точніше на серверах бізнесу з’являється програма для фінансового обліку бізнес-процесів усіх рівнів (керуючі, операційні), більшість цих проблем легко і відносно безболісно вирішуються.

  Економія – одна з ключових цілей автоматизації. Вклавшись у програмне забезпечення, компанії використовують його або для збільшення продуктивності праці, або для скорочення витрат. Таким чином, компанія як мінімум економить час і гроші на зміні структури угод та продажів, збільшуючи при цьому оборот та прибуток. Щоб автоматизація виявилася відверто збитковою, потрібно просто закинути куплену програму та забути про витрачені гроші.

  Упорядкувати та прискорити бізнес-процеси – ключове завдання, які виконують програмні продукти для обліку фінансів. Скорочення часу на кожну операцію, визначення точних етапів, відповідальних та строків робить процес ефективним, прозорим та налагодженим. Чіткий розподіл завдань між співробітниками мінімізує людський фактор та скорочує пов’язані з ним ризики.

  Збільшення прозорості бізнесу загалом — важлива мета. Автоматизація допомагає співробітникам працювати з клієнтами та один з одним у єдиній інформаційній системі; клієнтам – отримувати своєчасне та якісне обслуговування; керівнику – бачити реальні результати роботи співробітників. Така прозорість не лише формує позиціонування компанії, а й веде до зростання виручки завдяки виключенню конфліктів та лояльності клієнтів, а також стандартизації процесів (стандартний, фіксований бізнес-процес – ознака надійної компанії).