23.12.2020 набрав чинності Закон України від 04.11.2020 р. №962-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій» (далі – Закон № 962), опубліковано у офіційному виданні «Голос України» від 22.12.2020 №237.

Запроваджено бюджетні гранти і ставку 7% з ПДВ на окремі послуги.

Переважна частина норм діє із 23.12.2020, а щодо зменшення ставки ПДВ – з 01.01.2021.

Бюджетні гранти

Зміни у цій частині набрали чинності 23.12.2020.

Визначення самого терміна «бюджетний грант» містить новий пп. 14.1.2771 ПКУ:

«<…> бюджетний грант — цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах у порядку, встановленому законом. Перелік надавачів бюджетних грантів визначає Кабінет Міністрів України».

Переліку надавачів бюджетних грантів наразі немає, оскільки Закон № 962 надав Кабміну місячний строк із дня набрання чинності цим Законом, аби привести у відповідність уже наявні нормативні акти та прийняти нові (п. 2 р. ІІ Закону № 962).

Нюанси оподаткування

Податок на прибуток

Відтепер у п. 134.1 ПКУ зазначено, що платники з доходом не більше ніж 40 млн грн мають право не застосовувати різниць із р. ІІІ ПКУ«(крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктом 140.4.8 пункту 140.4 та підпунктом 140.5.16 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу. Тож «грантова» різниця є винятковою, та застосовувати її повинні всі платники податку на прибуток (незалежно від розміру доходу).

Відповідно внесено зміни до п. 140.4 ПКУ через появу нового пп. 140.4.8 ПКУ, яким передбачено зменшення фінрезультату на суму бюджетних грантів, отриманих платником податку та зарахованих до складу доходів звітного періоду згідно з НП(С)БО або МСФЗ.

Дзеркально з’явився новий пп. 140.5.16 ПКУ, яким передбачено збільшення фінрезультату до оподаткування на суму витрат, пов’язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранту, здійснених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів (але не більше за суму таких грантів) і зарахованих до складу витрат поточного звітного періоду згідно з НП(С)БО або МСФЗ.

Якщо отримувач фізособа

Звертаємо увагу, що не оподатковують і не включають до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку дохід у вигляді бюджетного гранту під час його нарахування (виплати, надання) на користь платника податків (пп. 170.71.1 ПКУ).

Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати, надання) на його користь доходу у вигляді бюджетного гранту є надавач такого гранту (пп. 170.71.2 ПКУ). Відповідно, податковий агент і повинен відобразити таку виплату/нарахування в Податковому розрахунку, де має зазначити відомості про укладені договори з надання бюджетних грантів та їх умови, у т.ч. строк виконання договору, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податку, яка одержала бюджетний грант, або серію та номер паспорта, а також інформацію про факт використання платником податку бюджетного гранту чи його частини за цільовим призначенням або порушення платником податків умов договору про цільове використання бюджетного гранту, про повне або часткове повернення платником податку бюджетного гранту на користь податкового агента-надавача бюджетного гранту (у разі такого повернення) (пп. 170.71.2 ПКУ).

У разі невключення податковим агентом-надавачем бюджетних грантів до Податкового розрахунку інформації про порушення платником податку умов договору про цільове використання бюджетного гранту такий надавач бюджетного гранту зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо доходів, визначених п. 170.71 ПКУ (пп. 170.71.3 ПКУ).

У разі якщо платник податку допустив порушення цільового використання бюджетного гранту, то він зобов’язаний відобразити суму доходу, отриманого у вигляді бюджетного гранту (його частини), щодо якої допущено порушення відповідних умов договору про цільове використання гранту, у складі річного оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік і подати річну податкову декларацію та самостійно сплатити податок із таких доходів (пп. 170.71.4 ПКУ).

Якщо ж грантові кошти повертає платник податку (отримувач) надавачеві або повертають лише їх частину у звітному році, то такий платник податку має право в порядку, установленому ст. 42 ПКУ, повідомити про це контролюючий орган із наданням копій документів, що підтверджують факт такого повернення. При цьому платник податку звільняється від обов’язку відобразити таку частину виплаченого (наданого) та поверненого гранту у складі доходів у річній податковій декларації та сплатити податок із відповідних доходів (пп. 170.71.5 ПКУ).

А ось у разі повернення гранту або його частини в наступному році платник податків має право подати уточнюючу податкову декларацію та зменшити суму річного оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік на повернену суму гранту, за умови надання копій документів, що підтверджують факт повернення відповідного гранту або його частини на користь надавача гранту (податкового агента) (пп. 170.71.5 ПКУ).

Єдиний податок і ФОП

Отримані гранти ФОПом-єдинником не зараховують до складу доходу згідно з п. 292.1 ПКУ. Аналогічно не є доходом отримання бюджетних грантів ФОПом-загальносистемником (пп. 177.3.2 ПКУ), а також особами, що провадять незалежну професійну діяльність (п. 178.3 ПКУ).

Якщо ж буде допущено порушення цільового використання бюджетного гранту, то тут, власне, на ФОПа (єдинника чи загальносистемника) та особу, що провадить незалежну професійну діяльність, очікує стандартний алгоритм зі сплати та декларування як для фізичних осіб.

Не є доходами отримані бюджетні гранти й для юридичних осіб на єдиному податку завдяки змінам до п.292.11 ПКУ.

У разі нецільового використання наданого бюджетного гранту платник податку-юридична особа зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою п. 293.5 ПКУ.

Гастрольні витрати — не додаткове благо

Відповідні зміни внесено до пп. «б» пп. 164.2.17 ПКУ, завдяки яким:

«<…> не вважається додатковим благом платника податку сплачена суб’єктом кінематографії вартість товарів та послуг, а саме проїзду, проживання, харчування, охорони, страхування, медичного обслуговування, тренування, навчання, що пов’язані з участю такого платника податку у виробництві аудіовізуальних творів, що виробляються (створюються) суб’єктами кінематографії України, якщо це передбачено умовами договору з такими платниками податку та/або режисерським сценарієм аудіовізуального твору.

Також не вважається додатковим благом платника податку сплачена закладом культури вартість товарів та послуг, а саме проїзду, проживання, харчування, охорони, страхування, медичного обслуговування, тренування, що пов’язані з участю такого платника податку у створенні та показі (проведенні) культурних, у тому числі гастрольних, заходів, якщо це передбачено умовами договору з такими платниками податку». 

ПДВ-пільги

Зміни до ст. ст. 193197208 ПКУ та підрозділу 2 р. ХХ ПКУ – набрали чинності з 01.01.2021.

Саме завдяки цим змінам знижено ставку ПДВ до 7% щодо:

  • постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;
  • постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проєктів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках і заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;
  • постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення й публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб із порушеннями зору та осіб із порушеннями слуху;
  • постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надають готелі й подібні засоби тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).

Зауважимо: «готельна» знижена ставка ПДВ діятиме до 1 січня 2023 року (п. 74 підрозділу 2 р. XX ПКУ).

Завдяки змінам до п. 208.2 ПКУ ставку ПДВ у розмірі 7% застосовують і в разі постачання згаданих вище послуг нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Щодо запровадження 7%-ї ставки жодних перехідних чи коригувальних вимог не передбачено. Таким чином, усе, що було реалізовано/оплачено у цій частині до 01.01.2021, оподатковують ПДВ за ставкою 20%, а ось із 01.01.2021 застосовують ставку 7%.

З 1 січня 2021 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів, що входять до складу національної кінематографічної спадщини (п. 197.25 ПКУ).

Крім того, Законом № 962 продовжено до 1 січня 2025 року дію «кінематографічної» пільги, але там ситуація така:

  • до 1 січня 2023 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із демонстрування, розповсюдження, показу та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами) (п. 131підрозділу 2 р. ХХ ПКУ);
  • з 1 січня 2023 року до 1 січня 2025 року ці операції звільнятимуться від оподаткування ПДВ за умови, що такі національні фільми та іноземні фільми адаптовані відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб із порушеннями зору та осіб із порушеннями слуху (п. 132підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).

Продовжено до 1 січня 2025 року звільнення від оподаткування ПДВ операцій із постачання національних фільмів, визначених Законом України «Про кінематографію», виробниками, демонстраторами й розповсюджувачами національних фільмів, а також із постачання робіт і послуг із виробництва національних фільмів, а також із постачання робіт і послуг із виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів і фільмів, створених на території України, з постачання робіт і послуг із тиражування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, а також із постачання робіт і послуг із дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на території України, з постачання робіт і послуг із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини (п. 12 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).